Lapselliset

Blogikirjoituksia aiheista, joita moni lapsiperhe käy läpi arjessaan. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta, herättää ajatuksia ja vaihtaa kokemuksia.

Kirjoittaja: Lapselliset-blogin kirjoittajat

Blogiartikkeli
14.2.2022 13.22

Sosiaalinen media näyttäytyy vanhemmuudessa herkkänä ja ristiriitaisena paikkana

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä kahden eri Pirkanmaalla sijaitsevan kaupungin kanssa. Vanhemmuus ei ole yksiselitteinen asia ja opinnäytetyössä käsiteltiin vanhemmuuden lisäksi äitiyttä, koska kaikki yhdeksän haastateltavaa olivat sattumalta kaikki äitejä. On huomioitavaa, että vanhemmuuteen liittyy vähän asioita, jotka koskevat vain joko äitiä tai isää. Monet tutkimukset osoittavat, että kahdenkeskisellä vuorovaikutuksella on lapsen kehityksessä oma roolinsa. Myös kiintymyssuhdeteoria korostaa, että eniten lapsi tarvitsee vanhemman läsnäoloa. Lapsen hyvän kasvun edellytykseen riittää edes yksi riittävän hyvä kiintymyssuhde. Vaikka nykypäivän lasta ei kasvatettaisikaan samaan tapaan kuin entisajan lasta, ei vanhemman rooli rajojen ja rakkauden luojana ole kadonnut mihinkään.

Tutkimustulosten mukaan sosiaalinen media näyttäytyi kaksijakoisesti vanhemmuudessa, jolloin vanhempi käytti sosiaalista mediaa yksin tai yhdessä lapsen kanssa. Haastateltavien kokemusten mukaan sosiaalisen median käyttämisestä ei ollut hyötyä vuorovaikutussuhteeseen lapsen kanssa. Älypuhelimen vaikutus vuorovaikutukseen korostui enemmän kuin itse sosiaalinen media. Äidit kuitenkin nostivat esille, miten lapsi vaistoaa äidin huomion keskittyvän johonkin muuhun hänen sijaansa. Moni äideistä koki negatiivisia tunteita, jos ei ollut lapselleen tarpeeksi läsnä. Vanhempi toimii myös roolimallina omalla toiminnallaan viettämällä aikaa sosiaalisessa mediassa kännykällä. Haastateltavien mukaan sosiaalisessa mediassa vietetty aika oli toisaalta myös heidän omaa aikaansa, eräänlainen taukopaikka vanhemmuudessa.

Sosiaalinen media toimii monelle voimavarana

Sosiaalinen media sisältää haastateltavien mukaan mahdollisuuksia. Somea kuvailtiin ongelmanratkaisupaikaksi, josta löytää apua ympäri vuorokauden. Sieltä äidit kertoivat löytävänsä myös vinkkejä. He suhtautuivat tietoihin, kuten myös somessa näkyviin valokuviin kuitenkin kriittisesti. Sosiaalisessa mediassa näkyvät valokuvat korostavat äitejä haastateltavien mukaan "superäiteinä" ja "täydellisinä äiteinä", kuvat ovat "siloteltuja" ja "kiiltokuvamaisia". Kilpavarustelu somessa koetaan kovana ja äidit kokevat paineita sekä vertailua omaan vanhemmuuteensa. Somessa kuitenkin näytetään kuvia myös "normiarjesta", joihin äidit pystyvät samaistumaan. Somessa näkyvissä kuvissa nousee esiin myös perhekeskeisyys ja niissä korostetaan yhdessä perheenä tekemistä. Sosiaalisessa mediassa näkyvät valokuvat parhaimmillaan kannustavat ottamaan valokuvia omasta arjestaan, vaikka ei niitä someen lataisi.

Paineet ja ihanteet voivat luoda riittämättömyyden tunteita vanhemmuuteen ja riittämättömyyden tunteiden keskellä voi hävitä käsitys siitä, mikä on tärkeintä vanhemmuudessa. Haastattelujen pohjalta kävi ilmi, että äidit kokivat tärkeimpänä, että ovat läsnä lapsillensa heidän elämässään ja tutkimustulostamme tukee myös teoria. Tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että some mahdollisti haastattelemiemme äitien mukaan vuorovaikutuksessa olemisen ja vertaistuen saamisen ja osittain somen kautta on syntynyt haastateltavien mukaan myös erilaisia vertaistukiryhmiä. Tukea on tärkeä saada juuri silloin, kun sitä tarvitsee ja some toimii voimavarana monelle. Somen paras puoli on saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta.

Omaa median käyttöä kannattaa tarkastella myös kriittisesti

Vanhempana on syytä kriittisesti tutkia omaa median käyttöänsä sekä sosiaalista mediaa myös lapsen silmin. Sosiaalisessa mediassa syntyvän vertailun ja riittämättömyyden tunteiden seassa jokainen voi itse valikoida, mitä sosiaalisesta mediasta nostaa vanhemmuuteensa. Sosiaalinen media muuttaa tapojamme viestiä ja nykypäivän vanhemmuuden ihanteet ja paineet tulisi vanhempien kanssa työskentelevien ammattilaisten tiedostaa ja nostaa kriittiseen tarkasteluun uupumisen ennaltaehkäisyssä. Riittämättömyyden tunteiden keskellä vanhemman tulisi muistaa olla armollinen itseään kohtaan ja muistaa, että riittävän hyvä on lapsen kannalta kaikista paras.

Tämän blogitekstin on kirjoittanut:

Marianna Polo ja Emma Ståhl ovat vastavalmistuneita sosionomeja, joiden opinnäytetyö Sosiaalinen media lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhteessa - vanhemmuuden ihanteet ja paineet somessa on tehty Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jätä kommentti