Siirry sisältöön

Vähäiset hankkeet

Luvan hakeminen toimenpideluvan varaisiin hankkeisiin

Toimenpidelupa haetaan Lupapiste.fi -sivuston kautta toimenpidelupamenettelyllä.

Toimenpideluvan vaativia hankkeita ovat esimerkiksi piharakennelmat, aitaaminen, mainoslaitteiden pystytys ja julkisivumuutokset. Toimenpidelupaa vaativien hankkeiden lupa-asioista löytyy lisätietoa hankekohtaisista rakentamistapaohjeista, jotka löytyvät sivulta lait ja ohjeet .

Tampereen rakennusjärjestyksen 3 §:n mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi vähäisissä hankkeissa hyväksyä esitetyt suunnitelmat, jolloin lupamenettelyä ei tarvita. Suunnitelmien hyväksyntä tehdään Lupapiste.fi -sivustolla Kysy neuvoa-painikkeen kautta. Jos neuvontapyynnössä arvioidaan, että hanke tarvitsee luvan, voi neuvontapyynnön muuttaa hakemukseksi.