Siirry sisältöön

Haja-asutuksen jätevesi

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Haja-asutuksen puutteellisesti käsitellyt jätevedet lisäävät omalta osaltaan ympäristön kuormitusta. Toimiva jätevesijärjestelmä lisää pihapiirin viihtyisyyttä ja parantaa lähivesistöjen tilaa sekä luo edellytykset kaivoveden hyvälle laadulle. Jätevesijärjestelmän toimivuutta voi arvioida itse järjestelmän iän, kunnon, toimivuuden sekä ympäristössä näkyvien vaikutusten perusteella. Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä tulee kirjata selvityslomakkeelle (löytyy alta kohdasta Lomakkeet). Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Jos kunnostustarvetta ilmenee, kannattaa ottaa yhteyttä Tampereen kaupungin rakennusvalvontaan lupatarpeen ja kunnostustöiden laajuuden selvittämiseksi. Samalla kannattaa selvittää Tampereen Vedeltä viemäriverkoston laajenemisalueet. Myös naapureilta kannattaa kysyä kiinnostusta yhteisen puhdistamon rakentamiseen.

Puhdistamoita on markkinoilla hyvin monenlaisia. Jätevesijärjestelmän uusiminen kannattaakin aloittaa ottamalla yhteys asiantuntevaan suunnittelijaan. Suunnittelija tulee käymään kiinteistöllä ja auttaa valitsemaan lukuisista vaihtoehdoista kiinteistölle sopivimman järjestelmän. Suunnitelma toimitetaan rakennusvalvontaan jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamishakemuksen liitteenä. Kaikkien jätevesijärjestelmien on täytettävä talousjätevesiasetuksen vaatimukset vuoden 2018 maaliskuuhun mennessä.

Toimiakseen hyvin jätevesijärjestelmä tarvitsee säännöllistä tarkkailua ja hoitoa sekä tarvittaessa myös huoltoa. Jätevesijärjestelmällä tulee olla ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaisesti tarvittavat ylläpito- ja huoltotoimet tehdään. Kaikki tehdyt toimet ja havainnot kirjataan ylös käyttöpäiväkirjaan. Järjestelmän toimivuutta voi tarkkailla sekä aistinvaraisesti että laboratoriossa tutkittavilla vesianalyyseillä.

Tampereen kaupungin rakennusvalvonta neuvoo jätevesijärjestelmän suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä asioissa ja käsittelee lupahakemukset.
Lvi-tarkastusinsinööri
Juha Brunnila
puhelin 040 062 7732

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö valvoo jätevesijärjestelmien toimivuutta.
Ympäristönsuojeluyksikkö
sähköposti [email protected]

Tietoa viemäriverkoston laajenemissuunnitelmista antavat:

Vesihuoltoinsinööri
Maria Åkerman
puhelin 040 801 6946

Rakennuttamispäällikkö
Petri Pulli
puhelin 050 552 6094

Määräykset ja ohjeet

Lomakkeet

Kartat

Aiheeseen liittyviä linkkejä