Kaava 8581

19/10/2017 kello 04:55:18

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8581_etelapuisto_oas_lausunnot.pdf
8581_etelapuisto_oas_mielipiteet.pdf
8581_kartoitusraportti.pdf
8581_oas_tark_160321.pdf
8581_yleisotilaisuuden_kooste.pdf
9_oheismateriaali_oas_tark_161205.pdf
ajantasa_asemakaavaote.pdf
etelapuiston_visiotyo_raportti.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8581_kartoitusraportti_akordi_16062015.pdf
8581_kooste_1_luonnos_mielipiteet.pdf
8581_kooste_2_luonnos_mielipiteet.pdf
8581_kooste_3_luonnos_mielipiteet.pdf
8581_kooste_luonnos_lausunnot.pdf
8581_luonnos_kaava_ve_a_160321.pdf
8581_luonnos_kaava_ve_b_160321.pdf
8581_poistuva_kaava_ve_a_160321.pdf
8581_poistuva_kaava_ve_b_160321.pdf
8581_rakentamistapaohje_luonnos_162103.pdf
8581_selostus_luonnos_160321.pdf
8581_viitesuunnitelma_a_160321.pdf
8581_viitesuunnitelma_b_160321.pdf
8581_viranomaisneuvottelu_muistio_150904.pdf
8581_viranomaisneuvottelu_muistio_151012.pdf
8581_yleisotilaisuuskooste_160331.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8581_asemakaavan_seurantalomake.pdf
8581_ehdotus_havainneaineisto_161220.pdf
8581_ehdotus_kaava_161220.pdf
8581_ehdotus_palautekooste.pdf
8581_ehdotus_poistettava_kaava.pdf
8581_ehdotus_selostus_161220.pdf
8581_oas_tark_161205.pdf
8581_palaute_yleisotilaisuuksien_koosteet.pdf
8581_palautteet_luonnokset.pdf
8581_palautteet_oas.pdf
8581_rakentamistapaohje.pdf
8581_vaihtoehtojen_vaikutusten_arviointi.pdf
8581_vaikutukset_raportti_20161206.pdf
8581_valmisteluvaiheen_vastineet.pdf
8581_viranomaisneuvotteluiden_muistiot.pdf
8581_yhteistyoryhman_kannanotto_03_2016.pdf
etelapuisto_161207.mp4

Selvitysaineisto
8581_alueleikkaukset.pdf
8581_alustavat_rakennettavuusselvitykset.pdf
8581_arkeologia_nalkala_koetutkimus_2016.pdf
8581_arkeologia_nalkalantori_maatutkaus_2016.pdf
8581_arkeologia_tutkimus_152411.pdf
8581_ekotehokkuusarviointi_2016.pdf
8581_kehittamismahdollisuudet_2011.pdf
8581_kehittamisvaihtoehtojen_vertailu_2014.pdf
8581_kuntoarvio_karysauna_ym_2016.pdf
8581_kuntoarvio_kulkutautisairaala_2015.pdf
8581_lepakkoselvitys_151001.pdf
8581_liikenne_ja_infrasuunnittelu_raportti_liitteineen.pdf
8581_liikennetarkastelut_20160318.pdf
8581_maaperan_ja_sedimentin_haitta_aineet_2016.pdf
8581_maaperan_kunnostuksen_yleissuunnitelma_2016.pdf
8581_maaperan_pilaantuneisuuden_histselv_2012.pdf
8581_maisemallinen_tarkastelu_2011.pdf
8581_meluselvitys.pdf
8581_rakennushistoria_kulkutautisairaala_2009.pdf
8581_rakennusinventointi_de_gamlas_hem_2016.pdf
8581_selvitys_kasvitollisista_arvoista_2014.pdf
8581_taloudellinen_tarkastelu_2016.pdf
8581_vaikutusten_arviointi_160322.pdf
8581_vedenalainen_inventointiraportti.pdf
8581_viherverkkoselvitys_150216.pdf
kantakaupungin_ymparisto_maisemaselvitys_2008.pdf

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta tai kysyä lisätietoja kaavasta 8581

8581 asemakaava palaute/kysymys :

Nimi

Sähköposti


Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© Kaavoitusyksikkö 2004