Siirry sisältöön

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Nähtävillä olevista vihersuunnitelmaluonnoksista ja muista suunnitelmista voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon tai palautelomakkeella palvelupisteeseen. Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero. Suunnitelmat ovat katseltavissa pdf-tiedostoina, joita voi suurentaa.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
Keskusvirastotalo
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45

Killerin leikkipuiston yleissuunnitelmaluonnos

Raholassa uusitaan Killerin leikkipuisto tänä vuonna. Puistossa uusitaan lähes kaikki leikkivälineet. Kunnostussuunnitelma oli nähtävänä 30.1.– 13.2.2019.

Killerin leikkipuisto rajaa eteläreunassa Killerinkatu ja sitä ympäröi omakotiasutus. Leikkipaikan ilme on metsäinen, sillä se sijaitsee pienen lähimetsän keskellä.

Puistoon on tulossa monia uusia leikkivälineitä: pienemmille muun muassa monitoimiväline-liukumäki, hiekkalaatikko ja jousikeinut sekä isommille lapsille tornileikki-monitoimiväline-liukumäki ja rekkitanko. Puistossa on keinut sekä isommille että pienemmille. Pienten keinussa on kaksi turvaistuinta, joiden välissä on tilaa aikuiselle tai isommalle lapselle. Vanhoista välineistä säilytetään potkukaruselli ja Leppis- kiikkulauta

Leikkipaikan valaisinpylväät pysyvät nykyisillä paikoillaan, mutta valaisimet vaihdetaan nykyaikaisempaan tekniikkaan. Penkit uusitaan, ja roska-astiat kiinnitetään uusiin paikkoihin, valaisinpylväisiin. Puiston nykyinen, kadun reunaan rajoittuva matala puuaita uusitaan.

Puistossa on pieni, lähes nurmettunut kenttä, joka poistetaan käytöstä. Se maisemoidaan mäntyistutuksilla osaksi ympäröivää metsikköä.

Leikkipaikkaa ympäröivästä metsiköstä kaadetaan muutamia yksittäisiä puita talven aikana. Kunnostuksen yhteydessä leikkialueelta ja sen läheisyydestä poistetaan muutamia vanhoja puita. Puustoa uusitaan istuttamalla mäntyjä leikkipaikan reunoille.

Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelmasuunnitelma, luonnos

Suunnitelman lähtöaineistoja

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma, luonnos

Tohloppijärven ympäristölle on laadittu kehittämis- ja hoitosuunnitelma vuosille 2019 – 2030. Suunnitelmassa on esitetty viheralueiden ja -palveluiden kunnostus- ja uudistustoimet, jotka toteutetaan siten, että alueen erityisluonne rauhallisena, luonto- ja maisemaelämyksiä antavana ympäristönä säilyy.

Tavoitteena on myös tuoda esiin ja palauttaa Tohloppijärven ympäristölle tyypillisiä ja arvokkaita maisemia sekä varjella viheralueiden luontoarvoja. Esimerkiksi umpeenkasvaneita niittyjä ja peltoja hoidetaan avoimemmiksi. Suunnitelma oli nähtävänä ja kommentoitavana 26.11. –10.12.2018.

Tohloppijärven ympäristö on Länsi-Tampereen monipuolisin ja arvokkain viheraluekokonaisuus, jonka merkitys tulee jatkossa korostumaan kantakaupungin kaupunkirakenteen tiivistyessä ja käyttäjämäärien kasvaessa. Suunnitelma kattaa 1,4 km2:n laajuisen alueen, josta Tohloppijärven pinta-alaa on 0,6 km2 ja ranta-alueiden 0,8 km2.

Tulevaisuudessa eriluonteiset aluekokonaisuudet erottuvat toisistaan maisemallisesti nykyistä selvemmin. Tällaisia kehitettäviä alueita ovat kaupunkimaiset Nahkatehtaankatu ja Tohlopinrannan asemakaava-alue, Rasonhaan perintömetsä ja muut arvokkaat luontokohteet, Kohmanpuiston ja Jussinojan palautettavat kulttuurimaisemat, Tohlopin kaupunkisuo sekä Mustikkaniemen avoimet maisematilat.

Kehittämissuunnitelmassa esitetään toimenpide-ehdotukset alueen viherpalvelujen kuten leikkipaikkojen, uimarantojen, pelikenttien, venepaikkojen, luontopolkujen, reitistön kehittämisestä sekä valaistuksesta ja viitoituksesta. Myös alueen käyttö talvella kuten luistelu, hiihto, avantouinti sekä lenkkeily on huomioitu suunnitelmassa.

Tohloppijärven ympäristö on jaettu suunnitelmassa 14 osa-alueeseen, joista kustakin on laadittu toimenpidekortit. Niissä on kuvattu alueen arvot ja ongelmat, säilytettävät ominaispiirteet, ekologiset, maisemalliset ja maankäytölliset tavoitteet sekä yksityiskohtaiset kehittämis- ja hoitotoimenpiteet.