Siirry sisältöön

Lepolan huvilan myynti

Lepolan huvilarakennuksen ja tontin myynti päiväkotitoimintaa varten

Tampereen kaupunki myy Härmälästä tarjousten perusteella 1900-luvun alussa valmistuneen Lepolan huvilarakennuksen sekä tontin 837-301-924-6, osoitteessa Nuolialantie 50, 33900 Tampere.

Ostajan tulee perusparantaa suojeltu huvilarakennus ja toteuttaa tontille päiväkotitoimintaa varten uudisrakennus, jotka soveltuvat yhteensä noin 100 lapselle palvelusetelipäiväkodiksi.

Tampereen kaupungin omistukseen kohde on tullut vuonna 1926. Tämän jälkeen Lepola on toiminut mm. lastenkotina 1927–1944, sodan aikaan puolustusvoimain majoitustilana ja sotien jälkeen lasten seimenä ja päiväkotina. Rakennuksessa toimi päiväkoti vuoteen 2017. Rakennuksesta on käytettävissä kuntotutkimuksia ja rakennushistoriallinen selvitys.

Asemakaavassa tontin käyttötarkoitukseksi on määritelty YS-2: "Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa lasten päiväkodin."
Huvilarakennus on suojeltu merkinnällä sr-2. Rakennusta ei saa purkaa. Tontin 837-301-924-6 pinta-ala on 11 192 m2.

Tontille on asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 1 510 k-m2.

Tarjouksen jättäminen ja valinta

Kohteesta voivat jättää tarjouksen yhteenliittymät, jossa on mukana rakentaja sekä varhaiskasvatuksen palveluntuottaja. Sama rakennuttaja tai palveluntuottaja ei voi jättää useampaa tarjousta. Tarjouksen liitteenä tulee olla hanke-ja viitesuunnitelmat sekä palveluntuottajan varhaiskasvatuksen palvelukuvaus. Tarjous jätetään 17.6.2022 mennessä alla olevaan osoitteeseen. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikkö haastattelee tarjouksen jättäneitä tahoja yhdessä sivistyspalveluiden edustajien kanssa. Tarjouksessa pitää ilmoittaa ostohinta. Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä saatuja tarjouksia.

Palvelualueiden yhteistyönä tehdään valinta tarjouksen ja käytävien neuvotteluiden perusteella elokuun aikana. Valintakriteereinä ovat hankesuunnitelma (ml. asemapiirros, viitesuunnitelmat, tilaohjelma), palveluntuottajan toimintakonsepti ja toimintavarmuus (laatu 50 %) sekä ostohinta (50 %). Valitun palveluntuottajan tulee hakeutua palvelusetelituottajaksi ja noudattaa Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaa, joka löytyy oheisista liitteistä.

Kohteen esittely

Esittelytilaisuudet kohteella pe 13.5. klo 10-12 ja pe 20.5. klo 10-12.

Lisätietoja

Maanhankintapäällikkö
Ari Kilpi
puhelin 050 346 9311
sähköposti [email protected]

Koordinaattori
Elina Kalliohaka
puhelin 040 486 4918
sähköposti [email protected]

Myytävästä rakennuksesta ja tontista ilmoitetaan, kaupungin verkkosivuilla, Aamulehdessä sekä sähköpostitse kaupungin tiedossa oleville ja kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, rakentajille, rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Tarjousten jättö

Kirjalliset tarjoukset tulee jättää 17.6.2022 klo 15.00 mennessä kirjaamoon sähköpostilla tai postitse viitteellä "Lepolan huvila".

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
Aleksis Kiven katu 14–16 C
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Liitteet