Lapselliset

Blogikirjoituksia aiheista, joita moni lapsiperhe käy läpi arjessaan. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta, herättää ajatuksia ja vaihtaa kokemuksia.

Kirjoittaja: Lapselliset-blogin kirjoittajat

Blogiartikkeli
22.9.2022 13.22
Ahdistunut nuori istuu jalat koukussa viherkasvin takana.

Nuori huolenkantaja tarvitsee tunnistamista ja tukea

Kun perheessä on mielenterveys- tai päihdeongelmia, voi nuori ajautua tilanteeseen, jossa hän joutuu kantamaan omiin kykyihinsä ja jaksamiseensa nähden liikaa vastuuta muista perheenjäsenistä, heidän hyvinvoinnistaan ja pärjäämisestään sekä arjen käytännöistä. Nuori saattaa ottaa huolenkantajan roolin turvatakseen perheen arjen jatkuvuuden ja toisaalta keventääkseen muiden perheenjäsenten vaikeuksia.

Vastuuntunto, välittäminen ja huoli omista läheisistä saavat nuoren tukemaan muita ja kantamaan pitkäänkin raskaita taakkoja erityisesti silloin, kun perheellä ei ole saatavilla riittävästi muuta tukea. Samalla nuori huolenkantaja jää itse usein näkymättömäksi ja ilman kannattelua, jota hän tarvitsisi jo valmiiksi haastavassa perhetilanteessa.

Pitkäkestoinen huolenkantaminen kuormittaa nuorta, mutta vie usein myös tilaa asioilta, jotka ovat merkittäviä nuoren kasvun ja kehityksen kannalta. Keskittyminen koulunkäyntiin, harrastuksiin ja kodin ulkopuolisiin ihmissuhteisiin on vaikeampaa, kun huolenkantajan rooli syö nuoren aikaa ja energiaa. Tällöin nuoruuteen kuuluvan itsenäisen ja omannäköisen elämän rakentamisen sijaan nuori joutuu keskittämään huomionsa toisten kannatteluun.

Nuori voi ajautua ottamaan vanhemman roolin ja jäädä itse ilman huolenpitoa, jota hän edelleen kasvussaan tarvitsisi. Samalla nuorille tärkeät vertaissuhteet saattavat kärsiä ja tuntua hankalilta, kun oman tilanteen vertailu muihin samanikäisiin voi herättää kokemuksia erilaisuudesta ja ulkopuolisuudesta. Häpeä jättää helposti nuoren vaikenemaan omasta tilanteestaan ja jäämään kokemuksissaan yksin myös ystävyyssuhteissa.

Haastavissa perhetilanteissa elävien nuorten huolenkantajien tunnistaminen ja tukeminen on tärkeää nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Pitkäkestoinen ja psyykkisesti kuormittava vastuunkanto on riskitekijä nuoren mielenterveydelle ja jaksamiselle. Nuorten lisäksi perheitä kokonaisuudessaan tulee tukea, jottei huolenpito valu kestämättömällä tavalla nuoren kannettavaksi. Läheisilleen lojaali ja kotona jatkuvasti saatavilla oleva nuori joutuu usein vaihtoehdottomasti ottamaan vastuuta tilanteessa, jossa riittävää apua ei muuten ole. Samaan aikaan nuoren käsitys omasta roolista voi hämärtyä, kun liiallisesta vastuunkannosta tulee tavallinen osa arkea ilman, että nuori ymmärtää sen erityisyyttä.

Tuen tarjoamisen lisäksi nuorta huolenkantajaa tulee auttaa ymmärtämään omaa tilannettaan ja sitä, ettei tämän tarvitse kantaa jatkuvaa vastuuta muiden hyvinvoinnista. Myös tietoisuus samassa tilanteessa olevista toisista nuorista voi tarjota tärkeää vertaistukea. Kaikkiaan perheiden vaikeuksiin liittyvää stigmaa tulee hälventää, jotteivat nuoret ja perheet jäisi haasteissaan yksin. Samalla on tärkeää tunnistaa ja tehdä näkyväksi nuorten huolenkantajien ryhmä ja heidän taakkansa.

Tehdään yhdessä lapsiystävällinen Tampere!
 

Teksti: Moona Heiskari, korkeakouluharjoittelija FinFami ry:ssä
Jaa sosiaalisessa mediassa

Jätä kommentti