Siirry sisältöön

Hervantajärven tonttien asiakirjat

Hervantajärvi sijoittuu Hervannan kaupunginosan ja sitä sivuavan Ruskonkehän eteläpuolelle, linnuntietä noin 8 km etäisyydelle kaupungin keskustasta. Uuden kaupunginosan ensimmäisen kaava-alueen ns. Lintuhytin alueen tontit on luovutettu ja alue pääosin rakentunut.

Hervantajärven toisen kaavan nro 8192 asuntoalue koostuu kolmesta mittakaavaltaan erityyppisestä osa-alueesta. Ruskonkehän varteen sijoittuu tehokas kerrostalorakentaminen. Keskiosiin Makkarajärvenkadun ja puiston eteläpuolelle sijoittuu keskitehokasta rakentamista pienkerrostaloihin ja rivitaloihin. Eteläosiin sijoittuu omakotitaloja pienille kaupunkitonteille.

Uusi asuinalue tukeutuu pääosin Hervannan monipuolisiin palveluihin. Lähipalveluina alueelle on rakentumassa päivittäistavarakauppa kauppa-aukion laidalle. Lisäksi kaavassa on varattu tontti päiväkodille, mikä toteutuu yksityisenä ns. palvelusetelipäiväkotina.

Asuinalue on suunniteltu tehokkaan joukkoliikenteen alueeksi. Raitiotien päätepysäkki sijoittuu Hervantajärven uuden asuinalueen keskiosiin. Tulevaisuudessa raitiotielinjaa voidaan mahdollisesti jatkaa Kangasalan Saarenmaalle.

Hervantajärvellä on haettavana neljä tonttia vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Taide

Makkarajärvenkadun varteen sijoittuville tonteille tulee sijoittaa taidetta. Taide parhaimmillaan toimii arkkitehtuurin kumppanina ja kyse voi olla perinteisemmistä veistoksista, maalauksista ja värisuunnitelmista erityismuotoiluihin rakennustuotteisiin tai panostuksesta valaistukseen, perustason käsittelyyn ja viherympäristö- ja maisemasuunniteluun. Tai jotain muuta!

Taide voi olla integroituna rakennukseen tai se voi olla osa esim. pihasuunnitelmaa.

Taiteen avulla voidaan varmistaa elämyksellisen, mieleenpainuvan ja erilaisen asuinalueen syntyminen. Parhaimmillaan taide nostaa alueen arvoa ja antaa tekijöilleen mahdollisuuden erottua rakentamisen ja suunnittelun kentässä. Visuaalisesti paremman ympäristön lisäksi taiteella voidaan vaikuttaa myönteisesti myös rakennuksen käyttäjien viihtymiseen ja jaksamiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Taideteos hyväksytetään tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä.

Asemakaava-aineisto