Siirry sisältöön

Metsien hoidon toimintamalli 2020

Tampereen kaupungin metsien hoidon toimintamalli

Mansen Mettät - Voimavara ja Mahdollisuus niminen toimintamalli ohjaa vuosina 2009−2020 uusien metsäsuunnitelmien valmistelua, metsän hoidon toteutusta ja osallistumisen järjestämistä.

Toimintamallissa painotetaan metsien monikäyttöisyyttä. Muita tavoitteita ovat metsien viihtyisyys ja turvallisuus, metsämaiseman elämyksellisyys ja metsien kulttuuriarvojen säilyttäminen. Lisäksi korostetaan luonnon monimuotoisuutta ja ekologisen verkoston toimivuutta. Uusien metsäsuunnitelmien valmistelussa tärkeitä lähtökohtia ovat myös puuston elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja metsien sopeutuminen muutoksiin.

Metsien hoidon toimintatapa on avoin, vuorovaikutteinen ja erilaisten käyttäjien tarpeet huomioon ottava. Kaupungin metsien hoidon ja käytön perusteena on myös taloudellisuus.

Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyväksyi metsien hoidon toimintamallin kokouksessaan 15.12.2009. Toimintamallin valmistelusta on vastannut kiinteistötoimi. Valmistelu on tehty yhteistyössä eri hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa keväästä 2008 lähtien. Metsien hoidosta kysyttiin myös Valma-valmistelufoorumissa.

Kiinteistötoimi
sähköposti [email protected]
vaihde 03 565 611
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe 8.30 - 15.45