Siirry sisältöön

Luonnon monimuotoisuusohjelma 2021-2030

Tampereen kaupunki valmistelee luonnon monimuotoisuusohjelmaa (LUMO-ohjelma) vuosille 2021-2030. Valmistelusta vastaa ympäristönsuojeluyksikkö.

LUMO-ohjelma tähtää luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kasvavassa kaupungissa ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa myös suojelualueiden ulkopuolella ja kaupunkilaisten lähiympäristöissä. Ohjelman edetessä sitä koskevat tiedot ja julkaisut kerätään tälle sivulle.

Näkymä Iidesjärvelle ja lintutornille
Iidesjärven lintutorni

Ohjelman valmistelu

LUMO-ohjelmaa valmistelua tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin tavoitteet vuoteen 2030. Ensimmäinen vaihe päättyi 24.8.2020 kaupunginhallituksen päätettyä ohjelman tavoitteet. Ne löytyvät sivun alaosasta.

Toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin pyritään, valmistellaan syksyn 2020 aikana. Tässä valmistelussa kuullaan myös kaupunkilaisia. Ohjelman luonnos asetetaan nähtäville alkuvuodesta 2021. Ohjelma valmistuu kevään 2021 loppuun mennessä.

Tästä voit katsoa LUMO-ohjelman esittelyn, jossa kerrotaan lisää ohjelmasta, sen valmistelusta, sekä tavoitteiden taustoista. Videon pituus on 11 min 18 s.

Kysely Tampereen luonnosta ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta

Osana Tampereen luonnon monimuotoisuusohjelman toimenpiteiden valmistelua toteuttiin Harava-karttapalvelussa kysely Tampereen luonnosta ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta. Kysely oli avoinna 20.10.-18.11.2020.

Kyselyn tulokset raportoidaan alkuvuodesta 2021, kun ohjelman toimenpiteiden luonnos asetetaan julkisesti nähtäville.

LUMO-ohjelman tavoitteet

Tampereen kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.8.2020 päättänyt luonnon monimuotoisuusohjelman tavoitteet vuoteen 2030. Ohjelman tavoitteet ovat:

  1. Kaupunkiluonto on monimuotoista ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa
  2. Uhanalaiset luontotyypit ja lajit on turvattu
  3. Ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia
  4. Vesistöjen ja pienvesien tila on hyvä ja niiden eliöstö monimuotoista ja elinvoimaista
  5. Haitallisten vieraslajien torjunta on tehokasta ja toimivaa
  6. Asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden hyväksi

Tampereen LUMO-ohjelman tavoitteet 2021-2030

LUMO-ohjelmalla toteutetaan Tampereen kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymiä Kestävä Tampere 2030 -linjauksia. Ne löytyvät sivulta:

Lisätietoa ohjelmasta ja sen valmistelusta:

Ympäristönsuojelupäällikkö
Harri Willberg
sähköposti [email protected]

Ympäristösuunnittelija
Anni Nousiainen
sähköposti [email protected]