Lapselliset

Blogikirjoituksia aiheista, joita moni lapsiperhe käy läpi arjessaan. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta, herättää ajatuksia ja vaihtaa kokemuksia.

Kirjoittaja: Lapselliset-blogin kirjoittajat

Blogiartikkeli
22.3.2019 13.19

Turvataitoja ja asiallista tietoa 8.-luokkalaisille seksuaalisuudesta ja moninaisuudesta

Pajojen sisältönä ovat ihmissuhteet, seurustelu, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti, turvaseksi, ehkäisy, seksuaalinen häirintä sekä omien että toisten rajojen kunnioittaminen.

Kaikkia huomioivaa opetusta

Julkisuudessa on noussut yksittäisiä kysymyksiä seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevasta opetuksesta. Haluamme hälventää huolta niiden osalta.

Kaikissa Suomen kouluissa noudatettu opetussuunnitelma perustuu mm. yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin, jolla halutaan taata kaikkien nuorten hyvinvointi. Yhtä lailla enemmistöt kuin vähemmistöt tulee nähdä yhdenvertaisina, osana koulun kaikkia arvostavaa, turvallista yhteisöä.

THL:n Kouluterveyskyselyn (2017) mukaan noin joka kymmenes koululainen kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön. Sateenkaarinuorilla on muihin nuoriin verrattuna noin kolminkertainen riski itsetuhoisuuteen ja pahoinvointiin suurelta osin siksi, että heidän olemassa olonsa kyseenalaistetaan ja mitätöidään. Siksi syrjintäsuoja on kirjattu lakeihin.

Pirkanmaan Seta ry:n kouluttajat vastaavat yhdestä työpajasta, jossa käsitellään seksuaali- ja sukupuolienemmistöjä ja -vähemmistöjä. Pajassa tutustutaan sekä seksuaaliseen suuntautumiseen (mm. heterous, aseksuaalisuus, homous ja panseksuaalisuus) että sukupuolten moninaisuuteen (mm. naiset, miehet, inter-, trans- ja muunsukupuoliset). Noin 80 prosenttia työpajoihin osallistuvista nuorista on hyvin perillä moninaisuudesta ja pitää itsestään selvänä, että koulussa huomioidaan kaikki nuoret.

Nuorten on tärkeää kuulla, että oma suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti eivät ole itse päätettävissä, vaan ne ovat tahdosta riippumattomia, myönteisiä asioita. Nuori on hyvä ja arvokas juuri sellaisena kuin on tai jollaiseksi on matkalla. Omaksi itseksi kasvaminen kaipaa kasvurauhaa, turvaa ja luottamuksellisuutta. Monet meistä jäsentävät identiteettiään elämänkaaren eri vaiheissa. Tähän tarvitaan asiallista ja myönteistä tukea, samaistumiskykyä ja osaamista.

Kysymyksin vastataan mielellään

Helmi-järjestelmän kautta kaikille huoltajille on tiedotettu järjestäjätahoista ja työpajojen sisällöstä. Viestin lopussa on yhteystiedot henkilöistä, joihin halutessaan voi olla yhteydessä. Vuosien saatossa työpajoista on tullut vain muutamia tarkentavia kysymyksiä, joihin on mielellään vastattu.

Opetusministeri on linjannut, että esimerkiksi vanhempien vakaumus ei oikeuta kieltämään peruskoulun seksuaalikasvatusta lapselta. On tärkeää huomata, ettei ole kyse ideologisesta tai maku- tai mielipidekysymyksestä, vaan ihmisyyttä keskeisesti määrittävistä asioista. Näitä tulee kunnioittaa, ettei syyllistytä syrjimiseen, mitätöintiin tai kiusaamiseen.

Tutustu aiheeseen:

Tämän blogitekstin ovat kirjoittaneet:

Tampereen kaupungin Nuorisoneuvolan nuorisolääkäri

Marjo Kuortti

Seksuaalineuvoja, Pirkanmaan Seta ry:n ja sen valtakunnallisen Sinuiksi-palvelun toiminnanjohtaja

Mikko Väisänen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jätä kommentti