Siirry sisältöön

Avustukset omaehtoiseen ympäristönsuojeluun

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö myöntää vuosittain avustuksia omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön. Avustusta voivat hakea yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Vuoden 2019 avustushaku päättyi 28.2.2019.

Avustuskohteina olevien hankkeiden tulee edistää ympäristön- tai ilmastonsuojelua, luonnonhoitoa ja luonnon monimuotoisuutta tai lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja siisteyttä yleisillä alueilla. Avustuksia suunnataan tänä vuonna erityisesti vieraslajien, kuten jättipalsamin ja lupiinin, poistoon liittyvään talkootoimintaan. Lisäksi painotetaan ilmastonmuutoksen hillintää edistävää toimintaa, jollaista voi olla esimerkiksi infoilta energiansäästämisestä, jätteiden kierrätyksestä, työpaja materiaalien uusiokäytöstä tai kasvisruokakokkailusta, sekä yhteisöllisen kaupunkiviljelyn edistäminen, kuten taloyhtiöiden viljelylaatikoiden tarvikehankinnat. Toimenpiteitä voivat olla myös esimerkiksi erilaiset tempaukset tai tapahtumat kuten roskien kerääminen sovitulta alueelta, ketotalkoot ketokasvillisuuden säilyttämiseksi tai pönttötalkoot linnuille ja lepakoille.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan laatuun, laajuuteen sekä vaikuttavuuteen. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden tulee kohdentua yleisille alueille Tampereella, lukuun ottamatta yhteisöllistä kaupunkiviljelyä, joka voi tapahtua taloyhtiöiden pihalla. Avustusta ei myönnetä kaupallisten tuotteiden valmistamiseen eikä suoranaisiin kalustohankintoihin tai palkkioihin.

Avustusmenettelyssä noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018, TRE:6394/00.01.01/2015).

Avustusta haetaan alla olevalla lomakkeella. Hakemusten käsittelyn jouduttamiseksi hakijoita pyydetään täyttämään hakemuslomake huolella ja liittämään lomakkeessa mainitut liitteet tarpeellisin osin hakemukseen. Hakemusten käsittelyaika on 2-3 kk hakemusajan päättymisestä. Hakemusajan jälkeen jätettäviä hakemuksia ei tutkita.

Avustusten jakamisesta päättää ympäristö- ja rakennusjaosto.

Hakemuslomake

Liitteet, jotka on toimitettava hakemuksen yhteydessä. Kohdat 1-3 eivät koske yksityishenkilöitä:

  1. talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan
  2. viimeisin allekirjoitettu tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen
  3. ilmoitus puheenjohtajasta, rahastonhoitajasta ja toiminnantarkastajista puhelinnumeroineen ja osoitteineen
  4. erillinen selvitys edellisen vuoden /viimeisen myönnetyn omaehtoisen ympäristötyön avustuksen käytöstä, ellei sitä ole toimitettu aiemmin.

Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Jenna Pihlajamäki
puhelin 040 548 5060
sähköposti [email protected]

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/ymparistonsuojeluavustukset.