Siirry sisältöön

Ulkotarjoilu

Ulkotarjoilualueen perustamisessa tulee aina huomioida, että kadulle tai jalkakäytävälle jää riittävästi kulkutilaa. Lisäksi tarjoilualueen kalusteiden tulee olla ulkonäöltään ja materiaaleiltaan siistit ja kaupunkikuvaan sopivat.

Hakemukset ulkotarjoilualueen perustamiseksi osoitetaan kaupungin tilaomaisuuden hallinta -yksikköön sähköisellä lomakkeella.

Ulkoanniskelualueet

Ulkoanniskelualueen perustaminen edellyttää maankäyttöluvan hakemista, jonka jälkeen anniskeluterasseista laaditaan erikseen kirjallinen maanvuokrasopimus.

Ulkoanniskelulle tavanomainen toimintakausi on 1.4 - 30.9, ellei toisin erikseen sovita. Uudet anniskeluterassien maanvuokrasopimukset 1.7.2018 alkaen tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevina sopimuksina.

Jos määräaikainen maanvuokrasopimus on päättymässä, voi toiminnanharjoittaja hakea toiminnalle jatkoa. Tällöin hakijalle tehdään uusi vuokrasopimus. Sopimuksen uusiminen edellyttää tuoretta kaupparekisteriotetta ja lausuntoa taloyhtiöltä.

Mikäli anniskeluterassille halutaan myöhemmin neliömuutoksia (esim. laajennus), tehdään asiasta maanvuokrasopimukseen muutos. Myös terassin toimintakauden pidentäminen sopimuskauden aikana edellyttää sopimusmuutosta. Hakemukset vuokrasopimuksen tietojen muuttamiseen voidaan tehdä samalla lomakkeella kuin uuden terassin perustamishakemus.

Muista kuin terassin pinta-alaan liittyvistä muutoksista (esim. kalusteiden uusiminen), tulee olla yhteydessä suoraan kaupungin rakennusvalvontaan.

Rakennusvalvonnan sivuilta löytyy myös lisätietoa terassialueiden mainoslaitteista ja varustuksesta.

Ydinkeskustan alue ja Hämeenkatu

Uudet kaupunkitilat Hämeenkadun ympäristössä valmistuvat raitiotien rakentamisen yhteydessä kortteleittain vaiheissa. Pitkäkestoisten töiden vuoksi maanomistajaluvat arvioidaan sen hetken todellisen tilanteen mukaan ja mikäli kaupunkitila on kyseisellä kohtaa valmis ja normaalin ylläpidon piirissä sovelletaan alla olevaa terassiohjetta. Etenkin kahvila- ja anniskeluterassien osalta maanomistajan luvissa pyritään ensisijaisesti kestäviin ja pidempiaikaisiin tilaratkaisuihin, jotta ylimääräisiltä sopimus- ja neliömuutoksilta vältytään luvan voimassaolon ajalla. Hämeenkadun ohjeistus on koottu yhteistyössä kaupunkiympäristön palveluyksiköiden kanssa ja se täydentää muita julkaistuja kaupunkitilan ohjeita, joihin voi tutustua External linkKaupunkiympäristön palvelualueen sivuilla .

Terassiluvan hakeminen

Mikäli ulkotarjoiluun ei kuulu anniskelua, tulee hakemukseen vähintään liittää:

  • karttaliite, josta selviää aiotun alueen mitat, pinta-ala, pöytien lukumäärä ja vapaiden kulkuväylien leveys.
  • havainnekuva tai valokuva käytettävistä kalusteista.

Anniskeluterassin perustamishakemukseen tulee vähintään liittää:

  • korkeintaan 6 kk vanha kaupparekisteriote
  • liikehuoneistoa vuokraavan taloyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön kirjallinen lausunto/suostumus anniskelualueen perustamisesta.
  • karttaliite, josta selviää vähintään aiotun alueen mitat ja pinta-ala, mittasuhteet katureunaan ja talon kulmaan, sekä vapaiden kulkuväylien leveys.
  • havainnekuva suunnitellusta terassikokonaisuudesta
    - Jos ravintolalla on valmis konsepti, riittää valokuva käytössä olleesta ratkaisusta. Mikäli konsepti on vasta suunnitteilla, on se kuvattava hakemuksessa riittävän tarkasti (kalustus ja sijoittelu, perustamistapa).