Siirry sisältöön

Ilmanlaatutiedotus

Ilmanlaatu oli tiistaina 23.3.2021 klo 7 - 8 Tampereen keskustassa Pirkankadun varrella ja Epilässä hyvä

Hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuden raja-arvotason ylitykset Tampereella

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ylitti vuorokausiraja-arvotason 50 mikrogrammaa kuutiometrissä (µg/m3) Epilän mittausasemalla maanantaina 22.3. ollen 83 µg/m3. Raja-arvotaso ylittyi Epilän mittausasemalla tänä vuonna toisen kerran.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ei ole ylittänyt vuorokausiraja-arvotasoa Pirkankadun mittausasemalla vuoden 2021 aikana.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvon numeroarvo (50 µg/m3) saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mittausasemalla ennen kuin raja-arvo katsotaan ylittyneeksi.

Hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille herkkiä ovat lapset, vanhukset ja hengitys- ja sydäntauteja sairastavat. Korkeat hiukkaspitoisuudet aiheuttavat mm. nuhaa, yskää ja silmien ärtymistä, lisäävät astmakohtauksia, heikentävät keuhkojen toimintakykyä ja lisäävät hengitystulehduksia.

Poikkeuksellisen korkea typpidioksidipitoisuus mitattiin 4.2.2020

Pirkankadun mittausasemalla typpidioksidin pitoisuus ylitti raja-arvotason 200 mikrogrammaa kuutiometrissä 1 tunnin keskiarvona tiistaina 4.2.2020 kello 14 todennäköisesti viereisellä kaukolämpöverkkotyömaalla työskentelevien koneiden päästöjen takia. Näin korkea NO2 -tuntipitoisuus on Tampereella viimeksi mitattu 1990-luvulla.

Ulkoilman epäpuhtaudesta tiedottaminen

Valtioneuvoston asetuksen (26.1.2017/79) mukaan ulkoilman epäpuhtauspitoisuuden ylittäessä raja-arvonsa numeroarvon asiasta on tiedotettava väestölle.

Valtioneuvoston asetus 26.1.2017/79 :

19 § Yleisölle tiedottaminen ja yleisön varoittaminen

Jos 4 §:ssä säädettyjen tunti- tai vuorokausipitoisuuksien raja-arvon, taikka kahdeksan tunnin raja-arvon numeroarvo ylittyy, on siitä tiedotettava viipymättä yleisölle. Tiedoissa on oltava maininta mitattujen pitoisuuksien suhteesta raja-arvoihin sekä kyseisten epäpuhtauksien terveysvaikutuksista.

Numeroarvon ylityksistä tiedotetaan internetissä tällä sivulla www.tampere.fi/ilmanlaatutiedotus19 §

Ympäristötarkastaja
Ari Elsilä
puhelin 050 521 5149

Ympäristötarkastaja
Tiina Nieminen
puhelin 040 800 7352

Linkkejä


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/ilmanlaatutiedotus