Kaava 8256

25/09/2017 kello 20:08:50

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8256_tark_150420.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8256_havainnekuvia_kaupunkimallista.pdf
8256_kaavatont_tehokkuudet.pdf
8256_kohdeluettelo_20022012.pdf
8256_kult_hist_arvok_alueet.pdf
8256_luonnos_kaava_120220.pdf
8256_luonnos_selostus_120220.pdf
8256_luonnos_vaihtoehdot_pispalanportti.pdf
8256_oas_palautekooste_vastauksineen.pdf
8256_poistettava_kaava_120220.pdf
8256_rakennusoikeustaulukko_2012.pdf
8256_rakentamistapaohje.pdf
8256_raktapaohje_vastauskooste_120222.pdf
8256_selvitykset_palautek_vastauksineen.pdf
8256_seurantalomake.pdf
8256_suojelu_ja_rakoik_raportti_mielipiteet.pdf
8256_vaikutusten_arviointi_120229.pdf
8256_voim_olevien_kaav_tehokkuudet.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8256_8257_lausunnot.pdf
8256_8257_muistutukset_osa1.pdf
8256_8257_muistutukset_osa2.pdf
8256_8257_selostus_2015_12_15.pdf
8256_8257_vastineet_lausuntoihin.pdf
8256_8257_vastineet_muistutuksiin.pdf
8256_kaava_2015_12_15.pdf
8256_poistettava_kaava_2015_12_15.pdf
8256_seurantalomake.pdf
liite_09_vaikutusten_arviointi_130617.pdf
liite_10_rakentamistapaohje.pdf
liite_11_tonttitehokkuudet_nykytilanne.pdf
liite_12_tonttitehokkuudet_asemakaavaehdotus.pdf
liite_13_rakennusoikeustaulukko_150512.pdf
liite_15_arvokohteet_ja_suojelumerkinnat.pdf
liite_16_taydentava_liiteaineisto_2012.pdf
liite_17_havainnekuvia_kaupunkimallista.pdf
liite_18_vaikutustenarv_taydennys.pdf
liite_19_lausun_kuntoselvityksista.pdf
liite_20_tarkistukset_ehdotuksiin.pdf

Selvitysaineisto
8256_ark_inventoinnin_tulos_2008.pdf
8256_arkeologinen_inventointi_2008.pdf
8256_baltcica_tre_karttoja_120220.pdf
8256_eliosto_biotooppiselv_liite_1.pdf
8256_eliosto_biotooppiselv_liite_2.pdf
8256_eliosto_biotooppiselv_liite_3.pdf
8256_eliosto_biotooppiselv_liite_4.pdf
8256_eliosto_biotooppiselv_liite_5.pdf
8256_eliosto_biotooppiselv_liite_6.pdf
8256_eliosto_biotooppiselv_liite_7.pdf
8256_eliosto_biotooppiselv_liite_8.pdf
8256_eliosto_biotooppiselvitys_tark.pdf
8256_hulevesi_liite10_leikkaus_a.pdf
8256_hulevesi_liite11_leikkaus_b.pdf
8256_hulevesi_liite1_valuma.pdf
8256_hulevesi_liite2_tulva_lansi.pdf
8256_hulevesi_liite3_tulva_ita.pdf
8256_hulevesi_liite4_yleissuunn1.pdf
8256_hulevesi_liite5_yleissuunn2.pdf
8256_hulevesi_liite6_perustamis.pdf
8256_hulevesi_liite7_pohjatutk.pdf
8256_hulevesi_liite8_leikkaus1.pdf
8256_hulevesi_liite9_leikkaus2.pdf
8256_hulevesi_loppuraportti.pdf
8256_hyonteisselvitys.pdf
8256_ilmalaatuselvitys_2010.pdf
8256_ilmanlaatuselvitys_typpioksidi.pdf
8256_johtokartoitus_2008.pdf
8256_kasvillisuusselvitys_2010.pdf
8256_kevatlahteiden_kohdekortit.pdf
8256_lepakkokartoitus_2008.pdf
8256_liikenteellinen_esiselv_liite2.pdf
8256_liikenteellinen_esiselv_liite3.pdf
8256_liikenteellinen_esiselv_liite4.pdf
8256_liikenteellinen_esiselv_liite5.pdf
8256_liikenteellinen_esiselvitys_08.pdf
8256_meluselvitys_07122009.pdf
8256_paikkis_palautteet_kartalla.pdf
8256_pispala_teemakarttoja_120220.pdf
8256_pispalan_asukaskysely.pdf
8256_pispalan_kehityskuva_2009.pdf
8256_pispalan_pyynikin_muinaisrantatark.pdf
8256_pispalan_viherverkkotarkastelu.pdf
8256_rakennusoikeustarkastelu_2008.pdf
8256_rakennusoikeustarkastelu_liite.pdf
8256_suojelu_ja_rakoik_tark_liite1.pdf
8256_suojelu_ja_rakoik_tark_liite2.pdf
8256_suojelu_ja_rakoik_tark_liite3.pdf
8256_suojelu_ja_rakoik_tark_liite4.pdf
8256_suojelu_ja_rakoik_tark_liite5.pdf
8256_suojelu_rakoikeustarkastelu.pdf
8256_tontinkayttosuunnitelmat.pdf
inv_loppuraportti_osa_1_2013.pdf
inv_loppuraportti_osa_2_osa_a_2013.pdf
inv_loppuraportti_osa_2_osa_b_2013.pdf
inventointi_kohteet_kartta_2013.pdf

Hyväksytyt
8256_kaava_160215.pdf
8256_poistettava_kaava_160215.pdf
8256_rakentamistapaohje_160215.pdf
8256_selostus_160215.pdf
8256_seurantalomake.pdf

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta tai kysyä lisätietoja kaavasta 8256

8256 asemakaava palaute/kysymys :

Nimi

Sähköposti


Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© Kaavoitusyksikkö 2004