Siirry sisältöön

Ilmanlaatutiedotus

Ilmanlaatu oli 28.4.2022 klo 7-8 Tampereella Pirkankadun varrella ja Kalevassa tyydyttävä ja Epilässä sekä Linja-autoasemalla hyvä.

Hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuden raja-arvotason ylitykset Tampereella

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ylitti vuorokausiraja-arvotason 50 mikrogrammaa hiukkasia kuutiometrissä ilmaa (eli 50 µg/m3) 28.4.2022 Pirkankadun mittausasemalla ollen 56 µg/m3.

Hiukkasten pitoisuudelle annettu raja-arvotaso ylittyi tänä vuonna Pirkankadun mittausasemalla kahdennentoista toista kerran. Epilässä ylityksiä on todettu kymmenen ja Kalevassa kolme kertaa.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvon numeroarvo (50 µg/m3) saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mittausasemalla ennen kuin raja-arvo katsotaan ylittyneeksi.

Hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille herkkiä ovat lapset, vanhukset ja hengitys- ja sydäntauteja sairastavat. Korkeat hiukkaspitoisuudet aiheuttavat mm. nuhaa, yskää ja silmien ärtymistä, lisäävät astmakohtauksia, heikentävät keuhkojen toimintakykyä ja lisäävät hengitystulehduksia.

Ulkoilman epäpuhtaudesta tiedottaminen

Valtioneuvoston asetuksen (26.1.2017/79) mukaan ulkoilman epäpuhtauspitoisuuden ylittäessä raja-arvonsa numeroarvon asiasta on tiedotettava väestölle. Numeroarvon ylityksistä tiedotetaan tällä sivulla.

Valtioneuvoston asetus 26.1.2017/79:

19 § Yleisölle tiedottaminen ja yleisön varoittaminen

Jos 4 §:ssä säädettyjen tunti- tai vuorokausipitoisuuksien raja-arvon, taikka kahdeksan tunnin raja-arvon numeroarvo ylittyy, on siitä tiedotettava viipymättä yleisölle. Tiedoissa on oltava maininta mitattujen pitoisuuksien suhteesta raja-arvoihin sekä kyseisten epäpuhtauksien terveysvaikutuksista.

Ympäristötarkastaja
Ari Elsilä
puhelin 050 521 5149

Ympäristötarkastaja
Petri Jokinen
puhelin 040 801 6004

Linkkejä


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/ilmanlaatutiedotus