Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Nähtävillä olevista vihersuunnitelmaluonnoksista ja muista suunnitelmista voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon tai palautelomakkeella palvelupisteeseen. Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero. Suunnitelmat ovat katseltavissa pdf-tiedostoina, joita voi suurentaa.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
Keskusvirastotalo
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45

Tuomaanpuiston yleissuunnitelmaluonnos

Härmälässä kunnostetaan Tuomaanpuiston leikkipaikka turvallisemmaksi, monipuolisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Puisto uusitaan tänä vuonna. Puiston kunnostussuunnitelma on nähtävänä 30.1.– 13.2.2019, jolloin siitä voi antaa palautetta kirjaamoon (yhteystiedot yllä). Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero TRE:786/10.03.04/2019.

Tuomaanpuistoa ympäröivät Tuomaan-, Perkiön- ja Toivonkatu. Härmälän koulu sijaitsee puiston pohjoispuolella. Lähin asutus koostuu 1940-luvun 2-kerroksisista kerrostaloista. Puistossa on leikkipaikan lisäksi talvella jäädytettävä aidattu pelikenttä sekäpyöräilyyn ja rullalautailuun tarkoitettu pumptrack-rata.

Puiston leikkivälineet uusitaan pääosin, mutta hyväkuntoisimpia leikkivälineitä säilytetään. Pienempien lasten välineet sijoitetaan pelikentän puoleiselle reunalle ja keinut pumptrack-radan puolelle. Hieman isommille lapsille sopivia uusia välineitä ovat kiipeilyverkko-pomppumatto sekä kookas kiipeilyteline-liukumäki (motoriikkarata), jotka sijoitetaan Tuomaankadun puoleiselle laidalle. Pienemmät lapset saavat uusina välineinä liukumäen ja karusellin. Entisistä välineistä säilytetään jousikiikut, pölliauto ja hiekkalaatikko. Näiden uudet paikat löytyvät pienten lasten alueelta. Leikkivälineiden putoamisalustat katetaan hiekkatekonurmimatolla.

LeikkipaikanTuomaankadun puoleiseen reunaan pystytetään metalliaita, ja pallokentän aidanperustuksia vahvistetaan aidan kallistumisen estämiseksi.

Puiston kulkuyhteyksiä parannetaan. Pumptrack-radalta pääsee uusia väyliä pitkin leikkipaikalle sekä viereiselle kevyen liikenteen väylälle.

Puistossa täytetään painanteita ja painenteiden puut uusitaan. Pumptrack-rataa ympäröiviä jyrkimpiä täyttöluiskia loivennetaan kunnossapidon helpottamiseksi, ja kuluneita nurmikoita tasataan.

Tuomaanpuisto valaistus säilytetään ennallaan. Penkit ja roska-astiat uusitaan. Uudet punaiset penkit sijoitetaan leikkialueelle ja kentän laidalle. Kunnostuksen myötä myös pumptrack-radan pohjoisreunalle tulee kaksi penkkiä.

Killerin leikkipuiston yleissuunnitelmaluonnos

Raholassa uusitaan Killerin leikkipuisto tänä vuonna. Puistossa uusitaan lähes kaikki leikkivälineet. Kunnostussuunnitelma on nähtävänä 30.1.– 13.2.2019, jolloin siitä voi antaa palautetta kirjaamoon (yhteystiedot yllä). Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero TRE:787/10.03.04/2019.

Killerin leikkipuisto rajaa eteläreunassa Killerinkatu ja sitä ympäröi omakotiasutus. Leikkipaikan ilme on metsäinen, sillä se sijaitsee pienen lähimetsän keskellä.

Puistoon on tulossa monia uusia leikkivälineitä: pienemmille muun muassa monitoimiväline-liukumäki, hiekkalaatikko ja jousikeinut sekä isommille lapsille tornileikki-monitoimiväline-liukumäki ja rekkitanko. Puistossa on keinut sekä isommille että pienemmille. Pienten keinussa on kaksi turvaistuinta, joiden välissä on tilaa aikuiselle tai isommalle lapselle. Vanhoista välineistä säilytetään potkukaruselli ja Leppis- kiikkulauta

Leikkipaikan valaisinpylväät pysyvät nykyisillä paikoillaan, mutta valaisimet vaihdetaan nykyaikaisempaan tekniikkaan. Penkit uusitaan, ja roska-astiat kiinnitetään uusiin paikkoihin, valaisinpylväisiin. Puiston nykyinen, kadun reunaan rajoittuva matala puuaita uusitaan.

Puistossa on pieni, lähes nurmettunut kenttä, joka poistetaan käytöstä. Se maisemoidaan mäntyistutuksilla osaksi ympäröivää metsikköä.

Leikkipaikkaa ympäröivästä metsiköstä kaadetaan muutamia yksittäisiä puita talven aikana. Kunnostuksen yhteydessä leikkialueelta ja sen läheisyydestä poistetaan muutamia vanhoja puita. Puustoa uusitaan istuttamalla mäntyjä leikkipaikan reunoille.

Näyttämönpuiston yleissuunnitelmaluonnos

Hervannassa kunnostetaan Näyttämönpuiston alueleikkipaikka ja sen viereinen pelikenttä. Tavoitteena on lisätä puiston viihtyisyyttä, käyttöastetta ja kestävyyttä. Puistoon on tulossa muun muassa reilun kokoinen kiipeilyteline-putkiliukumäki sekä ulkosoittimia. Puiston kunnostussuunnitelma oli nähtävänä 20.1.2019 saakka.

Näyttämönpuisto sijaitsee Etelä- Hervannassa pien- ja kerrostalojen ympäröimänä. Leikkipaikka ja pelikenttä sijaitsevat puiston eteläosassa. Aluepuistona Näyttämönpuisto palvelee lähialuettaan laajempaa käyttäjäkuntaa, ja monipuolinen varustus houkuttelee väkeä saapumaan vähän kauempaakin leikkimään, pelaamaan tai oleskeleman puistoon.

Suuri kiipeilyteli-putkiliukumäki sekä ulkosoittimia

Puiston leikkialuetta suurennetaan hieman, ja valaistusta lisätään. Leikkialueelle on tulossa tavallista kookkaampi verkkokiipeilyteline-putkiliukumäki, erilaisia keinuja ja kiikkuja sekä pienemmille sopivia leikkivälineitä kuten hiekkalaatikko sekä pienempi kiipeilyteline-liukumäki. Pölliauto kunnostetaan, ja hyväkuntoiset penkit, jousikiikut sekä pienten keinu säilytetään.

Koska Näyttämönpuisto sijaitsee hieman etäämmällä asutuksesta, sinne on esitetty uutena erikoisuutena myös ulkosoittimia: sambarummut, ksylofoni ja kellolyyra. Ulkosoittimet sopivat kaikenikäisille. Soitinten läheisyydessä on piknikpöytä penkkeineen.

Pelikenttää kohennetaan

Hiekkakentän ja puistokäytävien pinnat kunnostetaan ja kentän päätyihin lisätään jääkiekkoa kestävät teräsverkkoaidat, maalit ja palloseinä. Hiekkakenttä jäädytetään talvisin jatkossakin luistelua ja jääkiekkoa varten. Pelikentän reunalle lisätään penkkejä. Pelikentän ja leikkialueen väliin sijoitetaan pyöräteline.

Nykyinen, pääosin hyväkuntoinen puusto leikki- ja pelialueen ympärillä säilytetään, mutta sitä harvennetaan hieman elinvoimaisuuden ja liiallisen varjoisuuden välttämiseksi. Lisäksi yksittäisiä leikkialueen huoltoa haittaavia, vinoon kasvaneita sekä huonokuntoisia puita ja pensaita poistetaan.

Puisto on tarkoitus kunnostaa vuonna 2019. Kunnostuksesta on pyydetty toiveita paikalliselta omakotiyhdistykseltä ja läheisiltä asunto-osakeyhtiöiltä, ja palautteet onhuomioitu suunnittelussa.

Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelmasuunnitelma, luonnos

Kaukaniemen lähivirkistysalue on pinta-alaltaan noin 9 hehtaaria. Alue rajautuu pohjoisessa Kaukaniementiehen, itä- ja länsipuolella pientaloasutukseen sekä etelässä Kaukajärveen. Tavoitteena on kehittää Kaukaniemeä lähivirkistysalueena siten, että alueen merkittävät luontoarvot ja kulttuurihistorialliset ominaispiirteet säilytetään ja niiden merkitystä vahvistetaan. Hoito- ja käyttösuunnitelman on tarkoitus valmistua kevättalvella 2019. Hoito- ja käyttösuunnitelman suunnitelma-aineisto oli nähtävillä 28.11.-16.12.2018.

Puiston ydinalue – entinen kartanopuisto sekä väenpiha – kunnostetaan avoimeksi toiminnalliseksi puistoalueeksi vanhan kartanopuiston hengessä. Reuna-alueet ja rantarinteet jätetään lähes luonnontilaisiksi. Kaukaniemen historialliset arvot kuten asemakaavassa suojellut rakenteet, merkittävät näkymälinjat ja kasviryhmät säilytetään ja niitä pyritään myös palauttamaan. Kaukaniemen historiasta ja luonnosta välitetään tietoa alueen käyttäjille valokuvatauluin. Alueen turvallisuutta parannetaan vaarallisia rakenteita ja jätealueita kunnostamalla sekä valaistuksella. Viheralueen kunnostus on jo aloitettu kartanolle johtaneen koivukujan uusimisella keväällä 2018.

Kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoiltaan arvokas alue

Kaukaniemi on historiallisesti, luontoarvoiltaan ja virkistysmahdollisuuksiltaan kiinnostava alue. Kaukaniemessä on sijainnut Kaukajärven kartano, joka eli kukoistuskauttaan 1900-luvun alusta vuoteen 1940. Kartanon komea päärakennus ja sitä ympäröinyt kartanopuisto avautuivat Kaukajärven maisemiin ja kartanon toimintaa ylläpidettiin väenpihan lukuisissa talousrakennuksissa. Kaukaniemi ympäristöineen oli pääosin avointa viljely- ja laidunmaata.

1950-luvulla Kaukaniemi rakennuksineen siirtyi kaupungin omistukseen, minkä jälkeen Kaukaniemen maita vuokrasi Saarioisten taimisto ja entisissä kartanon talousrakennuksissa toimi Arteknon kangaspaino ja muovituotanto. Saarioinen ja Artekno lopettivat toimintansa 1970-luvun puolivälissä, jolloin Kaukajärven kartanon rakennuskanta vähitellen purettiin. Kaukaniemen avoin maisema kasvoi umpeen reheväksi lehtipuuvaltaiseksi metsiköksi.

Suunnitelman lähtöaineistoja

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma, luonnos

Tohloppijärven ympäristölle on laadittu kehittämis- ja hoitosuunnitelma vuosille 2019 – 2030. Suunnitelmassa on esitetty viheralueiden ja -palveluiden kunnostus- ja uudistustoimet, jotka toteutetaan siten, että alueen erityisluonne rauhallisena, luonto- ja maisemaelämyksiä antavana ympäristönä säilyy.

Tavoitteena on myös tuoda esiin ja palauttaa Tohloppijärven ympäristölle tyypillisiä ja arvokkaita maisemia sekä varjella viheralueiden luontoarvoja. Esimerkiksi umpeenkasvaneita niittyjä ja peltoja hoidetaan avoimemmiksi. Suunnitelma oli nähtävänä ja kommentoitavana 26.11. –10.12.2018.

Tohloppijärven ympäristö on Länsi-Tampereen monipuolisin ja arvokkain viheraluekokonaisuus, jonka merkitys tulee jatkossa korostumaan kantakaupungin kaupunkirakenteen tiivistyessä ja käyttäjämäärien kasvaessa. Suunnitelma kattaa 1,4 km2:n laajuisen alueen, josta Tohloppijärven pinta-alaa on 0,6 km2 ja ranta-alueiden 0,8 km2.

Tulevaisuudessa eriluonteiset aluekokonaisuudet erottuvat toisistaan maisemallisesti nykyistä selvemmin. Tällaisia kehitettäviä alueita ovat kaupunkimaiset Nahkatehtaankatu ja Tohlopinrannan asemakaava-alue, Rasonhaan perintömetsä ja muut arvokkaat luontokohteet, Kohmanpuiston ja Jussinojan palautettavat kulttuurimaisemat, Tohlopin kaupunkisuo sekä Mustikkaniemen avoimet maisematilat.

Kehittämissuunnitelmassa esitetään toimenpide-ehdotukset alueen viherpalvelujen kuten leikkipaikkojen, uimarantojen, pelikenttien, venepaikkojen, luontopolkujen, reitistön kehittämisestä sekä valaistuksesta ja viitoituksesta. Myös alueen käyttö talvella kuten luistelu, hiihto, avantouinti sekä lenkkeily on huomioitu suunnitelmassa.

Tohloppijärven ympäristö on jaettu suunnitelmassa 14 osa-alueeseen, joista kustakin on laadittu toimenpidekortit. Niissä on kuvattu alueen arvot ja ongelmat, säilytettävät ominaispiirteet, ekologiset, maisemalliset ja maankäytölliset tavoitteet sekä yksityiskohtaiset kehittämis- ja hoitotoimenpiteet.

Nyrkkäkallion ja Telakanpuiston yleissuunnitelmaluonnos

Ranta-Tampellan länsipäähän Tammerkosken yläjuoksulle rakennetaan Nyrkkäkallio ja Telakanpuisto. Nämä puistoalueet reunustavat länsiosan korttelialuetta ja väyliä sekä Ranta-Tampellan kanavaa. Puistosuunnitelma oli nähtävänä 26.11.– 9.12.2018.

Rantareitti alittaa Näsinsillat ja ratasillan ja ylittää kanavan Myllysaaren sillalla

Telakanpuisto sijaitsee kanavan keskustan puoleisella rannalla rajoittuen korttelialueisiin ja Nyrkkäkallio kanavan vastarannalla. Puistoalueet yhdistää toisiinsa Myllysaarensilta, osana Näsijärven kevyen liikenteen rantareittiä. Rantareitti alittaa puistojen ympäristössä Näsinsilllat ja Tammerkosken ratasillan. Näsinsillan eteläinen puoli jää ajoneuvoliikenteen käyttöön, ja pohjoinen silta vapautuu kevyelle liikenteelle.

Paasikivenkatu on linjattu Näsinsillalta kohti Ranta-Tampellan katua, jotta kanavan rantaan saadaan tilaa kanavan vierustan kevyen liikenteen väylällä. Paasikivenkadun jalkakäytävä on suunniteltu ulokkeelle, mikä luo lisää puistotilaa kadun ja kanavan väliin. Näsinsillan ja Paasikivenkadun taitekohtaan jää pieni näköalatasanne.

Reittejä, kiipeilyseinä ja taidetta

Nyrkkäkallion rannan avokallio säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena. Näsijärven rantareitiltä pääsee rantaan puutasoa ja puuportaita pitkin. Nyrkkäkallio jatkuu kapeahkona puistoalueena kanavan ja Paasikivenkadun välissä Horisontinaukiolle. Puiston reunalla, kanavan varrella kulkee kävelyreitti. Paasikivenkadun reunamuuriin on suunniteltu kiipeilyseinä. Kiipeilyseinän julkisivuihin sijoitetaan Ranta-Tampellan kanavan seinien taidereliefien toteutuksessa käytetyt teräsmuotit. Kohta kanavan länsipäässä on kaupunkikuvallisesti merkittävä, koska se näkyy hyvin kanavan varrelta.

Myllysaarensilta nousee Telakanpuistosta Nyrkkäkallion puoleisen kanavamuurin ylle. Kanavan itäosan muurien rajaama, rakennettu kanavaosuus päättyy Myllysaaren siltaan. Rannat ovat luonnonmukaisempia sillan kosken puolella.

Telakanpuisto sijaitsee Ranta-Tampellan kanavan, Tammerkosken rannan, Tammerkosken ratasillan ja korttelialueen risteyskohdassa. Telakanpuistoon on suunniteltu rantareitiltä erkaneva kivituhkapintainen kulkuyhteys viereiselle korttelialueelle. Veden äärelle pääsee luonnonkiviaskelmia pitkin.

Keskeisille alueille esteetön pääsy

Nykyistä kasvillisuutta säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Nyrkkäkallion rannan puustoa täydennetään koivuilla. Paasikivenkadun ympäristöön istutetaan jalavia ja Horisonttiaukion reunustalle vaahteroita. Istutuksissa on huomioitu rakennuksista avautuvat näkymät Näsijärvelle.

Kaikki keskeiset alueet ovat saavutettavissa esteettömästi. Puistoalueiden pintamateriaalit ovat asfalttia, luonnonkiveä, betonikiveä, kivituhkaa, valettua betonia ja turva-alustaa. Tunnelmaa vahvistavat ranta-alueiden maakivet ja puutasot.