Siirry sisältöön

Nähtävillä olevat yleissuunnitelmat

Nähtävillä olevista yleissuunnitelmaluonnoksista ja muista suunnitelmista voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon tai palautelomakkeella palvelupisteeseen. Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero. Suunnitelmat ovat katseltavissa pdf-tiedostoina, joita voi suurentaa.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
Keskusvirastotalo
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45

Puiston puiden, istutusten, toimintojen, kalusteiden ja varusteiden sijaintipaikat ja määrät ja ovat yleissuunnitelmassa ohjeelliset ja ne tarkentuvat rakennussuunnittelun aikana.

Ahvenispuiston leikkipaikan yleissuunnitelmaluonnos

Hervannan keskustassa kunnostetaan suosittu Ahvenispuiston leikkipaikka. Puistoon on tulossa monipuolisia monen lapsen leikkivälineitä sekä petankkikenttä ja pingispöytä. Suunnitelma oli nähtävänä 4.–18.12.2020.

Leikkipaikka sijaitsee aivan Hervannan keskustassa Ahvenispuistossa Valtaraitin varrella, Hervannan vapaa-aikatalon ja kirkon naapurissa. Leikkipaikan lähellä on Ahvenispuiston ympäröimä Ahvenisjärvi.

Uusiin välineisiin mahtuu leikkimään useampi lapsi

Aidatun leikkipaikan puurunkoiset leikkivälineet ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Leikkipaikka on kovassa käytössä, joten sinne on valittu kestävät ja monipuoliset uudet välineet, joissa pystyy leikkimään samanaikaisesti useampi lapsi.

Uudessa keinutelineessä on neljä kumilautaistuinta, kaksi turvaistuinta ja pesäkeinu. Keinutelineen yhteyteen tulee karuselli. Pienten lasten leikkeihin on valittu hiekkalaatikko, kahden liukumäen tuplatorni, jousikeinu ja kolmen istuimen keinulauta. Isommille lapsille soveltuu monitoimiteline, jossa voi kiipeillä, liukua ja oleskella. Myös torniköysirata sopii isommille lapsille. Tasapainoiluvälineessä voi olla yhtä aikaa useampi käyttäjä. Leikkipaikan länsireunassa on kunnostettu Mobilus-väline, joka säilytetään.

Leikkivälineiden turva-alueiden pintamateriaalina käytetään erivärisiä hiekkatekonurmia. Keskikäytävällä käytetään orgaanista seosainetta sitomaan kivituhkapintaa, jotta esteetön kulku ja huolto on helpompaa.

Puistossa voi pelata petankkia ja pingistä

Leikkipaikan keskivaiheilla kulkevan poikittaiskäytävän reunaan tehdään kivituhkapintainen petankkikenttä. Aidatun leikkialueen viereen tekonurmipinnalle tulee pingispöytä. Leikkipaikalta poistetaan nykyinen betonikivistä tehty shakkiruudukko ja pensasryhmät.

Leikkipaikan hyväkuntoinen metallielementtiaita säilytetään, mutta kaikki portit uusitaan. Myös nykyiset hyväkuntoiset penkit ja roska-astiat säilytetään. Käytävien varsille asennetaan uusia penkkejä, ja kaikki valaisimet uusitaan. Leikkipaikan vieressä olevaa puustoa harvennetaan.

Ahvenispuiston kunnostamista esitetään toteutettavaksi vuonna 2021.

Vuohenojan puron kunnostus- ja Riihipellonpuiston yleissuunnitelma

Vuohenojasta aiotaan ennallistaa avouomaksi Sammon valtatien varrella, Hakametsän alueella putkessa kulkeva osuus. Tavoitteena on tukea kalojen, erityisesti taimenen ja toutaimen lisääntymistä purkamalla vaellusesteitä. Lisäksi Riihipellonpuisto kunnostetaan luonnonmukaiseksi viher- ja virkistysalueeksi ja uusitaan uoman viereinen meluvalli. Suunnitelma oli nähtävänä ja kommentoitavana 2. -16.12.2020.

Vuohenojasta ennallistetaan avouomaksi Riihipellonpuistossa noin 300 metriä putkessa kulkeva osuus. Viheralue sijaitsee vilkkaan Sammon valtatien varrella Aarikkalankadusta itään ja rajoittuu etelässä asuinalueeseen.

Kalaston lisääntymisolot otollisemmiksi

Kunnostuksen tavoitteena on luoda Riihipellonpuistosta alueen eliöstön monimuotoisuutta tukeva virtavesiympäristö. Erityisesti pyritään parantamaan harvinaistuneen toutaimen ja samalla muunkin kalaston lisääntymis- ja elinoloja. Pirkanmaan maankuntakala toutain nousee virtavesiin kutemaan. Tällä hetkellä toutaimen tiedetään elelevän Iidesjärvessä. Vuohenojassa sitä ei ole toistaiseksi tavattu. Vuohenojalle on lisäksi istutettu taimenta, ja kunnostus tähtää myös sen elinolojen parantamiseen.

Puro ja viheralue ilmeeltään luonnonmukaisia

Riihipellonpuiston tuleva ilme on luonnonmukainen. Avouomaan asennetaan pyöreitä luonnonkiviä, ja sen varteen istutetaan puu- ja pensaskasvillisuutta luomaan varjo- ja suojapaikkoja kaloille.

Uoman penkkojen yläosia peittää pääosin heinäkasvillisuudesta koostuva kuiva rinneniitty, kun taas alaosissa polveilee monimuotoinen tuore lehtoniitty. Niityille istutetaan ryhmiin sekä kuivan että tuoreen paikan kukkivia luonnonperennoja, joiden lajivalinnoissa on otettu huomioon pölyttäjät ja kasvillisuuden kerroksellisuus. Perennaistutukset saavat levitä alueella vapaasti luonnonvalinnan mukaan.

Meluvalli uusitaan ja maisemoidaan

Uoman viertä kulkeva meluvalli uusitaan ja maisemoidaan uudella kasvillisuudella. Meluvallisuunnitelmasta on tehty melumallinnus, jonka perusteella melutasot eivät kasva uomakunnostuksen myötä. Asutuksen puolelle tulevaa meluvallia korotetaan nykyisestä.

Meluvallin taustalle istutetaan havupuita tuomaan talvivehreyttä ja näkösuojaa asutukselle. Meluvallin päälle kylvetään kulutusta kestäviä heinälajikkeita.

Kunnostussuunnitelmassa on jätetty varaukset sillalle ja reitille Riihipellonkadulle.

Vuohenoja saa alkunsa Takahuhdissa ja päätyy Iidesjärveen

Vuohenoja saa alkunsa Alasjärven laskuojan ja Sikosuonojan yhdistyessä Takahuhdissa. Sieltä se suuntaa Ruotulan, Huikkaan ja Kissanmaan pientaloasutuksen lävitse kohti etelää. Hakametsän eteläosissa Vuohenoja kulkee Sandelininpuiston lävitse, jossa siihen yhtyy Messukylän suunnasta tuleva Pyhäoja. Vuohenoja on Riihipellonpuiston osuuden lisäksi paikoin putkitettuna Hervannan valtaväylän vieressä. Kalojen kulkua on Hervannan valtaväylän vieressä kuitenkin tuettu kunnostamalla avoimia osuuksia luonnonmukaisempaan suuntaan. Lopulta Vuohenojan vedet päätyvät Palvaanniemen kohdalla Iidesjärveen. Pituutta uomalle tulee viitisen kilometriä.