Siirry sisältöön

Rakentamiseen tarvittavat luvat

Luvan hakeminen, rakennushankkeet

Uutta rakennusta rakennettaessa, laajennettaessa sekä myös oleellisia muutoksia ja korjauksia tehtäessä tarvitaan rakennuslupa .

Rakennuslupaa haettaessa tulee mukana olla ammattitaitoinen suunnittelija, joka vastaa suunnittelusta ja lupaprosessin vaatimusten täyttämisestä. Lisätietoa suunnittelijan pätevyysvaatimuksista ja vastuista löytyy sivulta suunnittelijat .

Hankkeen luonnosvaiheessa suunnittelijan tulee varata alueen lupavalmistelijalta ennakkoesittelyaika.

Luvan hakeminen toimenpideluvan varaisiin hankkeisiin

Vähäisiä hankkeita varten tarvitaan toimenpidelupa . Perustietoja vähäisten hankkeiden, kuten piharakennelmien, aitaamisen, mainoslaitteiden ja julkisivumuutosten lupa-asioista, löytyy rakennustapaohjeista sivulta lait ja ohjeet .

Toimenpidelupa haetaan Ulkoinen linkkiLupapiste.fi -sivuston kautta toimenpidelupamenettelyllä.

Tampereen rakennusjärjestyksen 3 §:n mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi vähäisissä hankkeissa hyväksyä esitetyt suunnitelmat, jolloin lupamenettelyä ei tarvita. Suunnitelmien hyväksyntä tehdään Lupapiste.fi-sivustolla Kysy neuvoa -painikkeen kautta. Jos neuvontapyynnössä arvioidaan, että hanke tarvitsee luvan, voi neuvontapyynnön muuttaa hakemukseksi.

Lupapiste.fi

Kaikki luvat haetaan Ulkoinen linkkiLupapiste.fi -palvelun kautta. Ohjeita luvan hakemiseen .

Lupaa haetaan samalla tavalla luvan tyypistä riippumatta. Lupapiste ohjaa luvan jättämistä hankkeen tyypin mukaan. Lopullinen tulkinta siitä, onko kyseessä rakennuslupa, toimenpidelupa tai jokin muu lupatyyppi, tehdään lupakäsittelyn aikana.

Lupamenettelyn tarkoitus

Lupaprosessilla pyritään varmistamaan rakentamisen laatu ja turvallisuus sekä ympäristöön sopeutuminen.