Siirry sisältöön

Jätteenkuljetustietojen raportointi

Jätelain 143 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluu jätteenkuljetusrekisterin ylläpitäminen. Rekisteri on tarkoitettu jätehuoltoviranomaisen käyttöön kuljetusten toimivuuden seuraamiseksi.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tietojen raportoinnin hoitaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteenkuljettajan on luovutettava kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt tyhjennystiedot kuljetetuista jätteistä jätehuoltoviranomaiselle. Alueellisen jätehuoltolautakunnan toiminta-alueella vain Nokian kaupungin alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus asumisessa syntyvien lietteiden osalta.

Nokian kaupungin alueelta asumisessa syntyvien lietteiden kuljetustiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa vähintään kerran vuodessa. Rekisterin avulla seurataan, että kaikki asumisessa syntyvä liete päätyy asianmukaiseen käsittelyyn ja saostus- ja umpisäiliöitä tyhjennetään säännöllisesti.

Kuljetusyrittäjille kohdennetut raportointiohjeet sekä jätteenkuljetusrekisterin täyttöohje ovat luettavissa alla olevista pdf-tiedostoissa:

Nokian kaupungin alueelta asumisessa syntyvien lietteiden kuljetustietojen toimittamiseen toivotaan ensisijaisesti käytettävän oheista taulukkopohjaa (xls.tiedosto):

Jätehuoltoviranomainen ei saa luovuttaa rekisteriin merkittyjä tietoja kolmannelle osapuolelle. Tietojen salassapidosta säädetään laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta sekä henkilötietolaissa. Jätehuollon viranomaisrekisterin tietosuojaseloste on luettavissa alla olevasta pdf-tiedostosta: