Siirry sisältöön

Kalevan tonttien asiakirjat

Kaleva, Pellervon koulu

Tontit 837-129-842-14 ja 15 sijaitsevat asemakaavamuutoksen nro 8297 mukaisella alueella Kalevan kaupunginosassa noin 3 km itään kaupungin keskustasta. Pohjoisessa alue rajautuu Pellervonkatuun ja sen varrella sijaitseviin pistetalotontteihin. Lännessä, etelässä ja idässä alue rajautuu Pellervonpuistoon. Väinämöisenkujan kohdalla alue rajautuu Kalevan Sammon asuinkerrostalojen tonttiin sekä etelässä Sammonkatuun.

Asemakaavamuutoksen nro 8297 tavoitteena on mahdollistaa Pellervon koulun tontin käyttötarkoituksen muuttaminen Kalevan olemassa olevat kulttuuri- ja viherympäristöarvot huomioiden sekä kaupunkikuvallisesti laadukkaasti. Tontin pohjoisosan käyttötarkoitus on muutettu asuntorakentamiseen sekä eteläosa päiväkoti- ja koulurakentamiseen.

Tässä tonttihaussa on haettavana tontit 837-129-842-14 ja 15. Asemakaavan mukaisesti asuntorakentaminen sijoittuu asuinkerrostalotontille 14 ja pysäköinti LPA-tontille 15, jolla voi sijaita kaksi pysäköintitasoa.

Hakijoiksi toivotaan 2-3 toimijan ryhmittymiä, jotta varmistetaan kohteen toteutuminen monipuolisena kokonaisuutena. Ryhmittymän tulee toteuttaa tontille vapaarahoitteista omistusasumista ja valtion tukemaa pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoa. Lisäksi tontille voi toteuttaa esimerkiksi ryhmärakennuttamista, osuuskunta-asumista tai asumisoikeusasumista.

Kohteessa edellytetään monipuolista asuntojakaumaa. Kaava-alueelle valmistuu keväällä 2021 päiväkoti, minkä yhteydessä on 1-2 luokat. Näin ollen eri tuotantomuodoissa tulee olla perheasuntoja. Kaupungin tavoitteena on yhteisöllisyyttä ja urbaania elämäntapaa tukeva kohde. Hakemuksen liitteenä tulee olla konseptikuvaus, missä on esitettynä asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuodot, suunnitelma kohteiden asuntojakaumasta sekä sanallinen kuvaus, miten kohteessa toteutuu yhteisöllisyys ja urbaani perheasuminen. Konseptin ideat ja monipuolinen asuntojakauma tarkastellaan tonttihaun kriteereinä tavanomaisten kriteerien lisäksi.

Mikäli osa kohteesta on tarkoitus toteuttaa ryhmärakennuttamisena, tulee hakijakonsortiossa olla mukana rakennuttajaryhmän kokoamisesta vastaava ryhmärakennuttajakonsultti, jota koskevat ryhmärakennuttamislaissa määritellyt velvoitteet. Tällöin tontti voidaan varata konsortiolle maksimissaan kahdeksi vuodeksi ryhmärakennuttamisosuuden rakennuttavan ryhmän kokoamista ja järjestäytymistä varten. Ryhmärakennuttamisosuuden osalta kohteen asuntojakauma voi tarkentua varausvaiheessa ryhmän jäsenten tarpeen mukaiseksi. Pitkäaikaisen vuokrasopimisen solmimisvaiheessa tulee ryhmän olla täysilukuinen.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Kaava-alueella oleva tilapäinen päiväkoti puretaan keväällä 2021.