Kaava 8048

25/09/2017 kello 20:08:52

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8048_oas_tark_120529.pdf
mielipiteet_24_8_2012_mennessa.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8048_kuvasovitukset_lansi_05062012.pdf
8048_liikenneselvitys_2011.pdf
8048_luonnos_havainne_ve_a.pdf
8048_luonnos_havainne_ve_b.pdf
8048_luonnos_kaava_ve_a.pdf
8048_luonnos_kaava_ve_b.pdf
8048_maisemavaikutustenarviointi_2012.pdf
8048_poistuva_kaava.pdf
8048_rakennusoikeuslaskelmat.pdf
8048_selostus_120529.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8048_ehdotus_havainne_140610.pdf
8048_ehdotus_kaava_140610.pdf
8048_ehdotus_poistettava_140610.pdf
8048_ehdotus_selostus_140610.pdf
8048_ehdotus_seurantalomake_140610.pdf
8048_havainnollistamiskuvia.pdf
8048_kortteliohjeet_140610.pdf
8048_lausuntokooste_20140603.pdf
8048_liikenneselvitys_2013_liitteet.pdf
8048_liikenneselvitys_2013_sito.pdf
8048_luonnos_lausunnot_vastaukset.pdf
8048_luonnos_mielipiteet_vastaukset.pdf
8048_muistutuskooste_20140603.pdf
8048_nakymatarkastelukooste.pdf
8048_osayleiskaavakartat.pdf
8048_sl_aluejulkisivu_20131001.pdf
8048_sl_aluepaikoituskaavio_20131001.pdf
8048_sl_aluepelastussuunnitelma.pdf
8048_varjoanalyysi.pdf
8048_viheryleissuunnitelma_20131001.pdf
kaukun_lausunto_20140611.pdf
lausuntokoonti.pdf
muistutuskoonti.pdf
viranomaisneuvottelu_muistio_20140306.pdf
viranomaisneuvottelun_muistio_20090219.pdf

Selvitysaineisto
8048_arkeologinen_inventointi.pdf
8048_ekotehokkuustarkastelu.pdf
8048_esteettomyysselvitys.pdf
8048_hiljainen_parveke.pdf
8048_huleselvitys_20130607.pdf
8048_huleselvitys_20130607_kartta.pdf
8048_ilmanlaatupaivitys_30052014.pdf
8048_ilmanlaatuselvitys.pdf
8048_kaavan_tavoitteet.pdf
8048_kasvistoselvitys_2009.pdf
8048_lahijuna_tampere_kaupunkiseutu.pdf
8048_lepakkoraportti_2010.pdf
8048_liikenteelliset_vaikutukset.pdf
8048_maisemaselvitys.pdf
8048_maisemavaikutustenarviointi.pdf
8048_meluselvitys_20130523.pdf
8048_pimaselvitys_paivitys_20130612.pdf
8048_pirkanmaan_rataverkon_kehitt.pdf
8048_rakennushistoriaselvitys.pdf
8048_rakennusinventointi_2000.pdf
8048_sailyvat_rakennukset.pdf
8048_santalahden_kehitysvaiheet.pdf
8048_tarina_ja_runkomelu_selvitys.pdf
liite_1_kaupunkiraitiotie_raportti.pdf
meluselvitys_paivitys_300514.pdf
tikkutehtaan_rajatarkastelu.pdf
vat_maisema_alueet_2013.pdf
voimalinjakaapelisovitus_20140602.pdf

Hyväksytyt
8048_havainne_151214.pdf
8048_kaava_151214.pdf
8048_korttelikortit_rakentamistapaohje_151214.pdf
8048_poistettava_kaava_151214.pdf
8048_selostus_151214.pdf
8048_seurantalomake.pdf

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta tai kysyä lisätietoja kaavasta 8048

8048 asemakaava palaute/kysymys :

Nimi

Sähköposti


Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© Kaavoitusyksikkö 2004