Siirry sisältöön

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Pyynikin luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma uudistetaan

Uuden hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen Pyynikille käynnistyi vuonna 2012. Suunnitelman uudistamista varten selvitettiin eri käyttäjäryhmien mielipiteitä ja toiveita, kerättiin tietoa puuston ja kasvillisuuden nykytilasta, tutkittiin maanpinnan kuluneisuutta sekä opasteiden ja rakenteiden kuntoa ja alueen kehittämistarpeita. Asukastilaisuus Pyynikin hoito- ja käyttösuunnitelmasta järjestettiin 20.3.2013.

Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelussa ovat mukana kaupungin eri hallintokunnat kuten kiinteistötoimi, ympäristönsuojeluyksikkö, kaupunkiympäristön kehittäminen, liikuntapalvelut ja Tampereen Infra. Hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaa Pirkanmaan Ely-keskus luonnonsuojelulain mukaisesti.

Pyynikin luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2003-2012

Pyynikin luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan sisältyy eri hallintokuntien tehtäviin kuuluvia suunnitelmia, mistä johtuen suunnitelma hyväksytettiin kahdessa eri lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelman 10.6.2003, ympäristölautakunta 17.6.2003 ja kaupunginhallitus 23.6.2003. Pirkanmaan ympäristökeskus vahvisti suunnitelman luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla syksyllä 2003.

Suunnitelman pääsisältö on metsänhoidon toimenpideohjelma vuosille 2003-2012. Ohjelmassa on uudistus- ja harvennushakkuita sekä taimikoiden ja vesakoiden perkauksia. Uudistushakkuut toteutettiin kevättalvella 2004 poistamalla yhteensä noin 100 mäntyä neljältä pienialaiselta metsikkökuviolta. Harvennushakkuita tehdään pääasiassa nuorissa ja varttuneissa männiköissä. Noin 20 hehtaarin alueella tehtiin syksyllä 2004 pihlajavesakoiden perkauksia, lisäksi avarrettiin näköalapaikkoja. Käytävien, polkujen ja kuluneen maanpinnan kunnostusta jatketaan aiemman suunnitelman pohjalta. Harvennushakkuita tehtiin vuonna 2008. Pihlajavesakon perkausta tehdään säännöllisesti parin vuoden välein.