Siirry sisältöön

Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma

Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelmassa on kuvattu keinoja, joilla hulevesiä saadaan hallittua. Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä.

Huleveden hallintaan pyritään ensi sijassa luontoa mukailevilla keinoilla. Varsinkin uusia alueita suunniteltaessa hulevesien syntyä voidaan ehkäistä esimerkiksi imeyttämällä ne maastoon jo syntypaikoillaan. Hulevesien viivitysaltaista, uomista ja kosteikoista ym. voidaan suunnitella myös viihtyisiä viheralueita ja maisemia.

Hulevesien hallinta kuuluu nykyisellään kaupungin organisaatiossa eri tahoille. Muutoksia nykytilanteeseen on kuitenkin tarkoitus tehdä vasta sitten, kun meneillään olevan vesihuoltolain muutostyön vaikutukset ovat tiedossa. Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 18.12.2012.

Valuma-alueselvitys;

Tampereen kantakaupungin valuma-alueselvitys 2012 täydentää hulevesiohjelmaa valuma-aluekohtaisella nykytilannearviolla sekä hulevesien hallinnan suosituksilla.

Lisätiedot