Siirry sisältöön

Hervantajärven tonttien asiakirjat

Hervantajärvi, päiväkoti

Hervantajärven alueella on haettavana tontti yksityisen päiväkodin rakentamiseksi. Palveluntuottajan tulee hakeutua Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi.

Tonttia voivat hakea yhteenliittymät, jossa on mukana rakentaja sekä varhaiskasvatuksen palveluntuottaja. Sama rakennuttaja tai palveluntuottaja ei voi jättää useampaa hakemusta samasta tontista.

Tontin saajan valinta tehdään palvelualueiden yhteistyönä hakemusten ja käytävien neuvotteluiden perusteella. Valintakriteereinä ovat hankesuunnitelma (ml. asemapiirros, julkisivut, tilaohjelma), palveluntuottajan toimintakonsepti ja toimintavarmuus sekä kilpailutilanne Tampereella.

Neuvotteluvaiheeseen valitaan hakemusten perusteella enintään 6 hakijaa, jotka ovat huomioineet suunnitelmissa kaikki minimivaatimukset. Hakijoita ei pisteytetä, eikä hakemuksista anneta erillisiä palautteita. Valinta tehdään kaupungin kokonaisarvioinnin perusteella.

Valitun palveluntuottajan tulee hakeutua palvelusetelituottajaksi ja noudattaa seuraavia varhaiskasvatuksen vaatimuksia, sääntöjä ja ohjeistuksia.

Päiväkodista toivotaan lapsimäärältään niin suurta kuin mahdollista huomioiden tontti, piha-aluevaatimukset sekä muut rakentamista ja päiväkotitoimintaa ohjaavat suunnitelmat, ohjeet ja määräykset. Alustava paikkamäärä tulee esittää hankesuunnitelmassa.

Suunnitelmien tulee täyttää rakentamiseen ja piha-aluevaatimuksiin liittyvät velvoitteet ja kaupungilla on oikeus jättää huomioimatta hakemukset, jotka eivät täytä minimivelvoitteita. Kaikki vaadittavat toiminnot tulee sijoittaa tontille.

Tontin tiedot:
Osoite: Hantanraitti 1, 33720 Tampere
Kiinteistötunnus: 837-78-7324-2
Pinta-ala: 3428 m2
Rakennusoikeus: 1500 k-m2
Asemakaavamerkintä: YL / Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue
Ulkoinen linkkiSijainti kartalla

Hakuun osallistuvan tulee esittää hakemuksen liitteenä seuraavat selvitykset:

  • Alustava hankesuunnitelma (ml. asemapiirros, julkisivut, tilaohjelma)
  • Palveluntuottajan varhaiskasvatuksen palvelukuvaus

Valitun tontinsaajan kanssa laaditaan vuokrasopimus tontista. Vuokraehdot on esitetty oheisessa sopimusluonnoksessa. Tontinkäyttösuunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungilla ennen tontin vuokrasopimuksen tekemistä.

Kaava-aineisto

Muu aineisto