Siirry sisältöön

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Lupapäätöksessä voidaan edellyttää rakennushankkeeseen liittyvien erityissuunnitelmien ja selvitysten toimittamista. Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä vaatia suunnitelmien tai selvitysten toimittamista myös aloituskokouksen yhteydessä tai rakennustyön aikana, vaikka lupapäätöksessä ei suunnitelmia olisi vaadittu.

Erityissuunnitelmat toimitetaan paperikopioina alueen tarkastusviranomaiselle ennen kyseiseen työvaiheeseen ryhtymistä. Erityissuunnitelmien tulee olla suunnittelijan allekirjoittamia ja niistä tulee ilmetä suunnittelijan koulutus. Rakennesuunnitelmissa tulee olla suunnittelijan allekirjoitusten lisäksi vastaavan rakennesuunnittelijan allekirjoitus. Puutteellisia suunnitelmia ei oteta vastaan. Yleisimmät erityissuunnitelmat sekä niiden toimittamiseen liittyvät ohjeet on kuvattu alla.

Rakennesuunnitelma

Rakennesuunnitelmissa esitetään kantavat rakenteet työn suoritusta varten riittävässä laajuudessa. Lisäksi esitetään rakenteiden lämmön, kosteuden, veden ja vedenpaineen sekä äänen eristyksen ratkaisut. Yleensä on toimitettava kaksi sarjaa, omakotitaloissa riittää yksi sarja.

Pohjatutkimus ja pohjarakennussuunnitelma

Rakennesuunnitelmien mukana on toimitettava erillinen pohjatutkimus- ja rakennussuunnitelma, jos se mainitaan rakennusluvan ehtona. Suunnitelmassa esitetään pohjarakennustyön vaikutus rakennuspaikan ympäristöön sekä vaara- ja haittavaikutusten estäminen. Yksi sarja on toimitettava rakennesuunnitelmien yhteydessä.

Vesi- ja viemärisuunnitelma

Vesi-ja viemärilaitteistosuunnitelmasta esitetään kiinteistön vesi- ja viemäröintijärjestelmät ja niiden toiminta laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen. Kaksi sarjaa kaikista, lisäksi yksi sarja asemapiirroksesta ja vesimittaritilan pohjapiirustuksesta. Sarjat toimitetaan pahvikansioissa.

Liitteeksi liitetään kvv-laitteiden rakentamishakemus ja vesi- ja viemäriliitoslausunto.

Ilmanvaihtosuunnitelma

Suunnitelmassa esitetään sisäilmaston tavoitearvot, ilmanvaihdon järjestäminen ja toiminta kanavineen, laitteineen ja mitoituksineen. Suunnitelmia on toimitettava kaksi sarjaa.

Hulevesisuunnitelma

Hulevesisuunnitelmassa esitetään maan pinnalta, katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavan sade- ja sulamisveden hallinta. Suunnitelmia on toimitettava kolme sarjaa.