Siirry sisältöön

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan uutta rakennusta rakennettaessa. Lupa tarvitaan myös olemassa olevaa rakennusta laajennettaessa tai tehtäessä siihen korjaus- ja muutostöitä tai kun tilojen käyttötarkoitusta halutaan olennaisesti muuttaa.

Ennen lupahakemuksen jättämistä Lupapisteeseen tulee suunnittelijan ottaa yhteyttä alueen lupakäsittelijään ennakkoesittelyajan varaamiseksi ja hankkeeseen liittyvien vaatimusten selvittämiseksi.

Rakennusluvan arvioitu käsittelyaika on n. 4 kuukautta. Viranhaltijapäätöksissä lainvoimaisuusaika on 14 vuorokautta ja lautakuntapäätöksissä (YRJA) 30 vuorokautta päätöksen antamisesta.