Kaava 8189

15/10/2018 kello 14:04:13

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8189_oas_25_02_2016.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8189_liite_1_1_havainne.pdf
8189_liite_1_2_havainne.pdf
8189_luonnos_kaava.pdf
8189_luonnos_selostus.pdf
8189_massatasapaino.pdf
8189_rakentamistapaohje.pdf
8189_seurantalomake.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8189_ehdotusvaiheen_vastineet.pdf
8189_havainne_180502.pdf
8189_kaava_180502.pdf
8189_kooste_tarkistukset_kaavaan.pdf
8189_lahiymparisto.pdf
8189_rakentamistapaohje.pdf
8189_selostus_180502.pdf
8189_seurantalomake.pdf
8189_valmisteluaineiston_vastineet_.pdf

Selvitysaineisto
8189_hulevesiselvitys.pdf
8189_katujen_yleissuunnitelmat.pdf
8189_lahiymparisto.pdf
8189_liikenneraportti.pdf
8189_liito_oravaselvitys.pdf
8189_massaleikkaukset.pdf
8189_muinaisjaannosinventointi.pdf
8189_natura_arvointi.pdf
8189_pilaantuneisuusraportti.pdf
8189_toteutus_kustannusarvio.pdf
8189_vesihuoltosuunnitelma.pdf
8189_viheryleissuunnitelma.pdf
8189_viranomaismuistio.pdf
8189_yritysvaikutusarviointi.pdf

Hyväksytyt
8189_havainne_180618.pdf
8189_kaava_180618.pdf
8189_rakentamistapaohje.pdf
8189_selostus_180618.pdf
8189_seurantalomake.pdf

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta tai kysyä lisätietoja kaavasta 8189

8189 asemakaava palaute/kysymys :

Nimi

Sähköposti


Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus