Siirry sisältöön

Omakotitontin hakeminen

Tonttihakuja järjestetään 1-2 kertaa vuodessa keväällä ja/tai syksyllä. Syksyn 2021 haku on päättynyt.

Tietoa haettavana olevista tonteista löytyy hakuaikana sivulta tonttihaussa mukana olevat tontit.

Suosittelemme tutustumaan hakuoppaaseen.

Arvottavat tontit

Vuokrattavia ja kiinteällä hinnalla myytäviä pientalotontteja haetaan hakuaikana sähköisesti kirjautumalla tonttihakupalveluun pankkitunnuksilla. Arvottavien tonttien haku arvontoineen hoidetaan sähköisesti. Järjestelmä tarkistaa hakijatiedot väestötietokannasta.

Hakijatietojen täyttämisen ja tonttien valinnan jälkeen hakemus tallennetaan hakupalveluun. Hakemusta voi muokata tai sen voi peruuttaa hakuajan päättymiseen asti.

Mikäli jollain tontin hakijoista on voimassa oleva turvakielto (Digi- ja väestötietoviraston varmennepalvelusta annetun lain 4 luvun 36 §:n mukainen tietojenluovutuskielto), tulee siitä ilmoittaa hakuaikana sähköpostitse [email protected]

Hakemusten käsittely ja tontin saajien valinta

Vuokrattavien ja kiinteällä hinnalla myytävien tonttien saajat valitaan arpomalla. Arvonta järjestetään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Arvontaan ei voi osallistua, mikäli hakijat ovat hakua edeltäneen kymmenen vuoden aikana saaneet kaupungin pientalotontin ja vuokranneet sen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella tai tontista on tehty kauppa.

Arvalla valitun hakijan hakemuksesta katsotaan korkeimmalla sijalla vapaana oleva tontti. Arvontaa jatketaan niin kauan, kun tontteja riittää. Mahdollisten peruuntumisten varalta saavat ilman tonttia jääneet varasijan. Varasijalla oleville tarjotaan ainoastaan niitä peruuntuneita tontteja, joita ovat hakeneet. Arvonnassa tontinsaaneet eivät voi osallistua tonttihakuihin varaussopimuksen voimassaoloaikana. Arvonta on julkinen.

Arvonnan tulos lähetetään tontin saaneille ja varasijan saaneille tekstiviestillä ja/tai sähköpostitse arvonnan jälkeen. Arvonnan tuloksesta tehtävä virallinen päätös lähetetään kaikille hakijoille. Päätökset lähetetään pääsääntöisesti sähköisenä hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Arvonnan tuloksesta tehtävä kiinteistöjohtajan päätös on julkinen ja se on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Henkilötiedot (nimet) poistetaan päätöksestä oikaisuvaatimusajan jälkeen. Hakemuksen jättämällä hyväksytte, että nimenne julkaistaan päätöksen liitteessä.

Tarjousten perusteella myytävät tontit

Tontteja haetaan alta löytyvällä ostotarjouslomakkeella.

Tarjousten perusteella myytävistä tonteista esitetyt tarjoukset ovat sitovia. Kaupungilla on oikeus hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset. Hakijat voivat jättää yhden ostotarjouslomakkeen.

Tarjoukset käsitellään noin viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Arvottaviin tontteihin jätetty hakemus poistetaan arvonnasta, mikäli hakijoiden tarjousten perusteella myytäviin tontteihin jättämä tarjous hyväksytään.

Tonttikauppa tehdään tarjouksen jättäneiden hakijoiden nimiin. Osapuolia ei tarjousten jättämisen jälkeen voi muuttaa, poistaa tai lisätä.

Kiinteistöjohtajan päätös ostotarjouksen hyväksymisestä on julkinen ja se on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Henkilötiedot (nimet) poistetaan päätöksestä oikaisuvaatimusajan jälkeen. Ostotarjouksen jättämällä hyväksytte, että nimenne ja hyväksytty ostohinta julkaistaan päätöksessä.

Oppaat ja sopimusmallit

Kiinteistötoimi, tontit
sähköposti [email protected]
puhelin 040 800 4079
puhelin 040 801 6777