Siirry sisältöön

Leikkipaikkojen omavalvonta

Omavalvontajärjestelmän tavoitteena on yhtenäistää kaupungin yleisten viheralueiden leikkipaikkojen kunnossapidon käytäntöjä ja parantaa leikkipaikkojen turvallisuutta. Omavalvontajärjestelmä on toimintamalli, joka ohjaa ja selventää, miten leikkipaikkojen kunnossapito järjestetään ja määrittelee kunnossapidon vastuutahot ja –henkilöt.

Omavalvontajärjestelmän raportti päivitetään vuosittain yhteisessä kunnossapitäjien, tilaajien sekä valvovien viranomaisten pitämässä työmaakokouksessa. Päivitys tehdään mm. organisaatioiden, urakoitsijoiden, henkilöiden ja tehtävien osalta.

Tapausilmoitukset

Osana omalvontajärjestelmää kaupunki pitää säännöllistä onnettomuuskirjanpitoa leikkipaikoilla tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista. Kirjanpidon perusteella voidaan suunnitella ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi.

Onnettomuuden tai läheltä piti –tilanteen sattuessa, tulee onnettomuudessa asianosaisen henkilön täyttää alla olevan linkin kautta löytyvä tapausilmoituslomake.