Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Luonnonsuojeluohjelma 2012 - 2020

Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2012–2020 tavoitteena on tukea olemassa olevia suojelukohteita ja täydentää luonnonsuojelualueverkostoa sekä suojella arvokkaita luontokohteita ja uhanalaista eliöstöä. Ohjelmassa on 67 suojelukohdetta, joista kullekin on esitetty suojelutapa, suojeltavat lajit ja hoitotoimet.

Suojeltavien alueiden ala on yhteensä noin 1200 hehtaaria. Luonnonsuojelulailla rauhoitetaan 923 hehtaaria, ja loput alueet suojellaan kaavalla ja hoitotoimilla. Kohteet on esitetty kohdekortteina. Suojelualueet ovat valtaosaksi kaupungin omistamalla maalla. Ohjelmakauden loppuun mennessä suojelualueiden määrä Tampereen maa-alasta kasvaa 0,8 prosentista 2,5 prosenttiin ja luonnonsuojelualueita on noin 1300 hehtaaria. Tämän lisänä ovat vielä kaavalla ja hoitotoimilla suojellut kohteet.

Vuoreksen ensimmäinen luonnonsuojelualue, Koukkujärven tervaleppäkorpi, perustettiin maaliskuussa 2017. Vuonna 2016 laajennettiin Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualuetta 3,3:lla hehtaarilla sekä perustettiin Hallilaan 3,8 hehtaarin laajuinen Pehkusuon luonnonsuojelualue. Alkuvuodesta 2015 saatiin uusi 4,4, hehtaarin luonnonsuojelualue Ikurin Leppiojaan hajuheinän suojelemiseksi. Maaliskuussa 2015 Villilänsaareen perustettiin 5,7 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue, joka on pääosin lahopuista lehtoa. Saaressa on runsaslukuinen ja -lajinen linnusto.

Vuonna 2014 perustettiin luonnonsuojelualueet Teiskon Holmaan ja Näätäsuolle. Vuonna 2013 laajennettiin Halimasjärven luonnonsuojelualuetta 20,7 hehtaarilla.

Käynnissä on myös Iidesjärven luonnonsuojelualueen perustaminen. Iidesjärvi rantavyöhykkeineen rauhoitetaan luonnonsuojelualueeksi, johon kuuluu myös aiemmin kaavalla suojeltu järven itäosan kosteikko. Vuodelle 2013 suunniteltu Nokian Pitkäniemen Hevoshaan luonnonsuojelualueen perustaminen siirtyy oikoratahankkeen vuoksi.

Luonnonsuojelualueohjelman suurin kohde on Teiskossa sijaitsevan Kintulammen luonnonsuojelualueen 555 hehtaarin laajennus, jonka perustaminen käynnistettiin vuonna 2014. Teiskoon perustetaan myös Nallin 20 hehtaarin luonnonsuojelualue vuonna 2018. Hervannan Makkarajärven-Viitastenperän rauhoitus luonnonsuojelualueeksi on vuorossa 2017.

Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin kaupungin valtuustossa 10.12.2012.

Luonnonsuojeluohjelman toteutuminen

Tampereen luonnonsuojelualueohjelman 2012-2020 suojelukohteet on merkitty paikkatietoikkunan karttaan vihreällä värillä. Kun kohde on jo suojeltu, suojelualueen väri muuttuu punaiseksi. Klikkaamalla suojelukohdetta, saat esiin sen tiedot kuten nimen, pinta-alan, suojelun tavan ja kohteen luontotyypin sekä perustamisvuoden, jos suojelu on jo toteutunut (punainen alue).

Luonnonsuojeluohjelma e-julkaisuna

Raportti löytyy e-julkaisuna sekä pdf-muodossa alta. Painettua ohjelmaa saa ostaa palvelupiste Frenckellistä, Frenckellinaukio 2 B:stä. Julkaisun hinta on 15 €.

Luonnonsuojeluohjelma pdf-muodossa

Ympäristösuunnittelija
Lasse Kosonen
puhelin 050 521 5178