Siirry sisältöön

Laaturyhmäohje rakennushankkeeseen ryhtyvälle

Laaturyhmäkäsittely koskee tällä hetkellä Vuoreksen, Härmälänrannan, Ranta-Tampellan ja Santalahden alueiden rakennushankkeita.

Laaturyhmätyöskentelyn piiriin otetaan tarpeen mukaan alueita, jotka

  • edellyttävät erityistä ohjausta kaupungin asuntopolitiikan toteuttamiseksi
  • muodostavat kaupunkikuvallisesti merkittäviä kokonaisuuksia
  • edellyttävät tarkkaa rakennusten yhteensovitusta
  • ovat kaupungin elinvoiman kehittämisen kannalta merkittäviä rakentamisen alueita.

Ennen pitkäaikaisen sopimuksen tekemistä rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat laaturyhmässä. Laaturyhmän käsittelyllä varmistetaan asemakaavan sekä muiden ohjeistuksien huomioiminen sekä suunnitelmien laatutaso ennen rakennuslupavaihetta. Laaturyhmä hyväksynnästä laaditaan muistio, joka liitetään rakennuslupa-asiakirjoihin.

Tontinkäyttösuunnitelmat on syytä toimittaa laaturyhmän käsiteltäväksi hyvissä ajoin, jotta vältytään mahdollisten suunnitelmamuutosten aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta.

Laaturyhmäkäsittelyyn voi varata aikoja laaturyhmän koordinaattorilta, laaturyhma(at)tampere.fi. Aineisto-ohjeen mukaiset aineistot toimitetaan laaturyhmän koordinaattorille vähintään viikkoa ennen käsittelyaikaa.

Laaturyhmän kokoontumisajat keväällä 2020

15.1.
29.1.
12.2.
26.2.
11.3.
25.3.
8.4.
22.4.
6.5.
20.5.
3.6.
17.6.

Laaturyhmän kokoontumisajat syksyllä 2020

12.8.
26.8.
9.9.
23.9.
7.10.
21.10.
4.11.
18.11.
2.12.
16.12.

Laaturyhmän kokoonpano
Taru Hurme, suunnittelujohtaja, kaupunkiympäristö (puheenjohtaja)
Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö, asemakaavoitus
Eija Muttonen-Mattila, rakennustarkastaja, rakennusvalvonta
Aila Taura, tonttipäällikkö, kiinteistötoimi
Kaisu Kammonen, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot (koordinaattori, sihteeri)

Vuoreksen omakotitalohankkeet
Tietyillä alueilla Vuoreksessa edellytetään laaturyhmäkäsittelyä myös omakotitalohankkeille. Nämä hankkeet käsitellään Vuoreksen laaturyhmässä.

Lisätiedot omakotitalojen laaturyhmämenettelystä ja kokousaikataulusta
Kaisu Kammonen
sähköposti [email protected]