Siirry sisältöön

Suunnittelun lähtötiedot

Suunnittelutehtävän lähtökohtina toimivat rakennuttajan tilatarpeet, tonttia koskevat asemakaavamääräykset sekä tontin ominaisuudet.

Rakennussuunnittelun lähtötiedot kuten asemakaava, kiinteistötiedot, rakennusten tiedot, meluennuste, ym. löytyvät Ulkoinen linkkikaupungin karttapalvelusta. .

Vanhoja piirustuksia tai karttoja käytettäessä tulee muistaa, että korkeusasemat ovat muuttuneet n. 53 cm koordinaattiuudistuksen yhteydessä Tampereella v. 2011.

Suunnittelun lähtötiedoista tontin lohkomistoimituksen kartta eli ns. tonttikartta ja katukorkeuslausunto tilataan Tampereen palvelupisteestä. Tonttikartta rekisteröidystä tontista tarvitaan lupahakemuksen liitteeksi uutta rakennusta rakennettaessa ja vanhaa laajennettaessa.

Katukorkeuslausunto tarvitaan lupahakemuksen liitteeksi olemassa olevan ajoneuvoliittymän muuttuessa tai uutta rakennettaessa.

Myös muut suunnittelun lähtötietokartat, asemakaavakartta ja mahdollinen rakennustapaohje, ovat tilattavissa Tampereen palvelupisteestä.

Suunnittelun lähtötietokartat ovat ilmaisia ja saatavilla pdf-muodossa.

Mikäli tontti ei ole rekisterissä, tulee lohkomistoimitusta hakea kaupunkimittauksesta. Lohkomistimituksesta löytyy tietoa sivulta tontin lohkominen .

Tonttia koskevat kaavamääräykset

Asemakaavan määräykset vaihtelevat alueittain ja voivat olla hyvinkin yksityiskohtaisia. Yleensä asemakaavassa ilmoitetaan ainakin tonttia koskeva rakennusoikeus, suurin sallittu kerrosluku sekä rakennusalueen raja. Kaavoissa voidaan myös määrätä esimerkiksi räystäskorkeudesta, kattokaltevuudesta ja rakennuksen väreistä.

Liittymät

Tontin vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien paikan ja korkeusaseman selvittämiseksi pyydetään Tampereen Vedestä liitoskohtalausunto.

Katuliittymän korkeusasema selviää katukorkeuslausunnosta. Mahdolliset tontin kohdalla olevat katukalusteet, kuten valaisintolpat, tulee tarkistaa katusuunnitelmasta, jonka voi tilata kaupunkiympäristön palvelualueen arkistosta.

Tontin ominaisuudet

Tontin ominaisuudet vaikuttavat siihen, millainen rakennus tontille voidaan sijoittaa. Suunnitteluun keskeisesti vaikuttavia tontin ominaisuuksia ovat mm. pinnanmuodot, ilmansuunnat, korkeusasemat, tiet ja kadut ja niiden sijainti tonttiin nähden, naapuruston aiheuttamat rajoitukset sekä kasvillisuus.

Rakennus kannattaa sijoittaa siten, että oleskeluun tarkoitetut piha-alueet sekä terassit saavat mahdollisimman paljon valoa ja aurinkoa ja ovat suojassa tuulelta. Jos tontilla on kauniita puita tai harvinaisia kasveja, ne kannattaa pyrkiä säästämään. Huoneiden ikkunat kannattaa sijoittaa siten, että huoneista avautuu hyvät näkymät.

Oma tontti ja talo ovat osa yhteistä miljöötä. Rakennukset ja pihamaa tulee suunnitella siten, että ne muodostavat viihtyisän kokonaisuuden naapuruston kanssa.