Siirry sisältöön

Kalevan tonttien asiakirjat

Haettavana oleva tontti sijaitsee asemakaavan nro 8489 mukaisella alueella Kalevan kaupunginosassa noin 3 km itään kaupungin keskustasta. Kaava-alue sijoittuu Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän rajaamaan kolmioon, jonka sisään jäävät, Iskun ja Tampere Areenan tontit, tontti 839-4 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheraluetta. Asemakaavatyöhön sisältyvä Jäähallinkaaren linjaaminen mahdollistaa uusien asuin- ja liikekortteleiden rakentamisen nykyisten Iskun ja Tampereen Areenan tonttien alueille, Kalevan puistoalueisiin tukeutuen. Asemakaava-alueella huomioidaan lisäksi laadukkaat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, hulevesien hallinta- ja meluntorjuntaratkaisut sekä uuden rakentamisen liittyminen Kalevan kulttuuri- ja viherympäristöön.

Aloitteen asemakaavan muutokselle tekivät Tampereen kaupunki sekä Iskun liikerakennuksen tontin vuokraoikeuden haltija Intrio Oy, joka oli tehnyt tonttinsa kehittämistä koskevan esisopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa. Lisäksi asemakaavamuutosta oli hakenut Tampere Areenan liikuntahallin tontin vuokraoikeuden haltija Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Kotikenttä Oy, joka oli tehnyt tonttinsa kehittämistä koskevan esisopimuksen Pohjola Rakennus Oy Suomen kanssa.

Alueelle kaavamuutoksen jälkeen muodostuneet tontit on jo pääosin vuokrattu Pohjola Rakennus Oy Suomen ja SRV Rakennus Oy:n perustamille yhtiöille ja rakentaminen on osalla tonteista aloitettu. Tonttien vuokralaiset ovat laatineet kortteliin 1810 yhteisjärjestelysopimusluonnoksen, missä sovitaan mm. pysäköintilaitosten ja pihakannen rakentamisesta. Sopimusluonnos on hakumateriaalin liitteenä.

Alueella on teetetty ympäristötekninen tutkimus maaperän pilaantuneisuudesta. Raportti (Kalevan Isku ja Tampere Areena, Maaperän haitta-ainetutkimus ja puhdistustarpeen arviointi, Ramboll, 16.11.2017) on hakumateriaalin liitteenä.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Kaava-aineisto

Yhteisjärjestelysopimus

Maaperän puhdistaminen