Siirry sisältöön

Kestävät toimintatavat

Kestäviä toimintatapoja edistetään Tampereen kaupunkiorganisaatiossa monin eri tavoin. Näitä ovat muun muassa seuraavat kokonaisuudet:


Tampereen kaupungilla on myös monia eri ohjelmia ja projekteja, jotka tähtäävät kestävään kehitykseen. Näitä ovat muun muassa 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut- kuutoskaupunkien kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstrategia, Hiedanranta, Puurakentamisen edistämisohjelma sekä Smart Tampere. Kärkiohjelmista voi lukea Ohjelmat-sivulta.

Tampereen kaupunki valittiin kansainvälisenä Reilun kaupan päivänä 9.5.2008 Suomen ensimmäiseksi Reilun kaupan kaupungiksi. Arvonimen myötä kaupunki on sitoutunut kaupunginvaltuuston päätöksellä kehittämään omia hankintojaan eettisemmiksi sekä kannustamaan kaupungin asukkaita, henkilöstöä, yhteisöjä ja yrityksiä reiluihin valintoihin. Lisätietoa Tampereesta Reiluna kaupunkina:

Kuntalaisille ja yrityksille kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa koskevia tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja tuottaa Ekokumppanit Oy.