Siirry sisältöön

Omakotitontin hakeminen

Tonttihaussa mukana olevien omakotitonttien hakeminen

Tonttihakuja järjestetään 1-2 kertaa vuodessa keväällä ja/tai syksyllä. Viimeisin tonttihaku päättyi 26.10.2018.

Arvottavia pientalotontteja haetaan hakuaikana sähköisesti kirjautumalla tonttihakupalveluun pankkitunnuksilla. Arvottavien tonttien haku arvontoineen hoidetaan sähköisesti. Järjestelmä tarkistaa hakijatiedot väestötietokannasta.

Hakijatietojen täyttämisen ja tonttien valinnan jälkeen hakemus tallennetaan hakupalveluun. Hakemusta voi muokata tai sen voi peruuttaa hakuajan päättymiseen asti.

Tietoa haettavana olleista tonteista löytyy hakuaikana sivulta tonttihaussa mukana olevat tontit.

Arvonnan tulos lähetetään tontin saaneille ja varasijan saaneille tekstiviestillä ja/tai sähköpostitse arvonnan jälkeen. Arvonnan tuloksesta tehtävä virallinen päätös lähetetään kaikille hakijoille. Viimeistään oikaisuvaatimusajan päätyttyä laskutetaan varausajalta perittävä maksu tontin saaneilta varauspäätöksen perusteella.

Päätökset lähetetään pääsääntöisesti sähköisenä hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Arvonnan tuloksesta tehtävä kiinteistöjohtajan päätös on julkinen ja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Tontinsaaneiden mahdollisesti luovuttua saamastaan tontista, tarjotaan tonttia kohtuullisen ajan varasijan osoittamassa järjestyksessä niille varasijoille, jotka ovat tonttia hakeneet.

Hakemusten käsittely ja tontin saajien valinta

Kiinteällä hinnalla myytävien ja vuokrattavien tonttien saajat valitaan arpomalla.

Arvontaan ei voi osallistua, mikäli hakijat ovat hakua edeltäneen kymmenen vuoden aikana saaneet kaupungin pientalotontin ja vuokranneet sen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella tai tontista on tehty kauppa.

Arvalla valitun hakijan hakemuksesta katsotaan korkeimmalla sijalla vapaana oleva tontti. Arvontaa jatketaan niin kauan, kun tontteja riittää. Mahdollisten peruuntumisten varalta saavat ilman tonttia jääneet varasijan. Varamiehille tarjotaan ainoastaan niitä peruuntuneita tontteja, joita ovat hakeneet. Arvonnassa tontinsaaneet eivät voi osallistua tonttihakuihin varaussopimuksen voimassaoloaikana. Arvonta on julkinen.

Jatkuvassa haussa olevien omakotitonttien hakeminen

Tonttihauissa vapaaksi jääneistä tonteista osa on siirtynyt jatkuvaan hakuun. Tiedot jatkuvassahaussa olevista tonteista ja hakumenettelystä löytyvät sivulta jatkuvassa haussa olevat tontit.

Jatkuvaan hakuun jätettyjä hakemuksia käsitellään kuukausittain. Mikäli samaan tonttiin tulee useampia hakemuksia, arvotaan tontti samaa tonttia hakeneiden kesken.

Oppaat ja sopimusmallit

Kiinteistötoimi, tontit
sähköposti [email protected]
puhelin 040 800 4079
puhelin 040 801 6777