Siirry sisältöön

Mainoslaitteet rakennuksissa

Rakentamistapaohjeet, Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto 2012
(korvaa ohjeen Mainoslakanoiden käyttö)

Mainoslaitteiden luvanvaraisuus perustuu Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 62 §:ään.

Nämä rakennustapaohjeet perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 124 §:ään, MRA 62 §:ään sekä Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen 3 §:ään.

Näissä ohjeissa esitetään mainoslaitteiden suunnittelu- periaatteet ja määritellään, milloin toimenpideluvan hakeminen on tarpeen. Ohjeen mukainen mainosten asettaminen tai vaihtaminen uuteen ei edellytä toimenpidelupaa vaan voidaan tehdä kiinteistön omistajan luvalla.

Nämä ohjeet eivät koske vaihtuvan ulkomainonnan laitteita eivätkä julkisia opastauluja (esim. tienviitat).

Yleisiä suunnitteluperiaatteita

Mainosten tulee olla rakennukseen ja ympäristöön sopivia. Suunnittelussa on otettava huomioon rakennuksen koko, tyyli, suhteet, yksityiskohdat, materiaalit ja värit. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi tulee mainoksen suunnittelussa käyttää alan ammattilaisten apua. Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunki- kuvallisesti arvokkaissa rakennuksissa on noudatettava erityistä harkintaa. Suositeltavaa on ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan suunnitteluvaiheessa.

Viereisten mainosten tulisi yleensä olla samankorkuisia. Mainosten koko tulee suhteuttaa rakennukseen ja mainoksen luettavuuteen. Kirjainkorkeuden tulee yleensä olla keskusta-alueilla katutasossa alle 400 mm.

Korkealaatuiseen lopputulokseen pyrittäessä tulee käyttää irtokirjainvalomainoksia tai muotoiltuja mainoslaatikoita. Vanhoissa rakennuksissa suositellaan ulkopuolisella kohdevalolla valaistuja mainoksia.

Valomainoslaatikoita valkoisella taustalla ei saa käyttää. Suuri valkoinen valopinta korostuu liikaa ja aiheuttaa häikäisyä. Valomainoslaatikoissa tulee tekstin olla valaistu ja taustan olla tummempi. Tausta tulee himmentää esim. tummalla värityksellä tai taustateippauksella.

Laitteiden kiinnityksissä tulee käyttää ratkaisuja, jotka eivät aiheuta julkisivun ennenaikaista likaantumista tai julkisivuvaurioita. Valaistusta mainoslaitteesta ei saa aiheutua haittaa asumiselle.

Mainosten yleissuunnitelma

Useita toimisto- tai liiketiloja sisältäville rakennuksille tulisi laatia mainonnan yleissuunnitelma, joko rakennusluvan yhteydessä tai erillisenä toimenpidelupana.

Yleissuunnitelmassa määritellään mainosten paikat, koko, väri, tyyli ym. ominaisuuksia. Yleissuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös markiisit ja julkisivuvalaisimet.

Mainosten asettaminen yleissuunnitelmassa määritellyin ehdoin voidaan tehdä kiinteistön omistajan luvalla ja valvonnassa ilman toimenpidelupaa.

Mainoslaitteet

Liiketilojen mainokset katutasossa

Katutason liiketilojen yhteyteen voidaan ilman toimenpide- lupaa kiinnittää näyteikkunatasoon tai heti sen yläpuolelle seinäpintaan mainos, joka kooltaan, muodoltaan ja väreiltään sopii rakennukseen ja muihin seinässä jo oleviin mainoksiin.

Arvorakennuksissa sekä Hämeenkadun ja Keskustorin varren rakennuksissa tulee käyttää ainoastaan irtokirjainvalomainoksia jotka eivät peitä seinäpintaa tarpeettomasti.

Seinään voidaan kiinnittää myös ulkoneva kyltti, jonka tulee olla jalkakäytävän yläpuolella yli 3,2 m korkeudella. Suurin etäisyys seinästä saa olla 1,0 m. Kyltin koko saa olla enintään 0,8 m2.

Poikkeuksellisen suuret mainokset, muut kuin irtokirjain- valomainokset arvorakennuksissa, sekä sisäänkäynti- katoksiin liittyvät mainokset edellyttävät toimenpideluvan hakemista.

Sisäänkäyntikatoksiin liittyvien mainosten suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Katoksen alapintaan kiinnitettävien mainosten tulee olla yli 3.2 metrin korkeudella jalkakäytävän yläpuolella.

Mainokset julkisivun yläosissa

Rakennuksen julkisivun yläosaan tai katolle sijoitettava mainos on luvanvarainen.

Katolle sallitaan pääsääntöisesti vain yksi pääkäyttäjän tai omistajan mainos irtokirjainmainoksena.

Arvorakennuksissa tulee käyttää irtokirjainmainoksia ja niiden sijoitus on harkittava erityisen tarkkaan.

Pystysuuntaisten mainosten muotoiluun ja kiinnitykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Videonäytöt

Julkisivuihin ja tontille sijoitettavat yli 1 m2 videonäytöt ovat luvanvaraisia. Näytöt eivät saa aiheuttaa häiriötä asukkaille eivätkä vaaraa liikenteelle. Jos haittaa asukkaille tai liikenteelle voi syntyä, voidaan lupapäätöksessä rajoittaa näyttöjen kirkkautta, käyttöaikaa, liikkuvan kuvan esittämistä, kuvien näyttöaikaa ja vaihtumistapaa. Jos vaikutuksien arviointi on erityisen vaikeaa, myönnetään näytöille aluksi määräaikainen lupa, ja vasta myöhemmin pysyvä lupa tarkennetuin lupamääräyksin.

Merkkimainokset

Rakennuksien julkisivuissa olevien mainosten tulee aina liittyä rakennuksessa sijaitsevaan toimintaan. Ns. merkkimainontaa, joka ei liity rakennukseen, ei sallita. Merkkimainontaa voidaan hoitaa näyteikkunoissa.

Markiisit

Markiisien muodon ja värin tulee soveltua rakennukseen, sekä jo asennettuihin markiiseihin. Markiisin muodon tulee kaarevissa ikkunoissa seurata ikkunan muotoa. Markiisien alareunan tulee olla 3,2 metrin korkeudella jalkakäytävän yläpuolella. Helposti ylös nostettava markiisi voi olla 2.4 metrin korkeudella. Veden johtaminen markiisin päältä on tehtävä siten, että ikkunanpielet eivät kärsi vesivaurioita. Markiisin asettaminen edellyttää kaupunkikuva-arkkitehdin hyväksynnän.

Katutason liiketilojen markiiseissa voi olla yrityksen oma väritys, jos se sopii rakennuksen tyyliin. Markiiseissa saa olla tekstinä vain yrityksen nimi.

Mainoslakanat

Enintään 2 viikkoa käytettäviä väliaikaisia mainoslakanoita saa sijoittaa tontille maanomistajan luvalla. Enintään kaksi kuukautta käytettävät lakanat edellyttävät kaupunkikuva-arkkitehdin hyväksynnän. Pitempiaikaiset lakanat edellyttävät toimenpideluvan.

Mainoslakanoiden kiinnityksen tulee olla tukeva ja jännitetty. Telineiden tulee olla siistit ja kunnolla perustetut. Lakanamainoksia ei saa ripustaa tontin katurajoille aitoihin tai tolppiin ilman kaupunkikuva-arkkitehdin hyväksyntää. Pysyviin yli 10 m2 mainoslakanapaikkoihin lupa myönnetään vain määräaikaisena enintään 5 vuodeksi kerrallaan.

Ikkunamainokset ja -teippaukset

Mainoksilla tai teippauksilla saa mainostarkoituksessa peittää liikehuoneistojen 1. kerroksen näyteikkunoista enintään puolet. Mainokset tulee kiinnittää lasin sisäpintaan.

Teippausten tulee sopia rakennuksen julkisivun ilmeeseen. Liian kirkkaita teippien värejä tulee välttää. Ylempien kerrosten ikkunoihin ei saa tehdä teippauksia.

Ikkunoiden peittäminen kokonaan tulee tarvittaessa tehdä harmaasävyisellä teippauksella tai ikkunan taakse sijoittuvalla levytyksellä tai verholla.

Julkisivuun oleellisesti vaikuttavat teippaukset edellyttävät toimenpideluvan.

Mainostelineet (ns. A-pukit)

Rakennuksen julkisivun viereen saa sijoittaa enintään yhden mainostelineen katutason liiketilaa kohden. Telineen taulun koko saa olla enintään 0,5 m2. Teline ei saa haitata liikennettä, eikä aiheuttaa vaaraa kävelijöille. Telineen paikallaan pysyminen kovalla tuulella on varmistettava. Teline ei saa haitata kadun huoltoa. Telineen sijoittaminen ajoradan varteen on ehdottomasti kielletty. Ohjeiden vastaisesti asetetut telineet voidaan poistaa viranomaisten toimesta.

Mainostelineiden käyttö on kielletty Hämeenkadulla ja siihen liittyvillä sivukaduilla tontin nurkalta laskien 10 metrin etäisyyteen asti.

Mainospylväät ja ajo-opasteet

Rakennuksesta irralliset mainospylväät ja yli 1,0 m2 kokoiset ajo-opasteet ovat luvanvaraisia. Rakennuksesta irti olevien mainosten tulee olla omalla tontilla, tai sijoittamisesta toisen alueelle tulee tehdä sopimus maanomistajan kanssa. Opasteet eivät saa muodostaa vaarallista näkemäestettä. Keskusta-alueilla ei sallita kiinteistön ulkopuolisia, liikkeisiin ohjaavia opastauluja.

Luvattomat mainokset

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se ei rumenna ympäristöä. Luvattomat, ympäristöön sopimattomat tai epäsiistit mainoslaitteet voidaan määrätä poistettaviksi.

Lisätietoja

Kaupunkikuva-arkkitehti
puhelin 041 730 2636

Esimerkkikuvat

Irtokirjainvalomainoksia Hämeenkadulla.
Irtokirjainvalomainokset eivät peitä tarpeettomasti seinää, eivätkä häikäise liian suurella valopinnalla.
Neonputkilla toteutettuja valomainoksia.
Neonputkilla saa aikaan eläviä valomainoksia.
Julkisivuun hyvin sovitettu irtokirjainvalomainos.
Julkisivuun hyvin sovitettu irtokirjainvalomainos.
Kuva: muotoiltuja valomainoskoteloita ja irtokirjainvalomainoksia
Muotoiltuja valomainoskoteloita ja irtokirjainvalomainoksia.