Siirry sisältöön

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta

Kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartaksi. Tiekartassa on 236 toimenpidettä, jotka on jaoteltu kuuteen teemaan: kaupunkisuunnittelu, liikennejärjestelmä, rakentaminen, energia, kulutus ja kaupunkiluonto.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma teki tiekartan yhdessä kaupungin palvelualueiden, yksiköiden, liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi tiekartan 31.8.2020.

Kaupungin strategian mukaan Tampere on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20 prosenttia kompensoidaan. Tiekartan arvioitavissa olevilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa noin 72 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Tiekarttaa päivitetään tarpeen mukaan, jotta tavoitteeseen päästään.

Lisätiedot

Kehityspäällikkö
Laura Inha
puhelin 040 801 6035
sähköposti [email protected]