Siirry sisältöön

Hervantajärven tonttien asiakirjat

Hervantajärvi sijoittuu Hervannan kaupunginosan ja sitä sivuavan Ruskonkehän eteläpuolelle, linnuntietä noin 8 km etäisyydelle kaupungin keskustasta. Uuden kaupunginosan ensimmäisen kaava-alueen ns. Lintuhytin alueen tontit on luovutettu ja alue pääosin rakentunut.

Hervantajärven toisen kaavan nro 8192 asuntoalue koostuu kolmesta mittakaavaltaan erityyppisestä osa-alueesta. Ruskonkehän varteen sijoittuu tehokas kerrostalorakentaminen. Keskiosiin Makkarajärvenkadun ja puiston eteläpuolelle sijoittuu keskitehokasta rakentamista pienkerrostaloihin ja rivitaloihin. Eteläosiin sijoittuu omakotitaloja pienille kaupunkitonteille.

Uusi asuinalue tukeutuu pääosin Hervannan monipuolisiin palveluihin. Lähipalveluina kaavassa on varaus kauppa-aukion laidalla päivittäistavarakaupalle ja muulle liiketilalle sekä puiston laidalla päiväkodille, mikä toteutuu todennäköisesti yksityisenä ns. palvelusetelipäiväkotina.

Asuinalue on suunniteltu tehokkaan joukkoliikenteen alueeksi. Raitiotien päätepysäkki sijoittuu Hervantajärven uuden asuinalueen keskiosiin.

Hervantajärvellä on haettavana kolme tonttia.

Hervantajärven tontit on tarkoitettu pääosin vapaarahoitteiseen tuotantoon, mutta osa rakennusoikeudesta voidaan luovuttaa myös valtion tukemaan asuntotuotantoon.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Tontinluovutuksen etusijalla ovat ne hakijat, jotka sitoutuvat toteuttamaan kohteeseen riittävästi perheasuntoja (asunnossa vähintään kaksi makuutilaa =makuuhuone, alkovi, parvi tms., mikä tarjoaa riittävästi yksityisyyttä sekä mahdollisuuden lepoon ja oleskeluun). Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa).

Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Taide

Makkarajärvenkadun varteen sijoittuville tonteille tulee sijoittaa taidetta. Taide parhaimmillaan toimii arkkitehtuurin kumppanina ja kyse voi olla perinteisemmistä veistoksista, maalauksista ja värisuunnitelmista erityismuotoiluihin rakennustuotteisiin tai panostuksesta valaistukseen, perustason käsittelyyn ja viherympäristö- ja maisemasuunniteluun.

Taide voi olla integroituna rakennukseen tai se voi olla osa esim. pihasuunnitelmaa.

Taiteen avulla voidaan varmistaa elämyksellisen, mieleenpainuvan ja erilaisen asuinalueen syntyminen. Parhaimmillaan taide nostaa alueen arvoa ja antaa tekijöilleen mahdollisuuden erottua rakentamisen ja suunnittelun kentässä. Visuaalisesti paremman ympäristön lisäksi taiteella voidaan vaikuttaa myönteisesti myös rakennuksen käyttäjien viihtymiseen ja jaksamiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Taideteos hyväksytetään tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä.