Siirry sisältöön

Jätemaksut

Jätemaksu ja sen määräytyminen

Jätelain mukaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta.

Kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jonka jokainen kiinteistön haltija on velvollinen maksamaan. Jätehuoltopalveluista perittävät maksut määräytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan päättämän jätetaksan mukaisesti.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan alueella jätemaksu koostuu perusmaksusta ja tuotantomaksusta. Perusmaksulla katetaan tiedotusta ja neuvontaa, jäteasemien ja aluejätepisteiden ylläpitoa, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, biojätteen käsittelytukea sekä jätehuoltoviranomaisen kustannukset. Tuotantomaksu koostuu jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvista kustannuksista.

Jätemaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen ilman tuomiota.


Jätetaksat 1.1.2022 alkaen

Kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksa

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 8.12.2021 kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksan käyttöönotettavaksi toimialueensa kunnissa 1.1.2022 alkaen.

Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä jätetaksa on luettavissa alla olevasta pdf-tiedostosta:

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 8.12.2021 kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätehuoltopalvelujen jätetaksan käyttöönotettavaksi toimialueensa kunnissa 1.1.2022 alkaen.

Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä jätetaksa on luettavissa alla olevasta pdf-tiedostosta:

Saostus- ja umpikaivolietteiden taksa

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 8.12.2021 saostus- ja umpikaivolietteiden taksan käyttöönotettavaksi toimialueensa kunnissa 1.1.2022 alkaen. Nokian kaupunkia koskee vain saostus- ja umpikaivolietteiden käsittelytaksa.

Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä saostus- ja umpikaivolietteiden taksa on luettavissa alla olevasta pdf-tiedostosta:

Alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 8.12.2021 alueellisen putkikeräysjärjestelmän taksan 1.1.2022 alkaen Tampereen Vuoreksessa.

Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä jätetaksa on luettavissa alla olevasta pdf-tiedostosta:


Jätemaksun kertymä ja käyttö

Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Näiden tietojen on oltava saatavilla tietoverkossa.

Alla olevissa pdf-tiedostoissa on esitetty jätelain 79 §:n mukaiset tiedot jätemaksun ja perusmaksuosuuden kertymästä sekä käytöstä vuonna 2020.


Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Alueellisen jätehuoltolautakunnan alueella jätetaksassa on huomioitu jätemaksun kohtuullisuus jätelain mukaisesti. Tämän vuoksi jätemaksua ei ole useinkaan tarvetta kohtuullistaa.

Vapaa-ajan asunnoille on tyypillistä, että niitä käytetään vain osan aikaa vuodesta. Tämä on huomioitu jätetaksassa: vapaa-ajan asunnon aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksu on pienempi kuin vakinaisen asunnon vuosimaksu. Vaikka vapaa-ajan asunnon käyttö olisi vähäistä, on jätemaksu maksettava. Jätemaksu on kiinteistökohtainen, eikä mökillä syntyvän jätteen kuljettaminen vakituisen asunnon jäteastiaan ei ole peruste vapaa-ajan asunnon jätemaksun alentamiseen.

Poikkeuksellisesti jätemaksun kohtuullistaminen voi olla mahdollista, jos kiinteistö on kokonaan käyttämättä perustellusta syystä. Tällöin jätemaksua voidaan harkinnanvaraisesti kohtuullistaa siten, että kiinteistöltä peritään vain perusmaksu, mutta ei tuotantomaksua.

Jätemaksun perimättä jättäminen on pääsääntöisesti mahdollista vain silloin, jos kiinteistöllä oleva asuinrakennus on käyttökelvoton. Käyttökelvottomuudesta on esitettävä luotettava selvitys, esim. rakennusvalvonnan lausunto tai valokuvin täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta.

Jätemaksuun voi hakea muutosta alueelliselta jätehuoltolautakunnalta kirjallisesti etukäteen tai muistuttamalla saapuneesta jätelaskusta. Muistutus pitää tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saapumisesta.

Jätemaksuun voi hakea muutosta jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa, tai pdf-lomakkeella: