Siirry sisältöön

Santalahden tonttien asiakirjat

Santalahdessa on haettavana yksi tontti, mikä luovutetaan ensisijaisesti valtion tukemaan asuntotuotantoon. Pitkän korkotuen hankkeessa tontinvuokra hinnoitellaan ARA:n vyöhykehintojen mukaisesti ja lyhyen korkotuen hankkeessa vapaarahoitteisen hinnoittelun mukaisesti. Hakemuksessa tulee ilmoittaa, millä rahoitusmuodolla hanke toteutetaan.

Kaavassa ei ole määritelty erikseen autopaikkavaatimusta MAL3-sopimuksen mukaiseen kohtuuhintaiseen tuotantoon (ARA-rahoituksella toteutettava, lyhyt ja pitkä korkotuki ja kuntien oma, ARA-vuokratasoa vastaava, vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto).

Jos kortteliin tuotetaan MAL3-sopimuksen mukaista kohtuuhintaista asumista, voi toimija hakea asemakaavan määrittelemästä pysäköintinormista poikkeamista siten että pysäköinti toteutettaisiin "Pysäköinti osana kaupunkikehitystä 31.5.2016" mukaisella normilla.

Tontin autopaikat sijoittuvat kaavan mukaan maanalaiseen pysäköintihalliin. Kaavan yhteydessä laadittujen viitesuunnitelmien mukaan autohalli voi olla osin yhteinen viereisen korttelin 1243 autohallin kanssa. Autohallin rakentamisesta tulee sopia korttelin 1243 toteuttajan kanssa.

Kaavassa tontin alueelle on osoitettu rakennusala Santalahdensiltaan liittyvän hissi- ja porrasyhteyden rakentamiseksi. Hissi- ja porrasyhteyden suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan tontin muun suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Tämän osalta suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista vastaa Tampereen kaupunki erikseen laadittavan sopimuksen mukaisesti.

Kiinteistöllä on tehty pilaantuneen maaperän kunnostus ELY:n päätöksen PIRELY/7667/2017 (3.11.2017) mukaisesti. Loppuraportti on valmisteilla ja toimitetaan ennen hallinnan luovutusta. Maaperä on kunnostettu kaavan mukaiseen käyttöön soveltuvaan tasoon. Kiinteistölle on jäänyt VNa 214/2007 kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia PAH-yhdisteitä maa-ainekseen, jotka asettavat tiettyjä rajoitteita maa-aineksen hyödyntämiseen kiinteistön ulkopuolella.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Tontinluovutuksen etusijalla ovat ne hakijat, jotka sitoutuvat toteuttamaan kohteeseen riittävästi perheasuntoja (asunnossa vähintään kaksi makuutilaa =makuuhuone, alkovi, parvi tms., mikä tarjoaa riittävästi yksityisyyttä sekä mahdollisuuden lepoon ja oleskeluun.) Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa).

Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä ennen tontin lopullista luovuttamista.