Siirry sisältöön

Nähtävillä olevat yleissuunnitelmat

Nähtävillä olevista yleissuunnitelmaluonnoksista ja muista suunnitelmista voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon tai palautelomakkeella palvelupisteeseen. Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero. Suunnitelmat ovat katseltavissa pdf-tiedostoina, joita voi suurentaa.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
Keskusvirastotalo
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45 (Kirjaamon asiakaspalvelupiste on suljettu toistaiseksi 8.3.2021 alkaen.)

Puiston puiden, istutusten, toimintojen, kalusteiden ja varusteiden sijaintipaikat ja määrät ja ovat yleissuunnitelmassa ohjeelliset ja ne tarkentuvat rakennussuunnittelun aikana.

Latsaruksen puiston yleissuunnitelmaluonnos

Itä-Hervantaan rakennetaan uuden ja vielä rakentuvan kerrostalokorttelin keskelle uusi viheralue, Latsaruksen puisto. Puiston pohjoispäähän sijoittuu monipuolinen leikki-, peli- ja kuntoilupaikka ja kapenevasta eteläpäästä löytyy luonnonmukainen, viihtyisä niittyalue. Puistoon istutetaan myös eri lajista puustoa. Suunnitelmaluonnos on nähtävänä 13.–27.4.2021, jolloin siitä voi antaa palautetta kirjaamoon (yhteystiedot yllä). Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero TRE:2157/10.03.04/2021.

Latsaruksen puisto sijaitsee Tieteenkadun, Tutkijankadun, Tietoraitin ja Latsaruksen polun rajaaman asuinkorttelin keskellä. Korttelin itäpuolella sijaitsevat Tampereen seudun ammattiopiston Tredun rakennukset. Kolmion muotoisen puiston kahdella reunalla kulkevat asfalttipintaisen kävely- ja pyörätiet, ja niiltä on yhteys korttelia ympäröiville kaduille. Leikkipaikka sijoittuu puiston leveämpään pohjoisosaan.

Leikkipaikan välinevalikoimasta löytyvät keinut, jousikiikut, karuselli, kiipeilytelineet, Panna-areena ja ulkokuntoiluväline. Panna-areena soveltuu erityisen hyvin erilaisten pallopelien kentäksi - vain mielikuvitus on rajana. Kuntoiluväline sopii koko kehon lihaskuntoharjoitteluun. Leikkipaikalle tulee pöytä-penkkiryhmä ja penkkejä, ja penkkejä tulee myös pääkäytävien varrelle. Puistokäytävät ja leikkipaikka valaistaan. Leikkipaikan turva-alueet ovat hiekkatekonurmi- ja käytävät kivituhkapintaisia.

Avoin monimuotoinen niittyalue ja monilajista puustoa

Muu osa puistosta on pääosin maisemaniittyä, leikkipaikan länsipuolella on pienempi nurmikkoalue. Hoidon tavoitteena on avoin, viihtyisä, luonnonarvoiltaan monimuotoinen ja maisemallisesti edustava niitty. Niitylle kylvetään muun muassa kukkivia niittykasveja. Leikkipailta niittyalueelle kuljetaan leikattua niittypolkua pitkin.

Puiston reunoille ja leikkipaikan ympäristöön istutetaan monilajista puustoa kaupunkipuulinjauksen mukaisesti. Puistoon tulee tammia, jalavia, pyökkejä, pihlajia, pihtoja, vaahteroita ja lehtikuusia. Leikkipaikkaa rajataan matalakasvuisilla ja helppohoitosilla pensasryhmillä.

Puiston rakentaminen käynnistyy esirakentamisella vuonna 2021. Puisto rakennetaan valmiiksi, kun sitä ympäröivät asuinkorttelit on rakennettu.

Soukkapuiston skeittiparkin luonnokset

Tampellan alueella sijaitsevaan Soukkapuistoon ollaan suunnittelemassa skeittiparkkia. Suunnittelun yhteydessä pidettiin syksyllä 2020 skeittiparkin tulevia käyttäjiä osallistava avoin työpaja. Työpajassa skeittauksen ja skuuttauksen harrastajat saivat esittää ideoita ja toiveita tulevaa skeittiparkkia varten. Työpajan ideoista ja toiveista on koottu erillinen kooste (liitteenä alla)

Palaute

Keskeisimpien toiveiden ja toistuvien ideoiden pohjalta skeittiparkin luonteeksi valikoitui "street skatepark" -tyyli. Toiveiden ja ideoiden runsaan määrän takia on tehty kaksi eri luonnosta, jotka poikkeavat toisistaan. Tarkoitus on kerätä kommentteja molemmista luonnoksista ja sen perusteella jatkaa suunnittelua. Luonnokset ovat nähtävänä 8.-22.4.2021, jolloin niistä voi antaa palautetta kirjaamoon (yhteystiedot yllä). Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero TRE:2355/10.03.04/2021.

Luonnosten eroavaisuuksia

Molemmat luonnokset asettuvat ympäröivään maastoon samalla tavalla. Luonnosten suurin ero on se, että luonnos 1 on laskettu alemmalle tasolle verrattuna luonnokseen 2 viereisiin puisto- ja jalkakäytäviin nähden. Molemmat luonnokset mahdollistavat monipuolisen ja eri vaatimustasot huomioivan harrastamisen.

Luonnos 1:n itäpäädyssä on taso, joka yhdistyy alatasoon luiskilla. Luiskat laskevat länsi- ja eteläpäätyä kohti. Luiskiin on sijoitettu alaspäin laskeva liukukaide ja kivipaasi. Ylätasolle on sijoitettu kivipaasia ja liukukaide, joihin voi hypätä luiskista. Skeittiparkin itäinen reuna nousee jyrkemmällä luiskalla maastorinnettä vasten. Itäisimmässä ja eteläisimmässä kulmassa skeittiparkkia on kaaria ja länsipäädyssä keskijyrkkä luiska vauhdinottopaikkoina. Skeittiparkin etelä- ja länsipäädyn välissä on monipuolinen matala obstaakkeli. Itä- ja länsipäädyn välissä on puolestaan kahden toisiaan kohti nousevan luiskan muodostama obstaakkeli.

Luonnos 2:n itäisen ja eteläisen päädyn välinen alue on kokonaan omalla tasolla, josta laskee jyrkkyydeltään erilaisia luiskia länsipäätä kohti. Luiskiin on sijoitettu alaspäin laskeva liukukaide ja kivipaasi. Myös länsipääty on nostettu luiskilla omaksi tasokseen, josta laskee itäpäätyä kohti kivipaasia. Luonnos 2:n keskellä on loivista kaarista koostuva obstaakkeli, jonka eteläpuolella on tasaisen maan liukukaide.

Aleksandra Siltasen puiston leikkipaikan yleissuunnitelmaluonnos

Tampellan alueella kunnostetaan Aleksandra Siltasen puiston leikkipaikka parantamalla sen viihtyisyyttä, monipuolisuutta ja esteettömyyttä. Suunnitelmaluonnos on nähtävänä 8.4.-23.4.2021, jolloin siitä voi antaa palautetta kirjaamoon (yhteystiedot yllä). Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero TRE:273/10.03.04/2020.

Pienikokoinen ja kaupunkimainen leikkipaikka sijaitsee Vapriikin ja Tammerkosken lähistöllä. Nykyiset leikkivälineet ovat pääosin huonokuntoisia ja välinevalikoimakin kaipaa monipuolistamista.

Esteetön monitoimiväline ja karuselli

Leikkipaikan keskelle on suunniteltu kohokohdaksi suuri, reittimäinen monitoimiväline, joka sopii esteettömäänkin leikkiin. Se koostuu erilaisista kiipeilyelementeistä, torneista ja kahdesta erikokoisesta liukumäestä. Monitoimiväline toimii eri-ikäisten leikissä ja tarjoaa haasteita isollekin joukolle yhtä aikaa muuten pienellä leikkipaikalla. Toinen uusi väline on esteetön karuselli, jossa voi pyöriä sekä pyörätuolilla että istuen penkillä.

Nykyisiä leikkivälineitä ja kalusteita säilytetään ja kunnostetaan

Leikkipaikalle tulee uusi hiekkalaatikko. Puinen pölliauto ja keinut kunnostetaan, ja pölliautoa siirretään tilaa vaativan monitoimivälineen tieltä puiston etelälaitaan.

Puiston penkit kunnostetaan, ja ne sijoitetaan molemmille puolille leikkipaikkaa. Leikkipaikan hyväkuntoinen aita portteineen ja pensasistuksineen sekä valaisimet aidan ulkopuolella säilyvät ennallaan. Roskakorit vaihdetaan uusiin.

Leikkipaikan pintamateriaaliksi on valittu hiekkatekonurmi, joka helpottaa alueen käytettävyyttä ja kunnossapidettävyyttä.

Leikkipaikka kunnostetaan vuonna 2021.