Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Kuulutukset

ESITYS KUNTAVASTUULLISTEN JÄTEHUOLTOPALVELUJEN JÄTETAKSAKSI 1.1.2021 ALKAEN

Dnro: TRE:5610/02.04.03/2020

Alueellinen jätehuoltolautakunta valmistelee 1.1.2021 voimaan tulevaa jätemaksutaksaa. Taksa sisältää luettelon jätehuollon maksuista koskien seuraavia kuntia: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

Jätetaksaesitys on nähtävillä 28.10.–26.11.2020 edellä mainittujen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Tampereella palvelupiste Frenckellissä. Lisäksi aineisto on nähtävänä oheisesta linkistä:

Asianosaisilla on mahdollisuus jättää mielipiteitä jätetaksaesityksestä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 26.11.2020 klo 15.45 mennessä osoitteeseen:

Alueellinen jätehuoltolautakunta
Kirjaamo
PL 487
33101 Tampere

tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

Lisätietoja taksaesityksestä ja asian käsittelystä antaa:

Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, p. 040 596 4737,
[email protected]

Tampereella 21.10.2020,
Alueellinen jätehuoltolautakunta

ESITYS KUNNAN VASTUULLE KUULUVAN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN JÄTETAKSAKSI 1.1.2021 ALKAEN

Dnro: TRE:5614/02.04.03/2020

Alueellinen jätehuoltolautakunta valmistelee 1.1.2021 voimaan tulevaa kunnan vastuulle kuuluvan sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaa. Taksa sisältää luettelon lietteen käsittely- ja kuljetushinnoista sekä muista maksuista koskien seuraavia kuntia: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Nokian osalta taksaesitys koskee vain lietteen käsittelyhintaa.

Jätetaksaesitys on nähtävillä 28.10.–26.11.2020 edellä mainittujen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Tampereella palvelupiste Frenckellissä. Lisäksi aineisto on nähtävänä oheisesta linkistä:

Asianosaisilla on mahdollisuus jättää mielipiteitä jätetaksaesityksestä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 26.11.2020 klo 15.45 mennessä osoitteeseen:

Alueellinen jätehuoltolautakunta
Kirjaamo
PL 487
33101 Tampere

tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

Lisätietoja taksaesityksestä ja asian käsittelystä antaa:

Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, p. 040 596 4737,
[email protected]

Tampereella 21.10.2020,
Alueellinen jätehuoltolautakunta

ESITYS KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN JÄTETAKSAKSI 1.1.2021 ALKAEN

Dnro: TRE:5615/02.04.03/2020

Alueellinen jätehuoltolautakunta valmistelee 1.1.2021 voimaan tulevaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätemaksutaksaa. Taksaa sovelletaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnissa.

Jätetaksaesitys on nähtävillä 28.10.–26.11.2020 edellä mainittujen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Tampereella palvelupiste Frenckellissä. Lisäksi aineisto on nähtävänä oheisesta linkistä:

Asianosaisilla on mahdollisuus jättää mielipiteitä jätetaksaesityksestä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 26.11.2020 klo 15.45 mennessä osoitteeseen:

Alueellinen jätehuoltolautakunta
Kirjaamo
PL 487
33101 Tampere

tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

Lisätietoja taksaesityksestä ja asian käsittelystä antaa:

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, p. 040 806 3362,
[email protected]

Tampereella 21.10.2020,
Alueellinen jätehuoltolautakunta


Lietekaivojen tyhjennyksiä seurataan Sastamalassa, Parkanossa ja Pälkäneellä

Alueellinen jätehuoltolautakunta seuraa parhaillaan kotitalouksien lietekaivojen tyhjennyksiä. Seuranta on käynnistetty Parkanosta, Sastamalassa entisten Suodenniemen ja Mouhijärven alueilta sekä Pälkäneeltä.

Ne kotitaloudet, jotka eivät ole tyhjentäneet kiinteistön saostus- tai umpisäiliölietteitä vuonna 2019 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta, saavat kirjeen lietekaivon tyhjennysvelvoitetta koskien. Jätehuoltomääräysten mukaan wc-vesiä sisältävät saostussäiliöt ja pienpuhdistamon lietetilat on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.

Sastamalassa (entisten Mouhijärven ja Suodenniemen alueilla), Parkanossa sekä Pälkäneellä saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus järjestetään kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Vain kuntien oman jäteyhtiön, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kilpailuttamilla urakoitsijoilla on oikeus tyhjentää asumisessa syntyviä saostus- ja umpisäiliölietteitä. Lietetyhjennystä ei saa tilata muilta toimijoilta. Asia perustuu jätehuoltoviranomaisen vuonna 2013 tekemään päätökseen lietteenkuljetuksista.

Alla olevista linkeistä löytyy lisätietoja lietekaivojen tyhjennysvelvoitteista, sekä lomakkeet jätehuoltoviranomaisen kanssa asiointia varten.

Asumisessa syntyvät lietteet Usein kysyttyä Lomakkeet

Lisätietoja asiasta:

Jätehuoltosuunnittelija
Jani Suoniemi
puh. 040 596 4737
[email protected]

Jätehuoltoviranomaisen asiakaspalvelupuhelin 040 724 4325 (ke ja to klo 9.30 -15.00)


Koronavirusepidemian vaikutukset jätehuoltoviranomaisen toimintaan

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi hakemusten ja ilmoitusten käsittelyssä saattaa esiintyä pieniä viiveitä. Asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi pyydämme toimittamaan mahdolliset hakemukset, ilmoitukset ja muut kirjalliset yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen jatehuoltolautakunta(a)tampere.fi. Pyydämme samalla myös ilmoittamaan, mikäli voimme toimittaa päätöksen ja/tai tiedon ilmoituksen käsittelystä sähköpostitse.

Myös kirjeposti tulee poikkeusaikana perille normaalisti, mutta pieniä viiveitä voi esiintyä. Jätehuoltoviranomaisen asiakaspalvelu palvelee normaalisti ke ja to klo 9.30-15, puh. 040 724 4325. Voit myös ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia os. jatehuoltolautakunta(a)tampere.fi.


Ohje jätevesilietteiden kanssa työskenteleville COVID-19-tartunnan ehkäisyyn

Koronavirusepidemian aikana lietekaivojen tyhjennyksiin, ja siten myös omatoimiseen lietteenkäsittelyyn voi liittyä kohonnut riski COVID-19-tartunnan saamiseen. Jätevesilietteen mikrobit saattavat kulkeutua kosketustartunnan tai hengitysteiden kautta jätevesilietteiden parissa työskentelevään.

Työterveyslaitos on ohjeistanut mm. jätevesien ja jätevesilietteiden parissa työskenteleviä huolehtimaan asianmukaisesta suojautumisesta ja hygieniasta. Asianmukaista suojautumista on mm. suojakäsineiden ja työvaatetuksen käyttö. Kertakäyttökäsineitä käyttämällä varmistetaan, että tartuntaa ei saada käsien kautta.

Hengityksen- ja silmiensuojainta käytetään tilanteissa, joissa roiskuu tai muutoin muodostuu aerosolia ilmaan jätevesistä tai jätevesilietteistä. Tämä tulee kyseeseen mm. lietekaivojen tyhjennysten yhteydessä. Hengityksensuojaimien tulisi olla FFP2 tai FFP3-tason suojaimia. Jos käytössä on uudelleen käytettäviä suojaimia, ne täytyy puhdistaa käytön jälkeen joko vesipesulla tai desinfiointiaineella. Kertakäyttöiset suojavarusteet laitetaan poltettaviin sekajätteisiin käytön jälkeen.

Lisätietoja Työterveyslaitoksen sivuilta:


Päivitetyt lajitteluohjeet koronavirusepidemian aikana

Käynnissä oleva koronavirusepidemia on tuonut tarkentuneita ohjeita jätteiden lajitteluun. Päivitetty ohjeistus suosittaa laittamaan nenäliinat sekajätteisiin biojätteen sijasta. Päivitetyt lajitteluohjeet voit tarkastaa tästä:

Suomen Kiertovoiman ja Työterveyslaitoksen laatima ohjeistus on tehty koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kyseessä on varotoimenpide. Uudet lajitteluohjeet ovat voimassa niin kauan, kun epidemiatilanne jatkuu.

Mikäli kiinteistön jäteastiat täyttyvät poikkeustilanteen aikana normaalia nopeampaa tahtia, on jäteastian tyhjennysväliä mahdollista tihentää. Tällöin kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Pirkanmaan Jätehuoltoon jäteastian tyhjennysvälin muuttamiseksi:


Tiedotteet


Esityslistat ja pöytäkirjat

Alueellisen jätehuoltolautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Tampereen kaupungin internet -sivuilla.