Kaava 8525

15/12/2019 kello 12:59:30

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8525_oas_tark_20190812.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8525_luonnos_kaava_20190812.pdf
8525_luonnos_rakentamistapaohje_20190812.pdf
8525_luonnos_selostus_20190812.pdf
8525_luonnos_seurantalomake.pdf
8525_oas_palauteraportti.pdf
8525_viitesuunnitelma_lujatalo.pdf
8525_viitesuunnitelma_yhdistetty.pdf
8525_viranomaisneuvottelu_muistio.pdf
8525_yritysvaikutukset_lomake.pdf

Selvitysaineisto
8525_ely_lausunto_kunnostuksen_loppuraportista.pdf
8525_ely_lausunto_riskinarviosta.pdf
8525_haitta-aineiden_tutkimusraportti.pdf
8525_hulevesiselvitys.pdf
8525_kunnostuksen_loppuraportti_lujatalo.pdf
8525_kunnostuksen_loppuraportti_yit.pdf
8525_kunnostussuunnitelma_yit.pdf
8525_liikenneselvitys.pdf
8525_liituriyhteydet_raportti.pdf
8525_luontoselvitykset.pdf
8525_maaperan_pilaantuneisuusselvitys_lujatalo.pdf
8525_melukuvat_2016.pdf
8525_meluselvitys_ja_3d_meluhav_2017.pdf
8525_melutarkastelu_2013.pdf
8525_pintavaaitus_paivitetty_2016.pdf
8525_pohjatutkimusraportti_liitteineen_lujatalo.pdf
8525_pohjavesi_loppuraportti.pdf
8525_radan_aluevarausselvitys_kartta.pdf
8525_radan_aluevarausselvitys_raportti_2015.pdf
8525_rakennettavuuselvitys_liitteineen_yit.pdf
8525_tarina_taydennys_tapettikatu.pdf
8525_tarinaselvitys.pdf
8525_tohlopinrannan_rantapuisto_ys.pdf
8525_tohloppi_khs.pdf

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta tai kysyä lisätietoja kaavasta 8525

8525 asemakaava palaute/kysymys :

Nimi

Sähköposti


Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus