Siirry sisältöön

Koivistonkylän (Ilokkaanpuisto) tonttien asiakirjat

Tontit sijaitsevat Ilokkaanpuistoksi nimetyllä peltoalueella, Hylliniitynpuistoa sekä Hylliniitynkadun aluetta koskevan kaavamuutoksen nro 8617 mukaisella alueella.

Asemakaava on laadittu Amodus Oy:n ja Arkta Rakennuttajat Oy:n aloitteesta. Alueen kehittämisestä on tehty yhteistyösopimus kaupungin ja hakijoiden välillä. Yhteistyösopimuksen ja kaupunginvaltuuston hyväksymien asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti asemakaavan toteuttamisesta on sovittu erillisessä toteutussopimuksessa edellä mainittujen yhtiöiden muodostaman työyhteenliittymän kanssa.

Työyhteenliittymä toteuttaa sopimuksen kohteena olevalle alueelle asuntorakentamista, joka on osa E- lukulaskentaan ja nollaenergiarakentamiseen liittyvää kehityshanketta. Hankkeen perusajatuksena on toteuttaa uusiutuvan energian voimalaitoksia keskitetysti itse asuntoalueen ulkopuolella palvelemaan alueen kiinteistöjä. Työyhteenliittymä suunnittelee, kehittää, rakentaa ja toteuttaa voimalaitoshankkeena Teiskon Viitapohjaan aurinkovoimalan, joka tuottaa energiaa Ilokkaanpuiston asuntotonteille.

Yhteistyösopimuksen perusteella Arkta Rakennuttajat Oy:n perustamille yhtiöille luovutetaan kaava-alueelta tontit 837-312-5397-13 ja 17.

Tontit 837-312-5397-11, 12 ja 18 ovat haettavana tässä haussa. Tontti 11 on haettavana valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon (lyhyt tai pitkä korkotuki) ja tontti 12 on haettavana ensisijaisesti ryhmärakennuttamiseen tai osuuskunta-asumiseen.

Tontinluovutuksen edellytyksenä on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Tontinluovutuksen etusijalla ovat ne hakijat, jotka sitoutuvat toteuttamaan kohteeseen riittävästi perheasuntoja (asunnossa vähintään kaksi makuutilaa =makuuhuone, alkovi, parvi tms., mikä tarjoaa riittävästi yksityisyyttä sekä mahdollisuuden lepoon ja oleskeluun.) Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Ilokkaanrinteen kaava-alueella katujen ja kunnallistekniikan pohjan vahvistukseen on käytetty pilaristabilointia. Pilaristabilointi on tehty uusiomateriaalilla, jossa sementistä noin puolet on korvattu lentotuhkalla. Menetelmällä pystytään puolittamaan sementin käyttö stabiloinnissa. Alueella tehdään rakennusaikana MARA-asetuksen mukaisia seurantamittauksia.

Pilaristabilointi