Siirry sisältöön

Rakennustyönaikainen valvonta

Viranomaisten suorittamalla rakennustyön aikaisella valvonnalla tarkoitetaan rakentamisen eri vaiheissa tehtäviä katselmuksia ja tarkastuksia, joissa todetaan onko rakentaminen tehty myönnetyn luvan, hyväksyttyjen piirustusten ja laissa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Rakennustyön aikaisen valvonnan laajuuteen vaikuttavat rakennushankkeen laatu ja vaativuus. Viranomaisvalvonnan laajuus määritellään lupapäätöksessä ja sitä voidaan täydentää aloituskokouksen yhteydessä.

Viranomaiskatselmuksista suurimman osan suorittavat rakennusvalvontayksikön tarkastajat (pohja-, rakenne-, lvi-, savuhormi- ja loppukatselmus) sekä kaupunkimittausyksikön maanmittausteknikot (rakennuspaikan merkintä, sijaintikatselmus). Lupapäätöksen ehtoihin voidaan kuitenkin merkitä myös muiden viranomaisten tai tahojen suorittamien erityiskatselmusten ja tarkastusten tarve. Niitä voivat olla esimerkiksi ennen rakennuksen käyttöönottoa suoritettavat palotarkastukset tai sähkölaitteiden tarkastukset.