Siirry sisältöön

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennuksen paikan merkintä maastoon

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoonmerkintä on tehtävä ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on lainvoimainen. Rakennuksen sijainnin ja mitoituksen määrittämiseen käytetään rakennusluvassa hyväksyttyä asemapiirosta. Maastoon merkitään suorakulmio, joka kuvaa rakennuksen uloimmat linjat ja rakennuspaikalle tuodaan korkeusmerkki.

Rakennuksen sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus suoritetaan, kun rakennuksen sokkelin kulmat ovat näkyvissä ja sokkeli on jostain kohdasta yläpinnassaan.

Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat vahvistettujen piirustusten mukaiset.

Lupahakemuksen liitteet

Pääpiirustusten lisäksi toivotaan että lupapiste.fi:n kautta jätetyssä hakemuksessa olisi liitteinä myös DWG-kuva asemapiirroksesta, eri kerroksien pohjapiirroksista ja mahdollinen rakennuksen IFC-malli.

Tiedostot eivät ole rakennuslupahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavia olennaisia asioita, tarve perustuu mm. tietomallipohjaisen suunnittelutiedon hyödyntämiseen tähtäävään kehittämistyöhön.

Ohje sähköisen asema- ja eri kerroksien pohjapiirroksien laatimisesta

Asemapiirros toimitetaan Autocad-muodossa DWG-tiedostoformaatissa.

DWG-asemapiirros
Asemapiirroksen tasoihin tulee sisällyttää seuraavat erikseen selkeästi nimetyt tasot. Näiden tasojen kaikki viivat tulee piirtää suljettuina polylineina (PLINE). Seuraavat asemapiirroksen viivat esitetään suunnitellussa N2000-korkeusjärjestelmän mukaisessa korkeudessa (3D)

 • Kohdetaso - RakennuksenOsa_seinälinja
  Rakennuksen 1. kerroksen lattiatason ulkoseinälinja
 • Kohdetaso - RakennuksenOsa_harjalinja
  Rakennuksen harjalinja
 • Kohdetaso - RakennuksenOsa_räystäslinja
  Rakennuksen räystäslinja

Seuraavilla tasoilla ei tarvitse esittää korkeustietoa (3D)

 • Kohdetaso - Kiinteiston_rajapiste
  Kiinteistön rajapisteet
 • Kohdetaso - Kiinteiston_rajaviiva
  Kiinteiston rajaviivat
Kuva: Karsittu asemapiirros ylänäkymässä
Kuva karsitusta asemapiirroksesta ylänäkymässä
Kuva: Karsittu asemapiirros 3D näkymässä
Kuva karsitusta asemapiirroksesta 3D näkymässä

Eri kerroksien DWG- pohjapiirrokset

Suunnittelijan taso- ja piirtomäärittelyt

Tallennuskoordinaatisto

Asemapiirrokset tallennetaan Tampereen kaupungin käyttämässä ETRS-GK24- koordinaatistossa, korkeusjärjestelmänä käytetään N2000-korkeusjärjestelmää.

DWG-kuvan mittakaava on metri.

Rakennusten IFC mallit

Tampereen kaupunki vastaanottaa rakennusten IFC malleja, voit liittää IFC suunnitelmamallin lupahakemuksesi liitteeksi lupapiste.fi -palveluportaalissa.

Yhteystiedot

Tampereen palvelupiste
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 - 16