Siirry sisältöön

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.10.2016 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Tampere sitoutuu vuosina 2017–2018 edistämään kestävää elinkeinopolitiikkaa ja resurssiviisasta taloutta sekä kestäviä hankintoja omassa toiminnassaan.

Kaupungin kestävää elinkeinopolitiikkaa edistää muun muassa Tampereen korkeakouluja yhdistävä ja osaamispohjaa vahvistava Tampere 3 -hanke sekä Tarastenjärven ja Kolmenkulman kehittäminen yritysten ja muiden toimijoiden yhteisiksi puhtaan teknologian, biotalouden ja kiertotalouden alueiksi.

Kestäviä hankintoja kaupunki edistää tunnistamalla ympäristövaikutusten kannalta merkittävimmät hankinnat sekä hankkimalla enemmän ympäristö- ja Reilun kaupan kriteerit täyttäviä tuotteita ja palveluja. Lisäksi kaupunki kartoittaa hankinnat, joihin liittyy erityinen ihmisoikeusloukkauksien riski sekä hankinnat, joissa on mahdollista soveltaa työllistämisehtoa.

Lisäksi Tampere haastaa kaupungin eri toimialat, yksiköt ja työyhteisöt antamaan omat kestävän kehityksen sitoumuksensa ja konkreettiset toimenpiteet aikatauluineen niiden toteuttamiseksi.

Kestävän kehityksen kokonaisuuden edistämiseen perustetaan keväällä 2017 poikkihallinnollinen työryhmä, joka ohjaa osaltaan myös kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen toteuttamista.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteena on osallistaa julkinen sektori, yritykset ja kansalaiset tavoittelemaan konkreettisten toimenpiteiden avulla luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoivaa Suomea. Sitoumus on keskeinen väline YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) toteuttamisessa.

Logo: Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus