Siirry sisältöön

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Nähtävillä olevista vihersuunnitelmaluonnoksista ja muista suunnitelmista voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon tai palautelomakkeella palvelupisteeseen. Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero. Suunnitelmat ovat katseltavissa pdf-tiedostoina, joita voi suurentaa.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
Keskusvirastotalo
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45 (Kirjaamon asiakaspalvelupiste on suljettu toistaiseksi, yhteyttä voi ottaa puhelimella tai sähköpostilla.)

Ratinanlinnanpuiston yleissuunnitelmaluonnos

Ratinanlinnanpuisto on pieni puistoalue Tampereen ydinkeskustassa Hatanpään valtatien, Suvantokadun ja Aleksanterinkadun kulmauksessa. Puistikko kunnostetaan tänä vuonna Hatanpään valtatien raitiotien rakentamisen vuoksi. Puiston turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan, ja se palvelee muun muassa odottelu- ja läpikulkupaikkana läheisten ratikka- ja linja-autopysäkkien vuoksi.

Ratinanlinnanpuiston suunnitelmaluonnos on nähtävänä 30.3.-17.4. 2020, jolloin siitä voi antaa palautetta kirjaamoon. (yhteystiedot yllä) Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero TRE:1458/10.03.04/2020.

Tällä hetkellä puiston pohjoisosassa on aukiomainen oleskelualue ja tukimuurilla rajattu istutusalue ja eteläosassa nurmikumpu sekä kukkivaa pienpuustoa. Nykyiset puiston varusteet ovat huonokuntoisia.

Olohuonemainen aukio sekä pieni viheralue puineen ja kukkineen

Puiston pohjoisosassa lisätään aukiomaista tilaa ja avoimia näkymälinjoja häiriökäyttäytymisen vähentämiseksi. Pohjoisosassa tavoitteena on olohuonemainen, avoin kivetty aukio, joka kalustetaan eri kokoisilla penkeillä ja pöytäpenkkiryhmillä. Myös valaistus ja roska-astia uusitaan. Olohuonemaisuutta korostetaan vielä persoonallisilla valaisimilla ja puiden kohdevalaisimilla.

Aukiota ja vihreää eteläosaa rajaa tukimuuri, jolla voi istuskella. Puiston kasvillisuus sijoittuu uudistuksessakin eteläosaan. Nykyinen puusto eteläosassa on pääosin hyväkuntoista ja se säilytetään. Joitakin puita on jouduttu poistamaan raitiotien katumuutosten vuoksi ja yksi puu huonon kunnon vuoksi. Puistoon istutetaan tammi jatkamaan Hatanpään valtatien tammisarjaa. Nykyinen nurmi vaihdetaan matalaan perennakasvillisuuteen.

Pyhäojanpuiston leikkipaikan yleissuunnitelmaluonnos

Hankkiossa kunnostetaan tänä vuonna Pyhäojanpuiston leikkipaikka parantamalla sen viihtyisyyttä ja leikkivälinevalikoimaa. Puiston yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävänä 2. -15.3.2020.

Pyhäojanpuiston sijaitsee Pyhäojantien ja Pyhäojan välisellä alueella. Puistossa on leikkipaikka ja pelikenttä, joka jäädytetään talvisin. Puistossa on iäkkäitä puita, pensasryhmiä ja laajoja nurmialueita. Itäpäässä sijaitsee pieni hulevesilampi.

Leikkipaikan välineet vaihdetaan uusiin. Leikkipaikalle tulee muun muassa monipuolinen tornileikkiväline liukumäkineen, joka soveltuu eri ikäisille lapsille. Lisäksi leikkipaikka varustetaan pienten ja isompien lasten keinuilla ja jousikiikulla sekä tasapainoiluvälineellä. Alueella voi myös kuntoilla kehonpainoharjoitteluun tarkoitetulla välineellä.

Leikkipaikalla uusitaan myös valaistus, penkit ja leikkialueen kivituhkapinta. Myös kentän valaistus uusitaan ja kentän länsireunalle pystytetään metallinen verkkoaita. Puistossa uusitaan myös pensasistutuksia ja puille tehdään kuntotutkimus hoitotoimia varten. Myös leikkipaikan kuivatusta parannetaan.

Korvenpuisto - Ristimäen leikkialueen kunnostaminen

Raholan kaupunginosassa sijaitsevan Korvenpuisto - Ristimäen leikkialueen kunnostamista koskeva yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävänä ja kommentoitavana 28.2. - 12.3.

Korvenpuisto koostuu useista katujen rajaamista lohkoista. Ristimäki -nimisessä lohkossa sijaitsee leikkipaikka. Sitä rajaa eteläreunassa Metsäkylänkatu, pohjoisreunassa Ristimäenkatu ja sivuilta omakotiasutus. Lohkon kokonaispinta-ala on n. 4366 m2 ja toimenpidealueen pinta-ala 1130 m2. Puistossa kasvaa suuria puita, mutta ilme on puoliavoin, sillä leikkipaikkaa ympäröi leikattava nurmikko. Korvenpuiston kokonaisuus on luokiteltu aluepuistoksi.

Yleissuunnitelma on laadittu toteutussuunnitelman pohjaksi ja toteutussuunnitelmaan saattaa tulla tästä poikkeavia pieniä muutoksia. Yleissuunnitelman kunnostustoimenpiteet koskevat lähes kaikkien leikkivälineiden uusimista sekä leikkialueen laajentamista, jotta se täyttäisi paremmin aluepuiston kriteerit tarjoten toimintoja lasten lisäksi myös kouluikäisille. Leikkivälineet, jotka vaativat turva-alustan, saavat alleen pinnoitteeksi hiekkatekonurmen.

Käytävän reunassa oleva aita uusitaan matalana juoksuestemäisenä kaiteena. Länsireunan kaarelta aita poistetaan, mutta rinnettä vasten rakennetaan matala puinen reunus ja istutetaan matalahkoja pensaita rajaukseksi ja rinteen korkeuseroa tasaamaan.

Leikkipaikalla on ennestään yksi valaisintolppa, joka säilyy paikallaan, mutta sen valaisin uusitaan. Laajentamisen takia lisätään toinen valaisin. Penkit ja roska-astiat uusitaan.

Puuston kunto on tarkistettu. Leikkipaikan koilliskulmaan istutetaan lehtipuu.

Korvenpuisto - Ristimäen kunnostus sisältyy vuoden 2020 investointiohjelmaan.

Soukkapuiston ja Massunlastenpuiston yleissuunnitelmaluonnos

Ranta-Tampellaan rakennetaan tänä vuonna uusi Massunlastenpuisto ja lähellä Armonkalliolla sijaitseva Soukkapuisto kunnostetaan. Puistosuunnitelma oli nähtävillä 7.- 21.2.2020.

Massunlastenpuisto sijaitsee Ranta-Tampellan itäosassa Näsijärven rannalla. Se sijoittuu Ranta-Tampellankadun ja Näsijärven väliin, ja sen itäpuolella on Naistenlahden venesatama. Täyttömaalle rakennettava Massunlastenpuisto on laajin Ranta-Tampella rantavyöhykkeen puistoalueista.

Massunlastenpuistossa pääsee Näsijärven rantaan - laiturilta voi pulahtaa järveen

Massunlastenpuistossa voi oleskella ja nauttia järvimaisemista, pelailla tai pulahtaa järveen. Puistosta löytyy niin peli- ja oleskelunurmia kuin laiturikin. Laiturilla voi istuskella aurinkotuoleilla ja laiturin uimaportailta pääsee uimaan. Puistossa voi levähtää myös puistokäytävän varrella olevissa puutarhakeinuissa tai aurinkotuoleissa.

Rantaluiskan tekoon käytetään suurikokoisia luonnonkiviä ja lohkareita. Puiston kulkureitit tarjoavat rauhallisemman vaihtoehdon vilkkaalle seudulliselle kävely- ja pyöräreitille. Puiston kautta pääsee kulkemaan myös Naistenlahden aallonmurtajalle ja venesatamaan.

Massunlastenpuiston kulkureitit valaistaan, mutta pelinurmelle ei asenneta erillisiä kenttävaloja.

Loivapiirteiset maastonmuotoilut, kumpareet ja puuistutukset rajaavat peli- ja oleskelualueita. Puiden lisäksi puistoon istutetaan pensaita, perennoja ja heiniä rannan tuntumaan.

Soukkapuistoon koripallokenttä, skeittipaikka, koirapuisto ja laajempi leikkipaikka

Soukkapuisto sijaitsee Armonkalliolla Soukanlahdenkadun, Kekkosenkadun ja Tampellan esplanadin välissä. Soukkapuisto on luonteeltaan vehreä oleskelupuisto. Puiston eteläosassa sijaitsee nykyisin pieni leikkipaikka sekä hiekkakenttä.

Soukkapuiston leikkipaikka uusitaan ja sitä laajennetaan. Leikkipaikalle sijoitetaan monipuolinen laivakiipeilyteline, keinuja, jousikiikkuja ja tasapainoiluvälineitä, pöytä-penkki-ryhmiä ja puutarhakeinut. Penkkimäinen jousikiikku, puolipallot sekä linnunpesäkeinu ovat esteettömiä. Lisäksi laivan alaköysiin voi kiivetä. Leikkipaikan pintamateriaali on tekonurmi.

Leikkipaikan suunnittelussa on huomioitu varaus päiväkodille ja sen pihalle. Uusina toimintoina puistoon tulevat koripallokenttä, pingispöytä, pienimuotoinen skeittipaikka sekä istuskelupaikkoja. Puistoon tehdään myös uusi koirapuisto, jossa on erilliset aitaukset isoille ja pienille koirille.

Uudistuksessa Soukkapuiston nurmialueet ja puistokäytävät säilyvät pääosin nykyisellään. Nykyistä puustoa ja pensaskasvillisuutta poistetaan muokattavan maaston ja uusien toimintojen alueilta, mutta puistoon istutetaan uusia puita ja pensaita. Soukkapuiston valaistus uusitaan: sekä puistokäytävät ja toimintapaikat valaistaan.

Viiden tähden keskusta - ohjelma kehittää puistoja kaupunkilaisten olohuoneeksi

Soukkapuisto ja Massunlastenpuisto kuuluvat Ranta-Tampellan rakentamisen kokonaisuuteen, jonka toteuttamisesta vastaa Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma.

Tampereen keskustan kehittämisohjelmassa viher- ja virkistysverkkoa kehitetään kokonaisvaltaisesti ja osana keskustan kaupunkirakennetta. Ohjelmassa parannetaan nykyisiä puistoja ja rakennetaan kokonaan uusia puistoalueita kaupunkilaisten olohuoneeksi. Tavoitteena ovat monipuoliset liikunnan, leikin ja oleskelun alueet, jotka lisäävät asuinalueiden ja kaupunkiympäristöjen viihtyisyyttä sekä elävyyttä ja vahvistavat Tampereen asemaa puistokaupunkina.

Soukkapuisto ja Massunlastenpuisto sijaitsevat otollisesti Ranta-Tampellan rantareittien varrella, ja ne ovat hyvin saavutettavissa. Puistot tarjoavat mahdollisuuden rentoutumiseen, virkistymiseen, yhdessäoloon ja tapahtumiin.

Vihiojanpuiston puistosuunnitelma, puron kunnostaminen

Vihiojaa ja sitä reunustavaa Vihiojanpuistoa kunnostetaan hauen ja muiden kalojen lisääntymisolojen parantamiseksi Hatanpään valtatien ja Koivistonkylän välisellä alueella. Puro virtaa lähellä Lahdenperänkatua tällä osuudella. Puron ja Vihiojanpuiston kunnostussuunnitelma oli nähtävänä ja kommentoitavana 20.1.-3.2.2020.

Kunnostuksella parannetaan myös alueen virkistyskäyttöarvoja sekä palautetaan oikaistu uoma alkuperäiseen linjaukseen monimuotoisemman virtavesiympäristön aikaansaamiseksi. Kunnostustoimilla hillitään uoman eroosiota ja kiintoaineksen kulkeutumista.

Rantaperkiön osuudella, Hatanpään valtatien ja Lahdenperänkadun kulmauksessa olevassa Plinkintorpanpuistossa Vihiojan uomaa ei muokata. Kalan nousu Pyhäjärvestä ja Vihilahdesta turvataan lisäämällä uoman varjostusta puiden istutuksella. Junaradan itäpuolella uomaan rakennetaan kiveyksiä ja sen varrelle istutetaan lisää puita.

Vihiojan yhteyteen rakennetaan haukikosteikko

Taatalassa Vihioja virtaa Lahdenperänkadun eteläpuolella. Tälle osuudelle on suunniteltu vanhojen uomaosuuksien palauttamista, sillä Vihiojaa on aiemmin suoristettu ja siirretty lähemmäs Lahdenperänkatua. Uoman yhteyteen rakennetaan myös haukikosteikko hauen ja muiden kalojen lisääntymisalueeksi. Haukikosteikon ja puron äärelle pääsee nykyiseltä puistokäytävältä uutta, rakennettavaa polkuyhteyttä pitkin. Taatalan osuudelle Vihiojanpuistoon rakennetaan toinenkin uusi polkuyhteys pitkospuineen.

Veden palauttaminen vanhaan uimalinjaan ei edellytä isoja kaivutöitä, ja kaivettavat maamassat jäävät vähäisiksi. Ne hyödynnetään vanhan uoman täytöissä ja alueen muotoilussa.

Vanhaa Vihiojan uomaa ei palauteta Koivistonkylän osuudella maakaasulinjan vuoksi. Tällä osuudella uomaa kynnystetään ja kivetään paikoin luonnonkivilla ja soralla. Uomaan asetetaan myös puun runkoja kivettyihin kohtiin luomaan monipuolisempia virtausoloja sekä tarjoamaan suoja- ja levähdyspaikkoja vesieliöille.

Aloite purokunnostukseen on tullut alueen kalastajilta ja suojeluyhdistyksiltä. Suunnittelua varten on selvitetty alueen luontoarvot.

Uomaa on tarkoitus kunnostaa luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmin. Kunnostustoimet on tarkoitus käynnistää jo tänä vuonna.

Käpylehmänpuiston yleissuunnitelmaluonnos

Linnainmaalla kunnostetaan Käpylehmänpuisto turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi eri ikäryhmien käyttöön. Puiston leikkipaikkaa varustetaan uusin leikkivälinein ja pelikenttää kohennetaan uusin pinnoin ja korkeammalla aidalla. Kunnostussuunnitelma oli nähtävänä ja kommentoitavana 7.–21.1.2020.

Käpylehmänpuisto on pääosin metsäinen viheralue, jonka itäosasta löytyy leikkipaikka, pelikenttä sekä pieni koripallottelupaikka. Leikkipaikan kaikki leikkivälineet vaihdetaan uusiin. Leikkipaikka varustetaan monipuolisilla keinuilla: lauta-, turvaistuin-, pesä-, heiluri ja sinä&minä-keinuilla. Heilurikeinussa voi keinua useampi seisaallaan tai istuen ja sinä&minä-keinuun mahtuu kaksi: esimerkiksi taapero ja aikuinen. Uusia välineitä ovat myös liukumäkiteline, monitoimiteline, karuselli, jousikiikut ja hiekkalaatikko. Välineiden turva-alueet tehdään hiekkatekonurmipintaisina.

Pelikentän päätyaidat uusitaan neljä metriä korkeilla teräsverkkoaidoilla. Pelikentän kylkeen tulee uusi hiekkatekonurmipintainen kuntoilupaikka, jossa on monipuoliseen kehonharjoitteluun soveltuva street workout-teline. Koripallottelupaikan koriteline uusitaan ja asfalttiin maalataan heittorajat.

Leikkipaikan ja pelikentän kivituhkapinnat uusitaan. Myös vanhat käytävä-, leikkipaikka- ja kenttävalaisimet uusitaan. Osa käytävävalaistuksesta on uusittu jo aiemmin ledi-valaisimiksi, eikä niitä ole tarvetta uusia. Käytävän varsille asennetaan roska-astioita ja penkkejä. Leikkipaikan eteläosaan istutetaan uusi havupuu.

Käpylehmänpuiston kunnostamista esitetään vuodelle 2020.

Sellupuiston länsiosan yleissuunnitelmaluonnos

Sellupuiston länsiosan yleissuunnitelma päivitetään. Muutokset johtuvat siitä, että Hiedanrantaa ja puistoa tulee halkomaan raitiotie. Puistoon on suunniteltu uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä, joista yksi alittaa raitiotien alikulkusiltaa. Sellupuisto kosteikkoineen on tärkeä myös hulevesien hallinnan kannalta, puistoon onkin tulossa merkittävä hulevesirakenne itäpuolen kosteikkoalueen jatkoksi.

Puistosuunnitelma oli nähtävänä 12.12.2019–20.1.2020.

Sellupuisto on jo osittain rakennettu, ja nykyinen leikkipaikka ja pelikenttä puiston pohjoislaidalla säilyvät. Myös nykyinen arvopuusto säilyy. Uudessa suunnitelmassa puistoalue laajenee lännessä ja idässä uuden asemakaavan myötä. Asemakaavaehdotuskin on nähtäville 12.12.2019 -20.1.2020. (Niemenranta, Sellupuisto nro 8771).
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/ilmoitukset/11122019_1.html
Sellupuisto on Hiedanrannan ja Niemenrannan kaupunginosien laajin viheralue, ja sen läpi on suunniteltu Tampereen raitiotien 2. vaiheen linjausta Niemenrannan alueelle ja edelleen Lentävänniemeen. Tavoitteena on saavutettava ja monipuolinen virkistys- ja viheralue, johon kuuluu myös riittävän laaja ja rakentamaton luontoalue. Puisto on linnustoltaan ja kasvistoltaan arvokas alue, pääosin vanhaa peltoa. Siellä löytyy myös tuoretta niittyä, kosteikkoa ja vanhaa arvopuustoa.

Hulevesialtaiden ja uoman varteen luontopolku ja oleskelulaitureita

Hulevedet kootaan laajemmalta valuma-alueelta uuteen suodatus- ja viivytysaltaaseen puiston länsiosassa. Suodatusaltaasta hulevedet johdetaan putkea pitkin raitiotiesillan alle avouomaan ja nykyiseen kosteikkoaltaaseen. Uusi hulevesiallas sijoittuu kevyen liikenteen väylän varrelle. Väylän ja altaan väliselle alueelle istutetaan kukkiva perennaniitty. Nykyinen hulevesiallas säilyy luonnontilaisena kosteikkona. Ollinojan notkon hulevesijärjestelmällä voidaan viivyttää tehokkaasti huleveden virtausta kovilla sateilla ja tulvilla.

Hulevesialtaiden ja kosteikkojen tuntumaan rakennetaan luontopolku ja oleskelulaitureita, joilta pääsee tarkkailemaan suodatusaltaan ja kosteikon toimintaa. Suodatusaltaan varrella pääsee liikkumaan askelkiviä pitkin. Oleskelulaitureille sijoitetaan penkkejä ja infotaulut, joissa kuvaillaan alueen hulevesien hallintaa ja luontoa. Luontopolku kulkee osin pitkospuilla tai laituripolkuna, mutta oleskelulaiturit ovat saavutettavissa pääreiteiltä esteettömästi.

Kävely- ja pyörätie ja avouoma alittaa raitiotien alikulkusiltaa

Jalankulun ja pyöräilyn tärkeimmät reitit kulkevat keskustan suunnalta etelästä Sellupuiston läpi pohjoiseen ja Sellupuiston pohjoislaitaa pitkin itä-länsi -suunnassa. Kävely- ja pyörätie alittaa raitiotielinjan leveän alikulkutunnelin kautta. Myös raitiotien tasossa kulkee kävely- ja pyörätie, josta pääsee pysäkin kohdalla portaita pitkin puiston tasolle.

Luontoarvot ja ekologinen yhteys pyritään säilyttämään rakentamisen yhteydessä. Myös arvopuut ja kasvillisuudeltaan arvokkaat niityt säilytetään. Alikulun kautta linjattu avouoma on myös osa ekologista yhteyttä.

Raitiotien luiskat maisemoidaan

Raitiotien luiskien maisemoinnilla voidaan edistää ekologisen yhteyttä. Maisemointiin käytetään Hiedanrannan rakentamisen tieltä kuorittavia pintamaita, jotka sisältävät arvokkaan kulttuuri- ja niittykasvillisuuden siemenpankin. Puiston pohjoisosassa raitiotien luiska istutetaan monilajisella puu- ja pensasistutuksella.

Puiston 3,5 m leveät valaistut puistokäytävät kytkevät puistoalueen lähiympäristöön parantaen saavutettavuutta. Luontopolkua ja muita polkumaisia, kapeita reittejä ei talvikunnossapidetä eikä valaista. Luontopolun laituritasoille ja opasteille rakennetaan erikoisvalaistus.

Sellupuiston länsiosan rakentaminen alkaa samaan aikaan raitiotien rakentamisen kanssa 2021–2013. Tampereen kaupunginvaltuuston on määrä päättää osan 2 rakentamisesta viimeistään lokakuussa 2020.