Siirry sisältöön

Lomakkeet

Tällä sivulla ovat lomakkeet, joilla voit tehdä hakemuksen tai ilmoituksen alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen käsittelee hakemuksen ja tekee asiasta viranhaltijapäätöksen.

Huomioithan, että käytössäsi on myös jätehuoltoviranomaisen sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta asiointi on entistä helpompaa ja nopeampaa. Lisätietoja tästä linkistä:

Asioidessanne viranomaisen kanssa toimittamanne tiedot kirjataan viranomaisen rekisteriin. Rekisterin tietosuojaseloste ja tiedote koskien rekisteröidyn oikeuksia ja niiden toteuttamista Tampereen kaupungin henkilörekistereissä löytyvät alla olevasta linkistä:

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Jätemaksuun voi hakea muutosta jo ennen jätelaskun saapumista tai muistuttamalla saapuneesta jätelaskusta. Muutosta jätemaksuun haetaan alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta alla olevalla pdf-lomakkeella:

Huom! Jos täytät lomakkeen tietokoneella, huomioithan että tekstin automaattinen rivitys ei toimi lomakkeen kohdissa 4-6. Jos haluat jatkaa tekstiä seuraaville riveille, niihin täytyy siirtyä joko sarkain-näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla.

Lisätietoja jätemaksun määräytymisestä sekä muutoksen hakemisesta jätemaksuun on luettavissa sivulta Jätemaksut

Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Jätehuoltomääräyksissä (15 §) on määrätty sekajätteen keräysvälineen pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit. Mikäli haluttu tyhjennysväli ei ylitä jätehuoltomääräysten enimmäispituutta, tyhjennysvälin pidentämisestä voi sopia ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun.

Lajitellun sekajätteen yli kuuden viikon tyhjennysväli edellyttää poikkeamaa jätehuoltomääräyksistä, jolloin tyhjennysvälin pidentämistä haetaan alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta alla olevalla pdf-lomakkeella.

Huom! Jos täytät lomakkeen tietokoneella, huomioithan että tekstin automaattinen rivitys ei toimi lomakkeen kohdissa 3 ja 4. Jos haluat jatkaa tekstiä seuraaville riveille, niihin täytyy siirtyä joko sarkain-näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla.

Hakemus sekajäteastian tyhjennysten keskeyttämiseksi

Mikäli kiinteistö on täysin käyttämättä, kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi. Jos keskeytys kestää 4 viikosta 12 kuukauteen, keskeytyksestä voi sopia ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun.

Yli vuoden mittaista jätteenkuljetuksen keskeyttämistä haetaan alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta alla olevalla pdf-lomakkeella. Samalla lomakkeella voit myös ilmoittaa käyttökelvottomasta kiinteistöstä, joka sijaitsee sekajätteen kiinteistöittäisen kuljetuksen alueella.

Huom! Jos täytät lomakkeen tietokoneella, huomioithan että tekstin automaattinen rivitys ei toimi lomakkeen kohdissa 4 ja 5. Jos haluat jatkaa tekstiä seuraaville riveille, niihin täytyy siirtyä joko sarkain-näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla.

Hakemus asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksen keskeyttämiseksi

Mikäli kiinteistö on täysin käyttämättä, asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi. Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksen keskeytys edellyttää poikkeamaa jätehuoltomääräyksistä. Keskeytystä haetaan alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta alla olevalla pdf-lomakkeella .

Huom! Jos täytät lomakkeen tietokoneella, huomioithan että tekstin automaattinen rivitys ei toimi lomakkeen kohdassa 5. Jos haluat jatkaa tekstiä seuraaville riveille, niihin täytyy siirtyä joko sarkain-näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla.

Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä

Jätelain 41 §:n ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jätevesilietteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä on sallittua, mikäli liete käsitellään asianmukaisesti ja käsittelystä on tehty ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tehdään alla olevalla pdf-lomakkeella.

Mikäli kyseessä on lähikiinteistöjen yhteinen omatoiminen lietteenkäsittely, on jokaisen kiinteistön osalta tehtävä oma ilmoitus. Tällaisessa tapauksessa sekä kiinteistön haltijan että lietteen käsittelijän on allekirjoitettava ilmoitus.

Lisätietoja asumisessa syntyvien lietteiden omatoimisesta käsittelystä on luettavissa sivultaAsumisessa syntyvät lietteet

Lomakkeiden palautusosoite:

Alueellinen jätehuoltolautakunta
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere