Siirry sisältöön

Ilmanlaatutiedotus

Hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuden raja-arvotason ylitykset Tampereella

Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuus ylitti WHO:n antaman vuorokausiohjearvon (25 µg/m3) Epilän mittausasemalla 24.9. ollen 26 µg/m3. Pienhiukkasille annettu ohjearvotaso ylittyi Tampereella tänä vuonna ensimmäisen kerran. WHO:n suosituksen mukaan vuorokausiohjearvon (25 µg/m3) ylityksiä saisi olla korkeintaan 3 kpl kalenterivuodessa.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ylitti vuorokausiraja-arvotason (50 µg/m3) Epilän mittausasemalla 20.3. ollen 77 µg/m3. Raja-arvotaso ylittyi Epilän mittausasemalla tänä vuonna viidennen kerran.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuus ei ole ylittänyt Pirkankadun mittausasemalla vuorokausiraja-arvotasoaan vuonna 2020.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvon numeroarvo (50 µg/m3) saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mittausasemalla ennen kuin raja-arvo katsotaan ylittyneeksi.

Hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille herkkiä ovat lapset, vanhukset ja hengitys- ja sydäntauteja sairastavat. Korkeat hiukkaspitoisuudet aiheuttavat mm. nuhaa, yskää ja silmien ärtymistä, lisäävät astmakohtauksia, heikentävät keuhkojen toimintakykyä ja lisäävät hengitystulehduksia.

Poikkeuksellisen korkea typpidioksidipitoisuus mitattiin 4.2.2020

Pirkankadun mittausasemalla typpidioksidin pitoisuus ylitti raja-arvotason 200 mikrogrammaa kuutiometrissä 1 tunnin keskiarvona tiistaina 4.2.2020 kello 14 todennäköisesti viereisellä kaukolämpöverkkotyömaalla työskentelevien koneiden päästöjen takia. Näin korkea
NO2 -tuntipitoisuus on Tampereella viimeksi mitattu 1990-luvulla.

Ulkoilman epäpuhtaudesta tiedottaminen

Valtioneuvoston asetuksen (26.1.2017/79) mukaan ulkoilman epäpuhtauspitoisuuden ylittäessä raja-arvonsa numeroarvon asiasta on tiedotettava väestölle.

Valtioneuvoston asetus 26.1.2017/79 :

19 § Yleisölle tiedottaminen ja yleisön varoittaminen

Jos 4 §:ssä säädettyjen tunti- tai vuorokausipitoisuuksien raja-arvon, taikka kahdeksan tunnin raja-arvon numeroarvo ylittyy, on siitä tiedotettava viipymättä yleisölle. Tiedoissa on oltava maininta mitattujen pitoisuuksien suhteesta raja-arvoihin sekä kyseisten epäpuhtauksien terveysvaikutuksista.

Numeroarvon ylityksistä tiedotetaan internetissä tällä sivulla www.tampere.fi/ilmanlaatutiedotus19 §

Ympäristötarkastaja
Ari Elsilä
puhelin 050 521 5149

Ympäristösuunnittelija
Veera Intihar
puhelin 040 800 4993

Linkkejä


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/ilmanlaatutiedotus