Siirry sisältöön

Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostoinnin täytyy olla jätehuoltomääräysten mukaista. Oikein tehty kompostointi on hyvä tapa käsitellä keittiössä syntyvää biojätettä. Väärin rakennettu ja hoitamaton komposti voi puolestaan aiheuttaa esimerkiksi rottaongelmia ja hajuhaittoja.

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä jätelain mukainen ilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. 

Kuva kompostorista

Ohjeita jätehuoltomääräysten mukaiseen kompostointiin

Keittiössä syntyvä biojäte on kompostoitava kompostorissa,

  • joka on suljettu, tukevarakenteinen ja hyvin ilmastoitu,
  • josta ei pääse valumavesiä maaperään,
  • johon rottien ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm rakoja),
  • joka on tarvittaessa lämpöeristetty ja
  • joka on riittävän suuri biojätteen määrään ja kompostoitumisen vaatimaan aikaan nähden.

Kompostori on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä haittaa terveydelle, ympäristölle tai naapureille. Kompostoriin ei saa laittaa sellaisia jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostimullan käyttöä.

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen jätteiden maatumista. Kompostimulta hyödynnetään kiinteistöllä maanparannusaineena.

Lisätietoa kompostoinnista löydät Pirkanmaan Jätehuollon kompostointioppaasta:

Kompostointi-ilmoitus

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin. Ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Ilmoitus on tehtävä 31.12.2022 mennessä. Saapuneiden ilmoitusten käsittely aloitetaan syksyllä 2022.

Ilmoituksen voit tehdä jo nyt lomakkeella:

Syksyllä julkaistaan mahdollisuus jättää ilmoitus sähköisesti jätehuoltoviranomaisen asiointipalvelussa.

Jos samaa kompostoria käyttää useampi pientalo (ns. kimppakompostori), ilmoitus on tehtävä jokaisesta kiinteistöstä erikseen. Taloyhtiön kaikkien osakkaiden yhteisessä käytössä olevasta kompostorista tehdään vain yksi kompostointi-ilmoitus. Jos taloyhtiössä (esim. rivitalo) vain yksittäinen huoneisto kompostoi, ei tästä tarvitse tehdä ilmoitusta, jos kiinteistöllä on muutoin järjestetty biojätteen erilliskeräys.

Jos et ole varma, miten kompostointi-ilmoitus tehdään, ota yhteyttä jätehuoltoviranomaiseen:

Kompostointi-ilmoitus on voimassa määräajan. Mikäli kompostointi lopetetaan ennen määräaikaa, tulee siitä ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle.