Siirry sisältöön

Nähtävillä olevat yleissuunnitelmat

Nähtävillä olevista vihersuunnitelmaluonnoksista ja muista suunnitelmista voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon tai palautelomakkeella palvelupisteeseen. Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero. Suunnitelmat ovat katseltavissa pdf-tiedostoina, joita voi suurentaa.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
Keskusvirastotalo
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45 (Kirjaamon asiakaspalvelupiste on suljettu toistaiseksi, yhteyttä voi ottaa puhelimella tai sähköpostilla.)

Puiston puiden, istutusten, toimintojen, kalusteiden ja varusteiden sijaintipaikat ja määrät ja ovat yleissuunnitelmassa ohjeelliset ja ne tarkentuvat rakennussuunnittelun aikana.

Lielahden kartanopuiston yleissuunnitelmaluonnos

Lielahden vanha kartanopuisto aiotaan kunnostaa alkuperäisen1800-1900-vaihteesta peräisin olevan ilmeen mukaisesti. Kunnostuksessa vaalitaan kartanoalueen vanhojen rakennusten ja puistoalueen kokonaisuutta ja kehitetään aluetta osana Hiedanrantaa ja Lielahtea. Lielahden kartanopuiston yleissuunnitelma- ja hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnokset olivat nähtävänä 3.6.–19.6. 2020.

Lielahden kartanopuisto sijaitsee Lielahden entisellä teollisuusalueella, nykyisellä Hiedanrannan alueella, Näsijärven rannalla. Kunnostustyöt ajoittuvat tuleville vuosille.

Puisto sopii rauhalliseen oleskeluun - länsiosaan tulee tapahtumanurmi

Kartanopuisto kunnostetaan oleskelu- ja virkistyskäyttöön. Kartanopuiston ydinalue soveltuu rauhalliseen oleskeluun. Penkkejä sijoitetaan käytävien varrelle, käytävien solmukohtien pienille aukioille sekä kartanon edustan suihkulähteen äärelle. Lähellä rantaa sijaitsevalle näköalatasanteelle asennetaan piknikpöydät. Kartanon terassi voi jatkossakin toimia ulkoterassina esimerkiksi kahvilayrittäjälle. Kartanopuiston historiaan voi tutustua puiston historiasta kertovien info- ja valokuvataulujen avulla.

Kartanopuistossa voidaan edelleen järjestää tapahtumia, mihin on varattu alue länsipuolen nurmialueelta. Tapahtuma-alueelle tulee mm. yleisö-wc. Puiston eteläosaan Syötävän puiston viereen on tehty leikkipaikkavaraus. Syötävä puisto säilytetään edelleen kaupunkiviljelyalueena. Myös uimarannan ja uimalaiturin perustaminen on pidemmän aikavälin suunnitelmissa, mutta se edellyttää rannan puhdistamista nollakuidusta.

Nykyinen grillipaikka siirretään pois päärakennuksen edustalta. Uusi grillipaikka voidaan haluttaessa siirtää Syötävään puistoon.

Puistoon johtaa etelä-pohjoissuuntainen vaahterakujanne. Puutarhataiteellisesti arvokas kujanne on tärkeä kävely- ja pyöräilyreitti. Kujanne on osin uusittu, mutta riveissä jäljellä on vielä vanhoja vaahteroita. Sitä kunnostetaan jatkossakin uusilla puuistutuksilla.

Kunnostuksessa palautetaan kartanopuiston alkuperäinen käytäväverkosto. Pääreitit kulkevat rannan suuntaisesti ja kartanon ympäri. Kartanopuiston läpi kulkeva rantareitti on osa Näsijärven rannan virkistysyhteyttä.

Suihkulähde, näköalatasanne, portaat ja rantamuuri kunnostetaan

Vanhoista puistopuista pystytään säilyttämään suurin osa. Huonokuntoisten, poistettavien puiden tilalle istutetaan korvaavat taimet. Uutta puustoa saadaan myös luontaisesti kylväytyneistä tammista, lisäksi tehdään täydennysistutuksia. Puistoon palautetaan siellä aikaisemmin kasvaneita koristepensaslajeja ja esiin tuotujen maakivien ympärille istutetaan perennoja. Perennoja istutetaan myös pääsisäänkäynnin viereen ja puiston sisäosiin. Niittyinä hoidetaan rannan rinteitä ja Maria Lydian polun pohjoispuolta.

Kartanopuiston alkuperäiset rakenteet - suihkulähde, graniittiportaat, näköalapaikka ja rannan luonnonkivimuuri - kunnostetaan. Myös rannassa olevan laiturin jäänteet säilytetään toistaiseksi ja sen turvallisuus varmistetaan. Rakenteista on jo kunnostettu suihkulähde ja näköalatasanteen kaiteet. Ne valmistuivat toukokuussa.

Puiston kaikki kalusteet ja varusteet uusitaan kartanopuistoon henkeen sopiviksi. Penkkimallina käytetään Tampereen perinteistä valkoista puistosohvaa, jonka kanssa sopivat yhteen rannan näköalatasanteen pikinikpöydät.

Kartanopuiston alueella valaistaan tärkeimmät pääkulkureitit sekä osa palautettavista puistokäytävistä. Myös kartanorakennukset julkisivut valaistaan.

Arvokas kulttuuriympäristö

Lielahden kartano- ja tehdasalue on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Kartano ja sitä ympäröivä puisto ovat peräisin 1800-luvun loppupuolelta, Nottbeckien ajoilta. Kartanolle rakennettiin maisemapuisto kaartuvine käytävineen ja vapaamuotoisine istutuksineen sekä hyötytarha. Luonnonkaunis niemi ja näkymät Näsijärvelle tarjosivat hienot puitteet maisemapuistolle.

Kartanopuisto on säilynyt melko hyvin, vaikka käytäväverkosto, laituri ja hyötypuutarha ovat hävinneet. Viheralueen kunnostus on aloitettu hyötypuutarhan paikalta, jonne on rakennettu väliaikainen Syötävä puisto.

Finlaysonin tehtaan omistajaperhe von Nottbeckit hankki alueen omistukseensa 1800-luvun lopulla ja rakennutti sinne kartanon rakennuksineen ja englantilaistyylisen maisemapuiston. Alue oli sen jälkeen usean omistajan hallussa ja suurimman osan 1900-lukua teollisuusalueena. Siellä sijaitsi muun muassa sulfiittiselluloosatehdas. Viimeinen tehdas lopetti toimintansa vuonna 2008.

Tampereen kaupunki hankki tehdasalueen omistukseensa 2014–2015 ja kehittää siitä uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta.

Suomalanpuiston yleissuunnitelmaluonnos

Ristinarkussa kunnostetaan Suomalalanpuisto tänä vuonna. Kapeahkolle puistoalueelle rakennetaan uusi kävely-yhteys Sammon valtatien ja Ristinarkuntien välille. Suunnitelma oli nähtävänä 15.–29.4.2020.

Puistoalue on ollut länsipuolen kerrostalokorttelin työmaa-alueena ja sinne on rakennettu uusi puistomuuntamo. Kapean puistoalueen läpi kulkee itä-länsisuunnassa kävely- ja pyörätie, Suomalanpolku. Kunnostuksessa Suomalanpolkua siirretään liittymään asemakaavan 8598 mukaisesti länsipuolen kerrostalotonttiin, jossa se jatkuu rasitteena.

Puistoon rakennettava uusi etelä-pohjoissuuntainen Laurens Takahuhdinpolku on pelkästään kävely-yhteys. Laurens Takahuhdin polun varteen tulee penkki. Puiston molemmat kivituhkapintaiset käytävät valaistaan. Suomalanpolku kunnossapidetään myös talvisin. Puistoon istutetaan havu- ja lehtipuita.

Ratinanlinnanpuiston yleissuunnitelmaluonnos

Ratinanlinnanpuisto on pieni puistoalue Tampereen ydinkeskustassa Hatanpään valtatien, Suvantokadun ja Aleksanterinkadun kulmauksessa. Puistikko kunnostetaan tänä vuonna Hatanpään valtatien raitiotien rakentamisen vuoksi. Puiston turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan, ja se palvelee muun muassa odottelu- ja läpikulkupaikkana läheisten ratikka- ja linja-autopysäkkien vuoksi.

Ratinanlinnanpuiston suunnitelmaluonnos oli nähtävänä 30.3.-17.4. 2020.

Tällä hetkellä puiston pohjoisosassa on aukiomainen oleskelualue ja tukimuurilla rajattu istutusalue ja eteläosassa nurmikumpu sekä kukkivaa pienpuustoa. Nykyiset puiston varusteet ovat huonokuntoisia.

Olohuonemainen aukio sekä pieni viheralue puineen ja kukkineen

Puiston pohjoisosassa lisätään aukiomaista tilaa ja avoimia näkymälinjoja häiriökäyttäytymisen vähentämiseksi. Pohjoisosassa tavoitteena on olohuonemainen, avoin kivetty aukio, joka kalustetaan eri kokoisilla penkeillä ja pöytäpenkkiryhmillä. Myös valaistus ja roska-astia uusitaan. Olohuonemaisuutta korostetaan vielä persoonallisilla valaisimilla ja puiden kohdevalaisimilla.

Aukiota ja vihreää eteläosaa rajaa tukimuuri, jolla voi istuskella. Puiston kasvillisuus sijoittuu uudistuksessakin eteläosaan. Nykyinen puusto eteläosassa on pääosin hyväkuntoista ja se säilytetään. Joitakin puita on jouduttu poistamaan raitiotien katumuutosten vuoksi ja yksi puu huonon kunnon vuoksi. Puistoon istutetaan tammi jatkamaan Hatanpään valtatien tammisarjaa. Nykyinen nurmi vaihdetaan matalaan perennakasvillisuuteen.

Pyhäojanpuiston leikkipaikan yleissuunnitelmaluonnos

Hankkiossa kunnostetaan tänä vuonna Pyhäojanpuiston leikkipaikka parantamalla sen viihtyisyyttä ja leikkivälinevalikoimaa. Puiston yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävänä 2. -15.3.2020.

Pyhäojanpuiston sijaitsee Pyhäojantien ja Pyhäojan välisellä alueella. Puistossa on leikkipaikka ja pelikenttä, joka jäädytetään talvisin. Puistossa on iäkkäitä puita, pensasryhmiä ja laajoja nurmialueita. Itäpäässä sijaitsee pieni hulevesilampi.

Leikkipaikan välineet vaihdetaan uusiin. Leikkipaikalle tulee muun muassa monipuolinen tornileikkiväline liukumäkineen, joka soveltuu eri ikäisille lapsille. Lisäksi leikkipaikka varustetaan pienten ja isompien lasten keinuilla ja jousikiikulla sekä tasapainoiluvälineellä. Alueella voi myös kuntoilla kehonpainoharjoitteluun tarkoitetulla välineellä.

Leikkipaikalla uusitaan myös valaistus, penkit ja leikkialueen kivituhkapinta. Myös kentän valaistus uusitaan ja kentän länsireunalle pystytetään metallinen verkkoaita. Puistossa uusitaan myös pensasistutuksia ja puille tehdään kuntotutkimus hoitotoimia varten. Myös leikkipaikan kuivatusta parannetaan.

Soukkapuiston ja Massunlastenpuiston yleissuunnitelmaluonnos

Ranta-Tampellaan rakennetaan tänä vuonna uusi Massunlastenpuisto ja lähellä Armonkalliolla sijaitseva Soukkapuisto kunnostetaan. Puistosuunnitelma oli nähtävillä 7.- 21.2.2020.

Massunlastenpuisto sijaitsee Ranta-Tampellan itäosassa Näsijärven rannalla. Se sijoittuu Ranta-Tampellankadun ja Näsijärven väliin, ja sen itäpuolella on Naistenlahden venesatama. Täyttömaalle rakennettava Massunlastenpuisto on laajin Ranta-Tampella rantavyöhykkeen puistoalueista.

Massunlastenpuistossa pääsee Näsijärven rantaan - laiturilta voi pulahtaa järveen

Massunlastenpuistossa voi oleskella ja nauttia järvimaisemista, pelailla tai pulahtaa järveen. Puistosta löytyy niin peli- ja oleskelunurmia kuin laiturikin. Laiturilla voi istuskella aurinkotuoleilla ja laiturin uimaportailta pääsee uimaan. Puistossa voi levähtää myös puistokäytävän varrella olevissa puutarhakeinuissa tai aurinkotuoleissa.

Rantaluiskan tekoon käytetään suurikokoisia luonnonkiviä ja lohkareita. Puiston kulkureitit tarjoavat rauhallisemman vaihtoehdon vilkkaalle seudulliselle kävely- ja pyöräreitille. Puiston kautta pääsee kulkemaan myös Naistenlahden aallonmurtajalle ja venesatamaan.

Massunlastenpuiston kulkureitit valaistaan, mutta pelinurmelle ei asenneta erillisiä kenttävaloja.

Loivapiirteiset maastonmuotoilut, kumpareet ja puuistutukset rajaavat peli- ja oleskelualueita. Puiden lisäksi puistoon istutetaan pensaita, perennoja ja heiniä rannan tuntumaan.

Soukkapuistoon koripallokenttä, skeittipaikka, koirapuisto ja laajempi leikkipaikka

Soukkapuisto sijaitsee Armonkalliolla Soukanlahdenkadun, Kekkosenkadun ja Tampellan esplanadin välissä. Soukkapuisto on luonteeltaan vehreä oleskelupuisto. Puiston eteläosassa sijaitsee nykyisin pieni leikkipaikka sekä hiekkakenttä.

Soukkapuiston leikkipaikka uusitaan ja sitä laajennetaan. Leikkipaikalle sijoitetaan monipuolinen laivakiipeilyteline, keinuja, jousikiikkuja ja tasapainoiluvälineitä, pöytä-penkki-ryhmiä ja puutarhakeinut. Penkkimäinen jousikiikku, puolipallot sekä linnunpesäkeinu ovat esteettömiä. Lisäksi laivan alaköysiin voi kiivetä. Leikkipaikan pintamateriaali on tekonurmi.

Leikkipaikan suunnittelussa on huomioitu varaus päiväkodille ja sen pihalle. Uusina toimintoina puistoon tulevat koripallokenttä, pingispöytä, pienimuotoinen skeittipaikka sekä istuskelupaikkoja. Puistoon tehdään myös uusi koirapuisto, jossa on erilliset aitaukset isoille ja pienille koirille.

Uudistuksessa Soukkapuiston nurmialueet ja puistokäytävät säilyvät pääosin nykyisellään. Nykyistä puustoa ja pensaskasvillisuutta poistetaan muokattavan maaston ja uusien toimintojen alueilta, mutta puistoon istutetaan uusia puita ja pensaita. Soukkapuiston valaistus uusitaan: sekä puistokäytävät ja toimintapaikat valaistaan.

Viiden tähden keskusta - ohjelma kehittää puistoja kaupunkilaisten olohuoneeksi

Soukkapuisto ja Massunlastenpuisto kuuluvat Ranta-Tampellan rakentamisen kokonaisuuteen, jonka toteuttamisesta vastaa Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma.

Tampereen keskustan kehittämisohjelmassa viher- ja virkistysverkkoa kehitetään kokonaisvaltaisesti ja osana keskustan kaupunkirakennetta. Ohjelmassa parannetaan nykyisiä puistoja ja rakennetaan kokonaan uusia puistoalueita kaupunkilaisten olohuoneeksi. Tavoitteena ovat monipuoliset liikunnan, leikin ja oleskelun alueet, jotka lisäävät asuinalueiden ja kaupunkiympäristöjen viihtyisyyttä sekä elävyyttä ja vahvistavat Tampereen asemaa puistokaupunkina.

Soukkapuisto ja Massunlastenpuisto sijaitsevat otollisesti Ranta-Tampellan rantareittien varrella, ja ne ovat hyvin saavutettavissa. Puistot tarjoavat mahdollisuuden rentoutumiseen, virkistymiseen, yhdessäoloon ja tapahtumiin.

Vihiojanpuiston puistosuunnitelma, puron kunnostaminen

Vihiojaa ja sitä reunustavaa Vihiojanpuistoa kunnostetaan hauen ja muiden kalojen lisääntymisolojen parantamiseksi Hatanpään valtatien ja Koivistonkylän välisellä alueella. Puro virtaa lähellä Lahdenperänkatua tällä osuudella. Puron ja Vihiojanpuiston kunnostussuunnitelma oli nähtävänä ja kommentoitavana 20.1.-3.2.2020.

Kunnostuksella parannetaan myös alueen virkistyskäyttöarvoja sekä palautetaan oikaistu uoma alkuperäiseen linjaukseen monimuotoisemman virtavesiympäristön aikaansaamiseksi. Kunnostustoimilla hillitään uoman eroosiota ja kiintoaineksen kulkeutumista.

Rantaperkiön osuudella, Hatanpään valtatien ja Lahdenperänkadun kulmauksessa olevassa Plinkintorpanpuistossa Vihiojan uomaa ei muokata. Kalan nousu Pyhäjärvestä ja Vihilahdesta turvataan lisäämällä uoman varjostusta puiden istutuksella. Junaradan itäpuolella uomaan rakennetaan kiveyksiä ja sen varrelle istutetaan lisää puita.

Vihiojan yhteyteen rakennetaan haukikosteikko

Taatalassa Vihioja virtaa Lahdenperänkadun eteläpuolella. Tälle osuudelle on suunniteltu vanhojen uomaosuuksien palauttamista, sillä Vihiojaa on aiemmin suoristettu ja siirretty lähemmäs Lahdenperänkatua. Uoman yhteyteen rakennetaan myös haukikosteikko hauen ja muiden kalojen lisääntymisalueeksi. Haukikosteikon ja puron äärelle pääsee nykyiseltä puistokäytävältä uutta, rakennettavaa polkuyhteyttä pitkin. Taatalan osuudelle Vihiojanpuistoon rakennetaan toinenkin uusi polkuyhteys pitkospuineen.

Veden palauttaminen vanhaan uimalinjaan ei edellytä isoja kaivutöitä, ja kaivettavat maamassat jäävät vähäisiksi. Ne hyödynnetään vanhan uoman täytöissä ja alueen muotoilussa.

Vanhaa Vihiojan uomaa ei palauteta Koivistonkylän osuudella maakaasulinjan vuoksi. Tällä osuudella uomaa kynnystetään ja kivetään paikoin luonnonkivilla ja soralla. Uomaan asetetaan myös puun runkoja kivettyihin kohtiin luomaan monipuolisempia virtausoloja sekä tarjoamaan suoja- ja levähdyspaikkoja vesieliöille.

Aloite purokunnostukseen on tullut alueen kalastajilta ja suojeluyhdistyksiltä. Suunnittelua varten on selvitetty alueen luontoarvot.

Uomaa on tarkoitus kunnostaa luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmin. Kunnostustoimet on tarkoitus käynnistää jo tänä vuonna.

Käpylehmänpuiston yleissuunnitelmaluonnos

Linnainmaalla kunnostetaan Käpylehmänpuisto turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi eri ikäryhmien käyttöön. Puiston leikkipaikkaa varustetaan uusin leikkivälinein ja pelikenttää kohennetaan uusin pinnoin ja korkeammalla aidalla. Kunnostussuunnitelma oli nähtävänä ja kommentoitavana 7.–21.1.2020.

Käpylehmänpuisto on pääosin metsäinen viheralue, jonka itäosasta löytyy leikkipaikka, pelikenttä sekä pieni koripallottelupaikka. Leikkipaikan kaikki leikkivälineet vaihdetaan uusiin. Leikkipaikka varustetaan monipuolisilla keinuilla: lauta-, turvaistuin-, pesä-, heiluri ja sinä&minä-keinuilla. Heilurikeinussa voi keinua useampi seisaallaan tai istuen ja sinä&minä-keinuun mahtuu kaksi: esimerkiksi taapero ja aikuinen. Uusia välineitä ovat myös liukumäkiteline, monitoimiteline, karuselli, jousikiikut ja hiekkalaatikko. Välineiden turva-alueet tehdään hiekkatekonurmipintaisina.

Pelikentän päätyaidat uusitaan neljä metriä korkeilla teräsverkkoaidoilla. Pelikentän kylkeen tulee uusi hiekkatekonurmipintainen kuntoilupaikka, jossa on monipuoliseen kehonharjoitteluun soveltuva street workout-teline. Koripallottelupaikan koriteline uusitaan ja asfalttiin maalataan heittorajat.

Leikkipaikan ja pelikentän kivituhkapinnat uusitaan. Myös vanhat käytävä-, leikkipaikka- ja kenttävalaisimet uusitaan. Osa käytävävalaistuksesta on uusittu jo aiemmin ledi-valaisimiksi, eikä niitä ole tarvetta uusia. Käytävän varsille asennetaan roska-astioita ja penkkejä. Leikkipaikan eteläosaan istutetaan uusi havupuu.

Käpylehmänpuiston kunnostamista esitetään vuodelle 2020.