Siirry sisältöön

Luonnon monimuotoisuusohjelma 2021-2030

Tampereen kaupunki valmistelee luonnon monimuotoisuusohjelmaa (LUMO-ohjelma) vuosille 2021-2030. Valmistelusta vastaa ympäristönsuojeluyksikkö.

LUMO-ohjelma tähtää luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen osana kasvavaa kaupunkia ja tiivistyvää kaupunkirakennetta myös suojelualueiden ulkopuolella ja kaupunkilaisten lähiympäristöissä. Ohjelman edetessä sitä koskevat tiedot ja julkaisut kerätään tälle sivulle.

Ohjelman valmistelu

LUMO-ohjelman valmistelu tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin ohjelmalle valmistellaan tavoitteet vuoteen 2030. Toimenpiteet joilla tavoitteisiin pyritään, valmistellaan tämän jälkeen erillisenä työnä ja toimenpiteiden valmistelussa kuullaan myös kaupunkilaisia. Erilaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi totuttujen toimintamallien muutokset, suunnitteluohjeiden kehittäminen, elinympäristöjen kunnostushankkeet, luonnonsuojeluohjelman täydentäminen, sekä asema- ja yleiskaavamerkintöjen kehittäminen.

LUMO-ohjelman tavoitteet

Tampereen kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.8.2020 päättänyt luonnon monimuotoisuusohjelman tavoitteet vuoteen 2030. Ohjelman tavoitteet ovat:

  1. Kaupunkiluonto on monimuotoista ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa
  2. Uhanalaiset luontotyypit ja lajit on turvattu
  3. Ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia
  4. Vesistöjen ja pienvesien tila on hyvä ja niiden eliöstö monimuotoista ja elinvoimaista
  5. Haitallisten vieraslajien torjunta on tehokasta ja toimivaa
  6. Asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden hyväksi

Tampereen LUMO-ohjelman tavoitteet 2021-2030

LUMO-ohjelmalla toteutetaan Tampereen kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymiä Kestävä Tampere 2030 -linjauksia. Ne löytyvät sivulta:

Lisätietoa ohjelmasta ja sen valmistelusta:

Ympäristönsuojelupäällikkö
Harri Willberg
sähköposti [email protected]

Ympäristösuunnittelija
Anni Nousiainen
sähköposti [email protected]