Siirry sisältöön

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan uutta rakennusta rakennettaessa. Lupa tarvitaan myös olemassa olevaa rakennusta laajennettaessa tai tehtäessä siihen korjaus- ja muutostöitä tai kun tilojen käyttötarkoitusta halutaan olennaisesti muuttaa.

Ennen lupahakemuksen jättämistä Lupapisteeseen tulee suunnittelijan ottaa yhteyttä alueen lupakäsittelijään ennakkoesittelyajan varaamiseksi ja hankkeeseen liittyvien vaatimusten selvittämiseksi.

Ennakkoneuvottelussa käydään läpi hankkeen tavoiteaikataulu ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa rakennusluvan tavoiteltu käsittelyaika. Jotta tavoitellussa käsittelyajassa pysytään, ennakkoneuvottelussa sovitaan myös se päivämäärä, jolloin kaikki rakennusluvan liiteasiakirjat tulee olla toimitettuna rakennusvalvontaan.

Viranhaltijapäätöksissä lainvoimaisuusaika on 14 vuorokautta ja lautakuntapäätöksissä (YRJA) 30 vuorokautta päätöksen antamisesta.