Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Kuulutukset

Dnro: TRE:5789/02.04.03/2019

Esitys kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi 1.1.2020 alkaen

Alueellinen jätehuoltolautakunta valmistelee 1.1.2020 voimaan tulevaa jätemaksutaksaa. Taksa sisältää luettelon jätehuollon maksuista koskien seuraavia kuntia: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

Jätehuoltolautakunta varaa asianosaisille mahdollisuuden esittää asiasta mielipiteensä. Jätetaksaesitys on nähtävillä 16.10–14.11.2019 edellä mainittujen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Tampereella palvelupiste Frenckellissä. Lisäksi aineisto on nähtävänä oheisissa liitetiedostoissa:

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 14.11.2019 klo 15.45 mennessä osoitteeseen:

Alueellinen jätehuoltolautakunta
Kirjaamo
PL 487
33101 Tampere

tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

Lisätietoja taksaesityksestä ja asian käsittelystä antaa:

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, p. 040 806 3362,
[email protected]

Tampereella 9.10.2019

Alueellinen jätehuoltolautakunta

Dnro: TRE:5822/02.04.03/2019

Esitys kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2020 alkaen

Alueellinen jätehuoltolautakunta valmistelee 1.1.2020 voimaan tulevaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätemaksutaksaa. Taksaa sovelletaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnissa.

Jätehuoltolautakunta varaa asianosaisille mahdollisuuden esittää asiasta mielipiteensä. TSV-jätetaksaesitys on nähtävillä 16.10–14.11.2019 edellä mainittujen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Tampereella palvelupiste Frenckellissä. Lisäksi aineisto on nähtävänä oheisissa liitetiedostoissa:

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 14.11.2019 klo 15.45 mennessä osoitteeseen:

Alueellinen jätehuoltolautakunta
Kirjaamo
PL 487
33101 Tampere

tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

Lisätietoja taksaesityksestä ja asian käsittelystä antaa:

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, p. 040 806 3362,
[email protected]

Tampereella 9.10.2019

Alueellinen jätehuoltolautakunta

Dnro: TRE:5825/02.04.03/2019

Esitys kunnan vastuulle kuuluvan sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaksi 1.1.2020 alkaen

Alueellinen jätehuoltolautakunta valmistelee 1.1.2020 voimaan tulevaa kunnan vastuulle kuuluvan sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaa. Taksa sisältää luettelon lietteen käsittely- ja kuljetushinnoista sekä muista maksuista koskien seuraavia kuntia: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Nokian osalta taksaesitys koskee vain lietteen käsittelyhintaa.

Jätehuoltolautakunta varaa asianosaisille mahdollisuuden esittää asiasta mielipiteensä. Sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaesitys on nähtävillä 16.10–14.11.2019 edellä mainittujen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Tampereella palvelupiste Frenckellissä. Lisäksi aineisto on nähtävänä oheisessa liitetiedostossa:

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 14.11.2019 klo 15.45 mennessä osoitteeseen:

Alueellinen jätehuoltolautakunta
Kirjaamo
PL 487
33101 Tampere

tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

Lisätietoja taksaesityksestä ja asian käsittelystä antaa:

Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, p. 040 596 4737,
[email protected]

Tampereella 9.10.2019

Alueellinen jätehuoltolautakunta

Dnro: TRE:6470/02.04.03/2018

Täydennys kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaan 1.1.2019 alkaen

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 11.9.2019 § 43 päättänyt täydentää voimassa olevaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaa. Kunnalla on toissijainen velvollisuus järjestää yrityksille ja muille yhteisöille jätehuoltopalveluita tilanteessa, jossa jätteen haltija pyytää palvelua kunnalta muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Jätetaksaan on lisätty käsittelyhinnat metallipitoiselle kyllästetylle puulle sekä vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavalle loppusijoitettavalle maa- ja kiviainekselle sekä muulle jätteelle. TSV-jätetaksan täydennykset astuvat voimaan 1.10.2019.

Jätetaksaa sovelletaan seuraavissa kunnissa: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

Päätös on nähtävillä 17.9.-24.10.2019 kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä oheisesta liitetiedostosta:

Lisätietoja päätöksestä antaa jätehuoltoinsinööri Anu Toppila,

p. 040 806 3362, [email protected]

Tampereella 11.9.2019,

Alueellinen jätehuoltolautakunta


Tiedotteet


Esityslistat ja pöytäkirjat

Alueellisen jätehuoltolautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Tampereen kaupungin internet -sivuilla.