Siirry sisältöön

Tonttihaussa mukana olevat tontit

Syksyn 2020 tonttihaku on päättynyt. Seuraava tonttihaku järjestetään syksyllä 2021.

Tarjolla oli tontteja Hervantajärveltä, Vuoreksesta ja Multisillasta. Haettavana oli sekä vuokrattavia, kiinteällä hinnalla myytävä että tarjousten perusteella myytäviä tontteja. Tällä sivulla löytyvät tarkemmat tiedot haettavana olleista tonteista.

Tietoa hakumenettelystä löytyy sivulta omakotitontin hakeminen .

Tonttihauissa vapaaksi jääneistä tonteista osa on siirtynyt jatkuvaan hakuun. Jatkuvassa haussa olevia tontteja voi hakea ympäri vuoden. Lisätietoa jatkuvassa haussa olevista tonteista löytyy sivulta jatkuvassa haussa olevat tontit.

Vuokrattavat tontit

Haettavana oli yhteensä 18 vuokratonttia, 15 tonttia Hervantajärveltä ja 3 tonttia Vuoreksesta. Tarkemmat hakuohjeet ja linkki sähköiseen hakuun löytyvät sivulta:

Vuokrattavien tonttien tiedot löytyvät tonttiluettelosta:

Hervantajärvi

Kaakamonkaaren tonttien asiakirjat

Kaakamonkaari on Tampereen Infra Oy:n työmaa-aluetta, joka on suljettu puomilla. Urakka-alueella suoritetaan louhintatöitä normaalin työajan puitteissa, joten alueelle ei saa tulla silloin. Tonteilla käynnit ainoastaan työajan jälkeen kello 15.30 eteenpäin ja autot tulee jättää Makkarajärvenkadulle.

Terrinkadun tontin asiakirjat

Vuores

Vuoreksessa edellytetään laaturyhmäkäsittelyä haussa olevien tonttien omakotitalohankkeille. Hankkeet käsitellään Vuoreksen AO-laaturyhmässä.

Konkelonkadun ja Konkelonkaaren tonttien asiakirjat

Rautalepänkadun tontin asiakirjat

Kiinteällä hinnalla myytävät tontti

Kiinteällä hinnalla oli tarjolla yksi tontti Vuoreksesta. Tarkemmat hakuohjeet ja linkki sähköiseen hakuun löytyvät sivulta:

Kiinteällä hinnalla myytävän tontin tiedot:

Osoite Kiinteistötunnus Pinta-ala (m2) Rakennus-oikeus Kerros-luku Myyntihinta
Vuores,
Lauharinne 5
837-327-7722-6 557,0 230,0r50%lll 62.200,00

Lisätiedot:
Tontti on heti rakennettavissa.

Kyseiselle tontille on perustettu rasite. Rasitesopimus mainitaan myyntipäätöksessä. Rasite koskee tonteilla 6 ja 7 sijaitsevien rakennusten välistä palo-osastointia.

Mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta palautetaan maksetusta kauppahinnasta käyttöönottotarkastuksen jälkeen summa, joka vastaa kauppahinnasta laskettua laskennallista vuokraa (10%), mikäli rakentaminen on toteutettu edellä mainitun E-luvun mukaisesti.

Tontin haltija velvoitetaan asuntokohtaisesti allekirjoittamaan Vuoreksen alueen jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön (tällä hetkellä Pirkan Putkikeräys Oy) kanssa liityntäsopimus ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Vuoreksessa edellytetään laaturyhmäkäsittelyä haussa olevan tontin omakotitalohankkeelle. Hankkeet käsitellään Vuoreksen AO-laaturyhmässä.

Tarjousten perusteella myytävät tontit

Tarjousten perusteella oli myynnissä kaksi tonttia: yksi Multisillasta ja yksi Vuoreksesta. Tarkemmat hakuohjeet ja ostotarjouslomake löytyvät sivulta:

Tarjousten perusteella myytävien tonttien tiedot:

OsoiteKiinteistötunnusPinta-ala (m2)RakennusoikeusKerrosluku
Multisilta, Marjamäenkatu 6837-325-6541-5866,0217,01/2 / 2/3
Vuores,
Konkelonkatu 30
837-327-7738-1 497,0 250 + v25r50%lll

Lisätiedot:
Tontit on heti rakennettavissa.

Käynti Multisillan tontille tapahtuu Marjamäenkadulta rasitetien kautta. Lisätiedot mm. rasitesopimus löytyvät tontin asiakirjoista.

Vuoreksen tontin haltija velvoitetaan asuntokohtaisesti allekirjoittamaan Vuoreksen alueen jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön (tällä hetkellä Pirkan Putkikeräys Oy) kanssa liityntäsopimus ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Multisilta


Tonttia koskeva rasitetie

Käynti tontille tapahtuu Marjamäenkadulta rasitetien kautta. Rasitetien rakentaminen on mahdollista tontin omistusoikeuden siirtymisen jälkeen. Kyseinen tie tulee tontin ostajan rakentaa itse omalla kustannuksellaan rasitesopimuksessa osoitetulle alueelle.

Ennen kulkuyhteyden rakentamisen aloittamista tulee olla yhteydessä katutilavalvontaan:

katuluvat
sähköposti [email protected]

Vuores


Vuoreksessa edellytetään laaturyhmäkäsittelyä haussa olevan tontin omakotitalohankkeelle. Hankkeet käsitellään Vuoreksen AO-laaturyhmässä.

Yhteystiedot

Kiinteistötoimi, tontit
sähköposti [email protected]
puhelin 040 800 4079
puhelin 040 801 6777