Siirry sisältöön

Tehtävät ja toiminta

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, joka päättää toimialueellaan jätelain (646/2011) mukaisista jätehuollon viranomaisasioista.

Jätehuoltolautakunnalle kuuluvia keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa:

 • jätehuoltomääräysten hyväksyminen
 • jätetaksan hyväksyminen
 • jätemaksujen määrääminen ja jätemaksua koskevien muutoshakemusten käsittely
 • jätehuoltomääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten ja jätehuoltomääräysten mukaisten ilmoitusten käsittely
 • jätteiden kuljetuksen periaatteista päättäminen
 • kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyvistä aluerajauksista päättäminen
 • jätehuollon liittymisvelvollisuuden toteutumisen seuraaminen
 • jätteenkuljetusrekisterin hallinnointi

Jätehuoltolautakunta toimii usean kunnan yhteislautakuntana, jonka isäntäkuntana on Tampereen kaupunki. Lautakunta on osa isäntäkunnan hallintoa, mutta viranomaistehtävien hoito on isäntäkunnasta riippumatonta.

Jätehuollon viranomaispäätökset tehdään jätehuoltolautakunnan kokouksissa ja osin viranhaltijan päätöksillä. Suurimmista linjoista ja periaatteista päätetään lautakunnan kokouksissa. Jätehuoltolautakunnan alaisena toimii jätehuollon viranomaisyksikkö.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat luettavissa sivulta:Jätehuoltolautakunnan kokoonpano

Jätehuollon viranomaisyksikön työntekijät ja yhteystiedot löytyvät sivulta:Yhteystiedot

Jätehuoltolautakunnan kokousajat

Seuraavat kokoukset:

 • keskiviikko 5.2.2020
 • keskiviikko 8.4.2020
 • keskiviikko 3.6.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

Alueellisen jätehuoltolautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Tampereen kaupungin internetsivuilla.

Muut toimijat

Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut. Pirkanmaan Jätehuolto Oy huolehtii jätteiden kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset vastaavat jätehuollon valvontatehtävistä. Kuntien omille ympäristönsuojeluviranomaisille voi ilmoittaa esim. roskaantumisesta.

Alla olevassa kuvassa on eritelty vastuunjakoa kunnan, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n, alueellisen jätehuoltoviranomaisen sekä ympäristönsuojeluviranomaisen välillä.