Siirry sisältöön

Nähtävillä olevat yleissuunnitelmat

Nähtävillä olevista yleissuunnitelmaluonnoksista ja muista suunnitelmista voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon tai palautelomakkeella palvelupisteeseen. Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero. Suunnitelmat ovat katseltavissa pdf-tiedostoina, joita voi suurentaa.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
Keskusvirastotalo
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45

Puiston puiden, istutusten, toimintojen, kalusteiden ja varusteiden sijaintipaikat ja määrät ja ovat yleissuunnitelmassa ohjeelliset ja ne tarkentuvat rakennussuunnittelun aikana.

Hämeenpuiston keskusaukion yleissuunnitelmaluonnos

Tampereen ydinkeskustassa ja pääkirjasto Metson läheisyydessä sijaitseva Hämeenpuiston keskusaukio kunnostetaan. Uusi pikaraitiotie kulkee aukion läpi ja aukion puistosommittelu, kalusteet, varusteet ja kasvillisuus ovat uusimisen tarpeessa. Kaupunkikuvallisesti tärkeän aukion näkyvä maamerkki on Viktor Janssonin Vapaudenpatsas, jota uudistuksessa siirretään. Aukion suunnitelmaluonnos oli nähtävänä 7.-21.5.2021.

Patsaita siirretään

Vapaudenpatsas (1921) siirretään pohjoisemmaksi aukion solmukohtaan Kauppakadun ja Pirkankadun linjauksien ja nykyisen kelluvan graniittipalloveistoksen kohdalle. Uutinen-veistos (1981) tuodaan lähemmäs puiston keskusaukiota. Kelluva graniittipallo (1997) poistetaan aukiolta.

Perennoja ja kukkivia pensaita

Aukiota reunustavat istutuksen uusitaan monilajisilla perennaistutuksilla sekä kukkivilla pensasryhmillä. Perennaistutuksia on Hämeenkadun jakaman aukion molemmilla puolilla. Istutukset rajataan matalilla metallisilla suoja-aidoilla. Korkeampaa metalliaitaa käytetään aukion Metson puoleisessa päässä kioskin tarjoilualueen ympärillä ja Uutinen-veistoksen kohdalla.

Aukion puut säilytetään ja puuttuvia puita täydennetään puurivistöihin.

Aukiolle esteetön kiveys

Nykyiset noppa- ja nupukiveykset korvataan punaruskealle luonnonkivilaatalla, joka soveltuu paremmin esteettömään liikkumiseen. Vapaudenpatsas ympyröidään pyöreällä luonnonkiviaiheella.

Aukio kunnostetaan vuonna 2021 sen pienemmältä kadun eteläpuolisestä osalta. Hämeenkadun pohjoispuolinen osa aukiosta toteutetaan aikaisintaan vuonna 2023.

Jalankulkijoita uudella Hämeenpuiston keskuaukiolla
Hämeenpuiston keskusaukio havainnekuvassa (kuva Ramboll)

Heinurinmäen yleissuunnitelmaluonnos

Hervantajärven alueelle rakennetaan lähivuosina aivan uusi monipuolinen toiminta- ja kuntoilupuisto, josta löytyvät peli- ja pallokentät, skeittipaikka, BMX- rata ja kuntoilupaikka. Suunnitelmaluonnos oli nähtävänä 5.–20.5.2021.

Heinurinmäki on Ruskon vanha maanvastaanottopaikka Ruskonkehän ja uuden Makkarajärvenkadun välisellä metsäalueella. Mäki sijaitsee rakentuvan Hervantajärven asuinalueen ja Lintuhytin asuinalueen välissä.

Toiminta-alueiden suunnitteluun lajien asiantuntijoita

Pallo- ja pelikentät sekä kuntoilupaikkasijaitsevat puistoalueen länsipuolella. Pallo- ja pelikentän pintamateriaali on tekonurmea. Pelikenttä jäädytetään talvisin. BMX-pyörärata suunnitellaan lajivaatimukset täyttäväksi ja myös aloittelijoille sopivaksi. Radan muotoiluun käytetään täyttömaita. Skeittipuistoon on kaavailtu maantasoon sijoitettavia skeittielementtejä, jotka sopivat aloittelijoille kuin edistyneemmillekin skeittaajille. Kuntoilupaikka varustetaan monipuolisilla välineillä, jotka sopivat esimerkiksi kehonpainoharjoitteluun.

Skeitti-, BMX-pyöräily ja kuntoilualueet tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa. Kuntoilualue ja pelikentät tehdään tekonurmipintaisena. Toiminta-alueiden suunnitteluun otetaan mukaan lajien asiantuntijoita.

Hyvät yhteydet, ratikalla pääsee lähelle

Heinurinmäelle on esitetty ajoyhteys Ruskonkehältä Partinkatua pitkin ja kävely- ja pyöräily-yhteys Makkarajärvenkadulta. Partinkadun päähän tulee autoille pysäköintipaikka, jonka reunasta lähtee polku Makkarajärvenkadulle ja kohti Makkarajärvelle johtavaa ulkoilureittiä. Polkupyöräpaikoitus on mäen päällä toiminta-alueiden vieressä. Hervantajärven ratikkapysäkille on puistosta noin 500 metriä.

Mäkeä täytetään ja sen ympärille tulee melu- ja näkösuojat

Mäen lakialuetta täytetään noin metrin paksuisella kerroksella kaupungin työmailta saatavilla ylijäämälouheilla ja kaivumailla, ja puiston toiminta-alueiden ympärille tehdään täyttömaista suojavallit. Vallit toimivat näkösuojana ja melun vaimentajana - ne metsitetään männyillä, koivuilla, kuusilla, haavoilla ja pihlajilla. Partinkatu ja Makkarajärvenkadulle johtava puistokäytävä sekä harrastus- ja pysäköintialueet valaistaan. Pysäköintialue ja puistokäytävä huolletaan myös talvisin.

Heinurinmäen rakentaminen käynnistyy maantäyttötöillä ja vallien rakentamisella vuonna 2021. Toimintapaikat rakennetaan valmiiksi esirakentamisvaiheen jälkeen vuosina 2022–2023.

Vaitinaron puistoraitin yleissuunnitelmaluonnos

Lielahteen Vaitinaroon on suunniteltu uusi puistoraitti jatkamaan Näsijärven rantareittiä. Reittiosuus ulottuu uittotunnelilta Hiedanrantaan. Yleissuunnitelmaehdotus oli nähtävänä ja kommentoitavana 20.4.–5.5.2021.

Puistoraitti rakennetaan tilan puutteen vuoksi haastavaan paikkaan, Paasikiventien ja Näsijärven väliseen, jyrkkään luiskaan. Raitin alle sijoitetaan hulevesiviemäri.

Näsijärven rantaviivaa tuetaan osittain korkealla tukimuurilla. Tukimuurin taakse asennetaan myöhemmin maakaasuputki ja rakennetaan sitä palveleva huoltotie. Vesakkoa ja nuoria koivuja joudutaan poistamaan hulevesiviemärin ja raitin tieltä.

Puistoraitti valaistaan ja sen varrelle asennetaan muutamia penkkejä. Raitin varrelta pyritään löytämään puiden istutuspaikkoja väljempiin kohtiin. Lisäksi tutkitaan, voisiko tukimuuriin kasvattaa köynnöskasvillisuutta. Myös niittykasvillisuutta voidaan istuttaa käytävän reunaan.

Raitin leveys vaihtelee neljästä metristä kolmeen metriin ja se on talvikunnossapidettävä. Raitti päällystetään kivituhkapinnalla.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan hulevesiviemäri ja alueen rakentamista palveleva työmaatie, joka myöhemmin viimeistellään puistoraitiksi. Rakentamisen toisessa vaiheessa toteutetaan tukimuuri.

Latsaruksen puiston yleissuunnitelmaluonnos

Itä-Hervantaan rakennetaan uuden ja vielä rakentuvan kerrostalokorttelin keskelle uusi viheralue, Latsaruksen puisto. Puiston pohjoispäähän sijoittuu monipuolinen leikki-, peli- ja kuntoilupaikka ja kapenevasta eteläpäästä löytyy luonnonmukainen, viihtyisä niittyalue. Puistoon istutetaan myös eri lajista puustoa. Suunnitelmaluonnos oli nähtävänä 13.–27.4.2021.

Latsaruksen puisto sijaitsee Tieteenkadun, Tutkijankadun, Tietoraitin ja Latsaruksen polun rajaaman asuinkorttelin keskellä. Korttelin itäpuolella sijaitsevat Tampereen seudun ammattiopiston Tredun rakennukset. Kolmion muotoisen puiston kahdella reunalla kulkevat asfalttipintaisen kävely- ja pyörätiet, ja niiltä on yhteys korttelia ympäröiville kaduille. Leikkipaikka sijoittuu puiston leveämpään pohjoisosaan.

Leikkipaikan välinevalikoimasta löytyvät keinut, jousikiikut, karuselli, kiipeilytelineet, Panna-areena ja ulkokuntoiluväline. Panna-areena soveltuu erityisen hyvin erilaisten pallopelien kentäksi - vain mielikuvitus on rajana. Kuntoiluväline sopii koko kehon lihaskuntoharjoitteluun. Leikkipaikalle tulee pöytä-penkkiryhmä ja penkkejä, ja penkkejä tulee myös pääkäytävien varrelle. Puistokäytävät ja leikkipaikka valaistaan. Leikkipaikan turva-alueet ovat hiekkatekonurmi- ja käytävät kivituhkapintaisia.

Avoin monimuotoinen niittyalue ja monilajista puustoa

Muu osa puistosta on pääosin maisemaniittyä, leikkipaikan länsipuolella on pienempi nurmikkoalue. Hoidon tavoitteena on avoin, viihtyisä, luonnonarvoiltaan monimuotoinen ja maisemallisesti edustava niitty. Niitylle kylvetään muun muassa kukkivia niittykasveja. Leikkipailta niittyalueelle kuljetaan leikattua niittypolkua pitkin.

Puiston reunoille ja leikkipaikan ympäristöön istutetaan monilajista puustoa kaupunkipuulinjauksen mukaisesti. Puistoon tulee tammia, jalavia, pyökkejä, pihlajia, pihtoja, vaahteroita ja lehtikuusia. Leikkipaikkaa rajataan matalakasvuisilla ja helppohoitosilla pensasryhmillä.

Puiston rakentaminen käynnistyy esirakentamisella vuonna 2021. Puisto rakennetaan valmiiksi, kun sitä ympäröivät asuinkorttelit on rakennettu.

Soukkapuiston skeittiparkin luonnokset

Tampellan alueella sijaitsevaan Soukkapuistoon ollaan suunnittelemassa skeittiparkkia. Suunnittelun yhteydessä pidettiin syksyllä 2020 skeittiparkin tulevia käyttäjiä osallistava avoin työpaja. Työpajassa skeittauksen ja skuuttauksen harrastajat saivat esittää ideoita ja toiveita tulevaa skeittiparkkia varten. Työpajan ideoista ja toiveista on koottu erillinen kooste (liitteenä alla)

Palaute

Keskeisimpien toiveiden ja toistuvien ideoiden pohjalta skeittiparkin luonteeksi valikoitui "street skatepark" -tyyli. Toiveiden ja ideoiden runsaan määrän takia on tehty kaksi eri luonnosta, jotka poikkeavat toisistaan. Tarkoitus on kerätä kommentteja molemmista luonnoksista ja sen perusteella jatkaa suunnittelua. Luonnokset olivat nähtävänä 8.-22.4.2021

Luonnosten eroavaisuuksia

Molemmat luonnokset asettuvat ympäröivään maastoon samalla tavalla. Luonnosten suurin ero on se, että luonnos 1 on laskettu alemmalle tasolle verrattuna luonnokseen 2 viereisiin puisto- ja jalkakäytäviin nähden. Molemmat luonnokset mahdollistavat monipuolisen ja eri vaatimustasot huomioivan harrastamisen.

Luonnos 1:n itäpäädyssä on taso, joka yhdistyy alatasoon luiskilla. Luiskat laskevat länsi- ja eteläpäätyä kohti. Luiskiin on sijoitettu alaspäin laskeva liukukaide ja kivipaasi. Ylätasolle on sijoitettu kivipaasia ja liukukaide, joihin voi hypätä luiskista. Skeittiparkin itäinen reuna nousee jyrkemmällä luiskalla maastorinnettä vasten. Itäisimmässä ja eteläisimmässä kulmassa skeittiparkkia on kaaria ja länsipäädyssä keskijyrkkä luiska vauhdinottopaikkoina. Skeittiparkin etelä- ja länsipäädyn välissä on monipuolinen matala obstaakkeli. Itä- ja länsipäädyn välissä on puolestaan kahden toisiaan kohti nousevan luiskan muodostama obstaakkeli.

Luonnos 2:n itäisen ja eteläisen päädyn välinen alue on kokonaan omalla tasolla, josta laskee jyrkkyydeltään erilaisia luiskia länsipäätä kohti. Luiskiin on sijoitettu alaspäin laskeva liukukaide ja kivipaasi. Myös länsipääty on nostettu luiskilla omaksi tasokseen, josta laskee itäpäätyä kohti kivipaasia. Luonnos 2:n keskellä on loivista kaarista koostuva obstaakkeli, jonka eteläpuolella on tasaisen maan liukukaide.

Aleksandra Siltasen puiston leikkipaikan yleissuunnitelmaluonnos

Tampellan alueella kunnostetaan Aleksandra Siltasen puiston leikkipaikka parantamalla sen viihtyisyyttä, monipuolisuutta ja esteettömyyttä. Suunnitelmaluonnos oli nähtävänä 8.4.-23.4.2021.

Pienikokoinen ja kaupunkimainen leikkipaikka sijaitsee Vapriikin ja Tammerkosken lähistöllä. Nykyiset leikkivälineet ovat pääosin huonokuntoisia ja välinevalikoimakin kaipaa monipuolistamista.

Esteetön monitoimiväline ja karuselli

Leikkipaikan keskelle on suunniteltu kohokohdaksi suuri, reittimäinen monitoimiväline, joka sopii esteettömäänkin leikkiin. Se koostuu erilaisista kiipeilyelementeistä, torneista ja kahdesta erikokoisesta liukumäestä. Monitoimiväline toimii eri-ikäisten leikissä ja tarjoaa haasteita isollekin joukolle yhtä aikaa muuten pienellä leikkipaikalla. Toinen uusi väline on esteetön karuselli, jossa voi pyöriä sekä pyörätuolilla että istuen penkillä.

Nykyisiä leikkivälineitä ja kalusteita säilytetään ja kunnostetaan

Leikkipaikalle tulee uusi hiekkalaatikko. Puinen pölliauto ja keinut kunnostetaan, ja pölliautoa siirretään tilaa vaativan monitoimivälineen tieltä puiston etelälaitaan.

Puiston penkit kunnostetaan, ja ne sijoitetaan molemmille puolille leikkipaikkaa. Leikkipaikan hyväkuntoinen aita portteineen ja pensasistuksineen sekä valaisimet aidan ulkopuolella säilyvät ennallaan. Roskakorit vaihdetaan uusiin.

Leikkipaikan pintamateriaaliksi on valittu hiekkatekonurmi, joka helpottaa alueen käytettävyyttä ja kunnossapidettävyyttä.

Leikkipaikka kunnostetaan vuonna 2021.