Siirry sisältöön

Ympäristökasvatus

Ympäristöasioita käsitellään Tampereen päiväkodeissa ja kouluissa monella tapaa. Kestävään tulevaisuuteen sisältyviä asioita linjataan vahvasti varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kestävä elämäntapa nähdään opetuksen lähtökohtana. Kestävän elämäntavan tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan lukuvuosittain päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmiin ja koulujen lukuvuosisuunnitelmiin. Lukion opetussuunnitelman perusteissa kestävä elämäntapa ja globaali vastuu kuuluvat sekä arvopohjaan, aihekokonaisuuksiin että oppiainesisältöihin. Lukioissa toimii kestävän kehityksen yhteysopettajia, jotka ohjaavat koulujen toimintaa ekososiaalisten sivistyksen tavoitteiden mukaisesti.

Tampereen lukiot toimivat aktiivisesti kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen puolesta. Esimerkiksi Tampereen teknillisessä lukiossa on meneillään Opetushallituksen hanke "Kestävää tulevaisuutta rakentamassa", jossa opiskelijat kehittävät arjen toimintatapoja globaalin oikeudenmukaisuuden ja aktiivisen maailmankansalaisuuden edistämiseksi. Tammerkosken lukio on järjestänyt tiimityöskentelyviikon kestävästä elämäntavasta, joka huipentui monipuoliseen teemapäivään. Hatanpään lukiossa tutustutaan Opetushallituksen hankkeessa pakolaisen matkaan ja pakolaisuuden syihin sekä pohditaan keinoja yhdenvertaisuuden tukemiseksi. Ympäristökysymykset ja globaali oikeudemukaisuus näkyvät kaikkien lukioiden tempauksissa sekä eri oppiaineiden kursseilla.

Tampereen seudun ammattiopistolla on kestävän kehityksen toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa oppilaitoksia toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia periaatteita arjessa niin johtamisen, opetuksen kuin koulun koko toimintakulttuurinkin osalta. Tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen mukaiset arvot ja elämäntavat lähelle jokaista oppilaitoksessa työskentelevää ja opiskelevaa siten, että jokainen toteuttaa niitä niin oppilaitoksissa kuin omassa arjessaankin, osaa arvioida ja analysoida luonnonympäristössä, kulttuuriympäristössä sekä sosiaalisessa ympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä osaa tehdä yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi niin paikallisten, kansallisten kuin kansainvälistenkin yhteistyötahojen kanssa.

Ympäristökasvatusta tehdään monesti hyvin käytännönläheisesti. Esimerkiksi lähiluontoa hyödynnetään oppimisympäristönä suurimassa osassa päiväkoteja ja kouluja. Samoin kaikenlaisessa arjen toiminnassa huomioidaan ympäristön kuormitukseen liittyviä seikkoja kuten esimerkiksi liikkuminen kävellen, julkisin kulkuneuvoin tai polkupyörällä. Kouluilla ja päiväkodeilla on käytössään ympäristökasvatukseen liittyvää toiminnallista oppimista tukevaa materiaalia.

Lue lisää Pirkanmaan ympäristökasvatustyöstä:

Vihreä lippu

Vihreä lippu toiminnassa on mukana Tampereella 16 koulua ja 19 päiväkotia. Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki, jonka voi saada, jos täyttää ohjelman kriteerit.

Luontokoulu Korento

Tampereen luontokoulu Korento tukee varhaiskasvatuksen ja koulujen luonto- ja ympäristökasvatusta. Tampereen luontokoulu Korento tarjoaa maksuttomia luontokoulupäiviä tamperelaisille lapsille ja nuorille. Etusijalla ovat 5-7 vuotiaat sekä 4. ja 7. luokat.

Korennon tilat ovat Terälahdessa 37 kilometriä keskustasta. Ympäristö luonnon tutkimiselle on mitä parhain. Koulun ohi kulkee Kiimajoki, vieressä on monta kymmentä hehtaaria monimuotoista metsää, ja lähellä on myös kulttuuriympäristöä peltoineen.

Korento jalkautuu resurssien mukaan myös tamperelaisille kouluille ja varhaiskasvatusyksiköille. Toimintaan kuuluu myös kummikoulutoimintaa, kesäkursseja, koulutuksia opettajille ja kasvattajille sekä tukea Vihreä lippu -kouluille ja -varhaiskasvatusyksiköille.

Tampereen luontokoulu on mukana Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitossa.

Ympäristökasvatustyötä Tampereella tekevät myös: