Kilpailuehdotukset (Submitted entries)

Tampereen taidemuseon alueen sekä Pyynikintorin yleinen kansainvälinen suunnittelukilpailu. Kilpailun päättymisaikaan mennessä toimitettiin 147 kilpailuehdotusta.

Open international design competition on the Tampere art museum area and Pyynikintori square. By the competition deadline, 147 competition entries were delivered.

Lisätietoa kilpailusta (More info on competition): Suunnittelukilpailu (Design competition)