Siirry sisältöön

Kestävät hankinnat

Tampereen kaupunki hankkii vuosittain palveluja ja tavaroita noin 800 miljoonalla eurolla. Näillä hankinnoilla on välittömiä tai välillisiä vaikutuksia niin ympäristöön kuin tuotannossa työskentelevien ihmisten hyvinvointiin. Suuren volyymin takia julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli myös siinä, millaisia tuotteita markkinoilla on tarjolla ja miten yritykset kehittävät toimintaansa.

Strategian mukainen hiilineutraali Tampere 2030 -tavoite otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa - myös hankinnoissa. Kestävän kehityksen näkökulmat korostuvat myös Tampereen kaupungin hankintojen periaatteissa. Kaupunki tiedostaa ja ottaa huomioon hankintatoimintansa yhteiskunnalliset vaikutukset. Tekemällä kestäviä hankintoja kaupunki voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon tavaroiden, palvelujen tai rakennusten koko elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaaleja, käytetään haitallisia kemikaaleja sekä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä. Lisäksi kaupunki voi edistää omalla toiminnallaan työ- ja ihmisoikeuksien toteutumista riskimaatuotannossa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmien hankintalinjaukset konkretisoivat, miten palvelualueet ja liikelaitokset toteuttavat näitä periaatteita ja painopisteitä omassa hankintatoiminnassaan.

Hankintojen periaatteiden toteutumista ja esimerkiksi ympäristökriteerien käyttöä kilpailutuksissa seurataan säännöllisesti toiminnan ja talouden katsauksissa, tilinpäätösennusteessa ja tilinpäätöksessä.

Tampereen kaupunki on mukana valtakunnallisessa Ekohankintaverkostossa sekä ICLEI:n Procura+ -verkostossa, joiden molempien tavoitteena on edistää julkisten hankkijoiden välistä yhteistyötä kestävien hankintojen toteuttamisessa.

Lisätiedot

Suunnittelija
Niina Porevuo
puhelin 040 800 7809
sähköposti [email protected]