Siirry sisältöön

Hervantajärven tonttien asiakirjat

Hervantajärvi sijoittuu Hervannan kaupunginosan ja sitä sivuavan Ruskonkehän eteläpuolelle, linnuntietä noin 8 km etäisyydelle kaupungin keskustasta. Uuden kaupunginosan ensimmäisen kaava-alueen ns. Lintuhytin alueen tontit on luovutettu ja alue pääosin rakentunut.

Hervantajärven toisen kaavan nro 8192 asuntoalue koostuu kolmesta mittakaavaltaan erityyppisestä osa-alueesta. Ruskonkehän varteen sijoittuu tehokas kerrostalorakentaminen. Keskiosiin Makkarajärvenkadun ja puiston eteläpuolelle sijoittuu keskitehokasta rakentamista pienkerrostaloihin ja rivitaloihin. Eteläosiin sijoittuu omakotitaloja pienille kaupunkitonteille.

Uusi asuinalue tukeutuu pääosin Hervannan monipuolisiin palveluihin. Lähipalveluina kaavassa on varaus kauppa-aukion laidalla päivittäistavarakaupalle ja muulle liiketilalle sekä puiston laidalla päiväkodille, mikä toteutuu todennäköisesti yksityisenä ns. palvelusetelipäiväkotina.

Asuinalue on suunniteltu tehokkaan joukkoliikenteen alueeksi. Raitiotien päätepysäkki sijoittuu Hervantajärven uuden asuinalueen keskiosiin. Tulevaisuudessa raitiotielinjaa voidaan mahdollisesti jatkaa Kangasalan Saarenmaalle.

Hervantajärvellä on haettavana kolme tonttia, joista kaksi on tarkoitettu vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon.

Tontti 837-78-7326-1 asetetaan haettavaksi valtion tukemaan pitkän korkotuen asuntotuotantoon sellaiselle yleishyödylliselle rakennuttajalle, joka sitoutuu toteuttamaan tontille kehitysvammaisten henkilöiden asuntoryhmän (tavoitteena 12 henkilöä) sekä muiden vuokra-asuntojen joukkoon kehitysvammaisten henkilöiden tukiasuntoja 10-14 henkilölle.

Kehitysvammaisten osuus tulee suunnitella yhdessä kaupungin edustajien kanssa. Kaupunki tuottaa itse palvelun kehitysvammaisille henkilöille. Kaupunki ei toimi välivuokraajana, vaan asukkaalla on suora oma vuokrasopimuksensa kiinteistönomistajan kanssa.

Hakemuksen liitteenä tulee olla kirjallinen konseptin kuvaus, mistä tulee selvitä miten kehitysvammaisten asuntoryhmä ja tukiasunnot sijoittuvat suhteessa muihin asuntoihin. Lisäksi konseptissa tulee olla esitys yhteisöllisyyden toteuttamisesta.

Kehitysvammaisten palvelujen osalta kysymyksiin vastaavat palvelujohtaja Maritta Närhi puh.050 3206325 ja palvelupäällikkö Marjaana Räsänen 040 8004712.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Asuntojakaumatavoite ei koske tonttia 837-78-7326-1, mutta sillekin toivotaan monipuolista asuntojakaumaa.