Siirry sisältöön

Yleisötapahtuman jätehuolto

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta sekä jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana.

Jäteastiat

Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävä määrä jäteastioita ja niin, että ne voidaan tyhjentää turvallisesti. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä.

Tapahtuman järjestäjä vastaa jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Biojäte on kerättävä erilleen, jos sitä syntyy tapahtumassa vähintään 10 kg. Kartonki- ja muovipakkauksille on hankittava omat jäteastiat, jos niitä kertyy tapahtumassa vähintään 5 kg. Lasipakkaukset ja pienmetalli on puolestaan kerättävä erikseen omiin astioihin, jos niitä syntyy vähintään 2 kg.

Tapahtuma-alueen siivous

Tilaisuuden järjestäjän on siivottava tapahtuma-alue ja sen lähialue, kuten alueelle johtava kulkuväylä, välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana.

Käymälät

Tapahtumaan on varattava riittävä määrä käymälöitä ja niiden läheisyyteen käsienpesupisteitä. Käymälät tulee sijoittaa niin, että ne sijaitsevat tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta ja ovat helposti yleisön saavutettavissa. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden sijainnista. Käymälät tulee tyhjentää hygieenisesti ja riittävän usein.

Valviran ohjeessa annetaan tarkemmat tiedot käymälöiden määristä hygieenisiin olosuhteisiin liittyviä ohjeita. Kokonaismäärästä voidaan poiketa, jos tapahtuman kesto on lyhyt tai alueen läheisyydessä on yleisiä käymälöitä. Käymälöiden määrää tulee puolestaan lisätä, jos tapahtuma kestää yli viisi tuntia tai tilaisuudessa on anniskelua.

Lisätietoa terveydensuojelusta: [email protected]

Jätehuoltosuunnitelma

Tapahtuman jätehuolto tulee aina suunnitella etukäteen ja suunnittelussa on otettava huomioon kunnalliset jätehuoltomääräykset. Suunnitelman laatimiseen voi käyttää apuna alla olevaa lomaketta. Jätehuoltosuunnitelma on pyydettäessä esitettävä kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle.

Jätehuoltosuunnitelmassa esitettäviä tietoja:
  • Arvio tapahtuman kävijämäärästä
  • arvio tapahtumassa syntyvästä jätemääristä jätelajeittain (esim. sekajäte, biojäte, kartonki, lasi ja metalli)
  • jäteastioiden määrä ja sijoittuminen jätelajeittain kartalle merkittynä
  • Jätteiden lajitteluohjeet jätepisteille
  • Jäteastioiden tyhjennystiheys sekä astian tyhjennyksistä vastaava taho
  • Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön puhtaanapito tapahtuman aikana
  • Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön loppusiivouksen järjestäminen
  • Tarpeen mukaan suunnitelma siirrettävien käymälöiden sijainnista ja lukumääristä sekä käymäläjätteen jätehuollosta vastaavan tahon yhteystiedot
  • Tilaisuuden jätehuollosta vastaavan yhteystiedot (puhelinnumero, josta tavoittaa myös tapahtuman aikana)

Vinkkejä toiminnanharjoittajalle jätehuollon järjestämiseksi

Yleisötilaisuuden järjestäjä voi tilata tarvittavat jäteastiat ja niiden tyhjennykset haluamaltaan jätehuoltoyritykseltä. Jos tapahtumassa tarjotaan ruokaa ja juomaa, voi jätettä arvioida syntyvän 50–100 g/kävijä. Varmuuden vuoksi jäteastioita kannattaa kuitenkin varata hieman yläkanttiin.

Jätteiden keräysastiat kannattaa sijoittaa tapahtuma-alueella mahdollisille tarjoilualueille, pääkulkuväylille ja lähelle mahdollista katsomoa. Yleisötapahtuman järjestäjän vastuulla on ohjeistaa mm. myyntikojujen ja ruokamyyntipaikkojen henkilökuntaa, yleisöä ja tapahtuman toimihenkilöitä jätteiden lajittelua koskevista velvoitteista. Jätteiden lajitteluohjeet jätepisteiden ja/tai jäteastioiden yhteydessä helpottavat lajittelua.

Jätehuoltosuunnitelman lisäksi tapahtuma saattaa edellyttää mm. meluilmoituksen tekoa tai poliisin, pelastuslaitoksen, maanomistajan, elintarvikevalvonnan, terveysvalvonnan tai muiden mahdollisten tahojen lupia. Muiden lupien tarvetta tulee tiedustella asianomaisilta viranomaisilta.

Lisätietoja

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168

Ympäristönsuojeluyksikkö
sähköposti [email protected]