Siirry sisältöön

Tahmelan monitoimitalo

Tahmelan monitoimitalo

Tampereen kaupunki vuokraa tarjousten perusteella 1.1.2019 alkaen kolmen vuoden määräajaksi osoitteessa Uramonkatu 9 sijaitsevan kiinteistön.

Tiedot kiinteistöstä
Vuokrattava kohde muodostuu tontista 837-215-1410-1, pinta-ala 1636 m2, päärakennuksesta, pinta-ala n. 500 m2 ja talousrakennuksesta. Voimassa olevassa asemakaavassa tontin käyttötarkoitus on osoitettu merkinnällä YOS-10 (Opetus ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Rakennus on liitetty kaukolämpöön, vesi- ja viemäriverkkoon sekä sähköverkkoon. Tontilla ei ole omaa rantaa.

Vuokranantaja edellyttää, että vuokraaja vastaa rakennuksen kaikista ylläpitomenoista. Lämpö-, vesi-, sähkö- ja jätehuoltokustannukset ovat olleet n. 24000 euroa vuodessa. Lisäksi vuokraajan tulee vastata rakennuksen kunnossapidosta.

Kohde voidaan vuokrata yhdistyksille, yrityksille tai yksityisille henkilöille ja vuokralaisen tulee tarjouksessaan osoittaa kykynsä suoriutua esittämästään vuokranmaksusta sekä rakennuksen ylläpidosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vuokra-aikana.

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa vuokrata edelleen.

Tarjousten jättäminen
Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa 15.11.2018 klo 15.45 mennessä Tampereen kaupungin kirjaamoon sähköpostilla tai postitse viitteellä "Uramonkatu 9".

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Tarjouksen tulee sisältää tiedot tarjoajasta (nimi, osoite, puhelin ja s-posti, y-tunnus) ja tarjous vuokran määrästä. Lisäksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa suunnitelma toiminnasta, jota tulisi Uramonkatu 9:ssä harjoittamaan (liiketoimintasuunnitelma). Tampereen kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä tehtyjä tarjouksia.

Kohteen esittely
Torstaina 18.10. 2018. klo 14.00 - 16.00

Esittelyaineistot

Lisätiedot

Kiinteistöpäällikkö
Anne Karinen
puhelin 050 516 9189
sähköposti [email protected]

Maanhankintapäällikkö
Ari Kilpi
puhelin 050 346 9311
sähköposti [email protected]